folder Izbori i glasovanja

Dokumenti

pdf ODLUKA O REZULTATIMA IZBORA ČLANOVA VIJEĆA SRPSKE NACIONALNE MANJINE U OPĆINI DVORU Popular

Objavila 471 preuzimanje

pdf Rješenje o određivanju biračkih mjesta Popular

Objavila 320 preuzimanja

document Odluka OIP Općine Dvor o visini troškova lokalnih izbora Popular

Objavila 409 preuzimanja

pdf Konačni rezultate izbora za općinskog načelnika Općine Dvor Popular

Objavila 668 preuzimanja

document Rezultati izbora za općinskog načelnika Općine Dvor Popular

Objavila 419 preuzimanja

document Rezultati izbora za članove Općinskog vijeća Popular

Objavila 635 preuzimanja

document Rezultati izbora za općinskog načelnika Popular

Objavila 697 preuzimanja

pdf ZBIRNA LISTA KANDIDATURA ZA ZAMJENIKA NAČELNIKA OPĆINE DVOR Popular

Objavila 889 preuzimanja

pdf ZBIRNA LISTA KANDIDATURA ZA NAČELNIKA OPĆINE DVOR Popular

Objavila 1220 preuzimanja

pdf ZBIRNA LISTA KANDIDATURA ZA ČLANOVE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE DVOR Popular

Objavila 1111 preuzimanja

pdf SDP HNS KANDIDACIJSKA LISTA ZA ČLANOVE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE DVOR Popular

Objavila 817 preuzimanja

pdf NS BDS KANDIDACIJSKA LISTA ZA ČLANOVE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE DVOR Popular

Objavila 788 preuzimanja

pdf HSS DSS KANDIDACIJSKA LISTA ZA ČLANOVE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE DVOR Popular

Objavila 803 preuzimanja

pdf HDZ KANDIDACIJSKA LISTA ZA ČLANOVE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE DVOR Popular

Objavila 853 preuzimanja

Ured načelnika

Nikola Arbutina

Nikola Arbutina

Načelnik

Nikola Arbutina

Načelnik
Email: nacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 281
Milan Rudić

Milan Rudić

Zamjenik načelnika

Milan Rudić

Zamjenik načelnika
Email: donacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 288
Franjo Juranović

Franjo Juranović

Zamjenik načelnika

Franjo Juranović

Zamjenik načelnika
Email: donacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 288
Rozina Pavlović

Rozina Pavlović

Referentica za administrativne poslove i društvene djelatnosti

Rozina Pavlović

Referentica za administrativne poslove i društvene djelatnosti
Referentica za administrativne poslove i društvene djelatnosti
Email:
tajnica@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 281