folder Financijska izvješća

Dokumenti

spreadsheet Financijski izvještaj 1.3.2020. godine - Općina Dvor Popular

Objavila 150 preuzimanja

 

spreadsheet Financijski izvještaj 1.3.2020. godine - Dječji vrtić Popular

Objavila 138 preuzimanja

 

spreadsheet Financijski izvještaj 1.3.2020. godine - Knjižnica Popular

Objavila 138 preuzimanja

 

document BILJEŠKE uz Financijsko izvješće za 2019. godinu - Općina Dvor Popular

Objavila 338 preuzimanja

 

spreadsheet Financijsko izvješće za 2019. godinu - Općina Dvor Popular

Objavila 323 preuzimanja

 

spreadsheet Financijski izvještaj za 2019. Knjižnica Popular

Objavila 302 preuzimanja

 

spreadsheet Financijski izvještaj za 2019. Dječji vrtić Popular

Objavila 282 preuzimanja

 

spreadsheet Devetomjesečni financijski izvještaj za Dječji vrtić Popular

Objavila 295 preuzimanja

spreadsheet Devetomjesečni financijski izvještaj za Knjižnica Popular

Objavila 274 preuzimanja

spreadsheet Devetomjesečni financijski izvještaj za Općinu Dvor Popular

Objavila 270 preuzimanja

spreadsheet Financijasko izvješće za Lipanj OPĆINA DVOR Popular

Objavila 221 preuzimanje

spreadsheet Financijasko izvješće za Lipanj KNJIŽNICA OPĆINE DVOR Popular

Objavila 205 preuzimanja

spreadsheet Financijasko izvješće za Lipanj DJEČJI VTIĆ OPĆINE DVOR Popular

Objavila 231 preuzimanje

spreadsheet Financijaska izvješća za OPĆINU DVOR u razdoblju od 01.01. do 31.03.2019 Popular

Objavila 274 preuzimanja

document Bilješke uz konsolidirano financijsko izvješće Popular

Objavila 274 preuzimanja

spreadsheet Konsolidirano financijsko izvješće za period 01.01.2018 do 31.12.2018 Popular

Objavila 280 preuzimanja

Ured načelnika

Nikola Arbutina

Nikola Arbutina

Načelnik

Nikola Arbutina

Načelnik
Email: nacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 281
Milan Rudić

Milan Rudić

Zamjenik načelnika

Milan Rudić

Zamjenik načelnika
Email: donacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 288
Franjo Juranović

Franjo Juranović

Zamjenik načelnika

Franjo Juranović

Zamjenik načelnika
Email: donacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 288
Rozina Pavlović

Rozina Pavlović

Referentica za administrativne poslove i društvene djelatnosti

Rozina Pavlović

Referentica za administrativne poslove i društvene djelatnosti
Referentica za administrativne poslove i društvene djelatnosti
Email:
tajnica@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 281