folder Izbori i glasovanja

Dokumenti

pdf ODLUKA O REZULTATIMA IZBORA ČLANOVA VIJEĆA SRPSKE NACIONALNE MANJINE U OPĆINI DVORU Popular

Objavila 631 preuzimanje

pdf Rješenje o određivanju biračkih mjesta Popular

Objavila 438 preuzimanja

document Odluka OIP Općine Dvor o visini troškova lokalnih izbora Popular

Objavila 453 preuzimanja

pdf Konačni rezultate izbora za općinskog načelnika Općine Dvor Popular

Objavila 752 preuzimanja

document Rezultati izbora za općinskog načelnika Općine Dvor Popular

Objavila 454 preuzimanja

document Rezultati izbora za članove Općinskog vijeća Popular

Objavila 691 preuzimanje

document Rezultati izbora za općinskog načelnika Popular

Objavila 765 preuzimanja

pdf ZBIRNA LISTA KANDIDATURA ZA ZAMJENIKA NAČELNIKA OPĆINE DVOR Popular

Objavila 972 preuzimanja

pdf ZBIRNA LISTA KANDIDATURA ZA NAČELNIKA OPĆINE DVOR Popular

Objavila 1303 preuzimanja

pdf ZBIRNA LISTA KANDIDATURA ZA ČLANOVE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE DVOR Popular

Objavila 1194 preuzimanja

pdf SDP HNS KANDIDACIJSKA LISTA ZA ČLANOVE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE DVOR Popular

Objavila 899 preuzimanja

pdf NS BDS KANDIDACIJSKA LISTA ZA ČLANOVE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE DVOR Popular

Objavila 867 preuzimanja

pdf HSS DSS KANDIDACIJSKA LISTA ZA ČLANOVE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE DVOR Popular

Objavila 887 preuzimanja

pdf HDZ KANDIDACIJSKA LISTA ZA ČLANOVE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE DVOR Popular

Objavila 945 preuzimanja

Ured načelnika

Nikola Arbutina

Nikola Arbutina

Načelnik

Nikola Arbutina

Načelnik
Email: nacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 281
Milan Rudić

Milan Rudić

Zamjenik načelnika

Milan Rudić

Zamjenik načelnika
Email: donacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 288
Franjo Juranović

Franjo Juranović

Zamjenik načelnika

Franjo Juranović

Zamjenik načelnika
Email: donacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 288
Rozina Pavlović

Rozina Pavlović

Referentica za administrativne poslove i društvene djelatnosti

Rozina Pavlović

Referentica za administrativne poslove i društvene djelatnosti
Referentica za administrativne poslove i društvene djelatnosti
Email:
tajnica@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 281