folder Akti Općinskog vijeća

Dokumenti

default Akti Općinskog vijeća - službeni vjesnik Općine Dvor broj 56/16

Objavila 63 preuzimanja

default Akti Općinskog vijeća - službeni vjesnik Općine Dvor broj 47/16

Objavila 73 preuzimanja

default Akti Općinskog vijeća Popular

Objavila 139 preuzimanja

default 1. AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA - službeni vjesnik Općine Dvor broj 30/16 Popular

Objavila 128 preuzimanja

default 1. AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA - službeni vjesnik Općine Dvor broj 22/16 Popular

Objavila 135 preuzimanja

default AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA - 1. Službeni vjesnik Općine Dvor broj 21 A/16 Popular

Objavila 124 preuzimanja

default AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA - službeni vjesnik Općine Dvor broj 10/16 Popular

Objavila 114 preuzimanja

pdf SAZIV ZA 19 SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA DVOR Popular

Objavila 129 preuzimanja

default Službeni vjesnik Općine Dvor broj 65/15 Popular

Objavila 178 preuzimanja

default Službeni vjesnik Općine Dvor broj 58/15 Popular

Objavila 210 preuzimanja

default Službeni vjesnik Općine Dvor broj 46/15 Popular

Objavila 199 preuzimanja

document ZAPISNIK sa 12 sjednice Vijeća 30 06 2015 Popular

Objavila 124 preuzimanja

document ZAPISNIK sa 15 sjednice Općinskog Vijeća 28 12 2015 Popular

Objavila 109 preuzimanja

document ZAPISNIK sa 13 sjednice Vijeća 28 09 2015 Popular

Objavila 109 preuzimanja

document ZAPISNIK sa 14 sjednice Vijeća 30 11 2015 Popular

Objavila 106 preuzimanja

document Saziv za 14 sjednicu Općinskog vijeća Popular

Objavila 136 preuzimanja

pdf Službeni vjesnik Općine Dvor broj 28/15 Popular

Objavila 161 preuzimanje

pdf Službeni vjesnik Općine Dvor broj 18/15 Popular

Objavila 194 preuzimanja

pdf Službeni vjesnik Općine Dvor broj 11/15 Popular

Objavila 184 preuzimanja

pdf Službeni vjesnik Općine Dvor broj 65/14 Popular

Objavila 133 preuzimanja

Ured načelnika

Nikola Arbutina

Nikola Arbutina

Načelnik

Nikola Arbutina

Načelnik
Email: nacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 281
Miloš Mrkobrada

Miloš Mrkobrada

Zamjenik načelnika

Miloš Mrkobrada

Zamjenik načelnika
Email: donacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 288
Franjo Juranović

Franjo Juranović

Zamjenik načelnika

Franjo Juranović

Zamjenik načelnika
Email: donacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 288
Rozina Pavlović

Rozina Pavlović

Administrativna tajnica

Rozina Pavlović

Administrativna tajnica
Email: tajnica@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 281