folder Izbori i glasovanja

Dokumenti

document Kandidacijske liste VMO Divuša Popular

Objavila 271 preuzimanje

pdf Odluka o izboru članova Vijeća Općine Dvor Popular

Objavila 403 preuzimanja

document Tablica za poptise birača

Objavila 63 preuzimanja

document OMO 1 i 2 obrazac Popular

Objavila 347 preuzimanja

document OBVEZATNE UPUTE ZA IZBORE MO BR I 2016 redoslijed radnji Popular

Objavila 348 preuzimanja

document OBRAZAC PRIJEDLOG KANDIDATURE NEFORMALNA SKUPINA MLADIH Popular

Objavila 344 preuzimanja

document OBRAZAC PRIJEDLOG KANDIDATURA Popular

Objavila 345 preuzimanja

document OBRAZAC POPIS ČLANOVA NEFORMALNE SKUPINE MLADIH Popular

Objavila 103 preuzimanja

document OBRAZAC IZJAVA O PRIHVAĆANJU KANDIDATURE ZA ČLANA SAVJETA MLADIH Popular

Objavila 114 preuzimanja

document Dvor Popular

Objavila 353 preuzimanja

document OBAVIJEST O SAZIVU MJESNIH ZBOROVA GRAĐA NA PODRUČJU OPĆINE DVOR Popular

Objavila 125 preuzimanja

document 2015 6 rezultati manjine vijece 2015 Popular

Objavila 421 preuzimanje

document 2015 5 Rjesenje o odredjivanju birackih mjesta 31 05 2015 Popular

Objavila 336 preuzimanja

document Izborne liste za izbor članica/članova Vijeća srpske nacionalne manjine u Općini Dvor Popular

Objavila 582 preuzimanja

document Rješenje o određivanju biračkih mjesta - izbor predsjednika RH Popular

Objavila 941 preuzimanje

document Rješenje o određivanju biračkih mjesta - 12.10.2014 Popular

Objavila 1007 preuzimanja

Ured načelnika

Nikola Arbutina

Nikola Arbutina

Načelnik

Nikola Arbutina

Načelnik
Email: nacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 281
Milan Rudić

Milan Rudić

Zamjenik načelnika

Milan Rudić

Zamjenik načelnika
Email: donacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 288
Franjo Juranović

Franjo Juranović

Zamjenik načelnika

Franjo Juranović

Zamjenik načelnika
Email: donacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 288
Rozina Pavlović

Rozina Pavlović

Referentica za administrativne poslove i društvene djelatnosti

Rozina Pavlović

Referentica za administrativne poslove i društvene djelatnosti
Referentica za administrativne poslove i društvene djelatnosti
Email:
tajnica@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 281