folder Akti Općinskog vijeća

Dokumenti

default Akti Općinskog vijeća - službeni vjesnik Općine Dvor broj 56/16 Popular

Objavila 106 preuzimanja

default Akti Općinskog vijeća - službeni vjesnik Općine Dvor broj 47/16 Popular

Objavila 114 preuzimanja

default Akti Općinskog vijeća Popular

Objavila 183 preuzimanja

default 1. AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA - službeni vjesnik Općine Dvor broj 30/16 Popular

Objavila 168 preuzimanja

default 1. AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA - službeni vjesnik Općine Dvor broj 22/16 Popular

Objavila 174 preuzimanja

default AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA - 1. Službeni vjesnik Općine Dvor broj 21 A/16 Popular

Objavila 166 preuzimanja

default AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA - službeni vjesnik Općine Dvor broj 10/16 Popular

Objavila 149 preuzimanja

pdf SAZIV ZA 19 SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA DVOR Popular

Objavila 161 preuzimanje

default Službeni vjesnik Općine Dvor broj 65/15 Popular

Objavila 205 preuzimanja

default Službeni vjesnik Općine Dvor broj 58/15 Popular

Objavila 235 preuzimanja

default Službeni vjesnik Općine Dvor broj 46/15 Popular

Objavila 226 preuzimanja

document ZAPISNIK sa 12 sjednice Vijeća 30 06 2015 Popular

Objavila 136 preuzimanja

document ZAPISNIK sa 15 sjednice Općinskog Vijeća 28 12 2015 Popular

Objavila 109 preuzimanja

document ZAPISNIK sa 13 sjednice Vijeća 28 09 2015 Popular

Objavila 120 preuzimanja

document ZAPISNIK sa 14 sjednice Vijeća 30 11 2015 Popular

Objavila 118 preuzimanja

document Saziv za 14 sjednicu Općinskog vijeća Popular

Objavila 147 preuzimanja

pdf Službeni vjesnik Općine Dvor broj 28/15 Popular

Objavila 181 preuzimanje

pdf Službeni vjesnik Općine Dvor broj 18/15 Popular

Objavila 216 preuzimanja

pdf Službeni vjesnik Općine Dvor broj 11/15 Popular

Objavila 205 preuzimanja

pdf Službeni vjesnik Općine Dvor broj 65/14 Popular

Objavila 153 preuzimanja

Ured načelnika

Nikola Arbutina

Nikola Arbutina

Načelnik

Nikola Arbutina

Načelnik
Email: nacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 281
Miloš Mrkobrada

Miloš Mrkobrada

Zamjenik načelnika

Miloš Mrkobrada

Zamjenik načelnika
Email: donacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 288
Franjo Juranović

Franjo Juranović

Zamjenik načelnika

Franjo Juranović

Zamjenik načelnika
Email: donacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 288
Rozina Pavlović

Rozina Pavlović

Administrativna tajnica

Rozina Pavlović

Administrativna tajnica
Email: tajnica@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 281