folder Akti općinskog načelnika

Dokumenti

default 1. AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA - službeni vjesnik Općine Dvor bro j34/16 Popular

Objavila 495 preuzimanja

default 1. AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA - službeni vjesnik Općine Dvor broj 33 A/16 Popular

Objavila 457 preuzimanja

default 1. AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA - službeni vjesnik Općine Dvor broj 17/16 Popular

Objavila 495 preuzimanja

default Službeni vjesnik Općine Dvor broj 65/15 Popular

Objavila 536 preuzimanja

default Službeni vjesnik Općine Dvor broj 46/15 Popular

Objavila 505 preuzimanja

pdf Službeni vjesnik Općine Dvor broj 25/15 Popular

Objavila 579 preuzimanja

pdf Službeni vjesnik Općine Dvor broj 18/15 Popular

Objavila 505 preuzimanja

pdf Službeni vjesnik Općine Dvor broj 9/15 Popular

Objavila 486 preuzimanja

pdf Službeni vjesnik Općine Dvor broj 7/15 Popular

Objavila 478 preuzimanja

pdf Službeni vjesnik Općine Dvor broj 3/15 Popular

Objavila 439 preuzimanja

pdf Službeni vjesnik Općine Dvor broj 1/14 Popular

Objavila 648 preuzimanja

document Natječaj za određivanje prinudnog upravitelja Popular

Objavila 669 preuzimanja

Ured načelnika

Nikola Arbutina

Nikola Arbutina

Načelnik

Nikola Arbutina

Načelnik
Email: nacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 281
Milan Rudić

Milan Rudić

Zamjenik načelnika

Milan Rudić

Zamjenik načelnika
Email: donacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 288
Franjo Juranović

Franjo Juranović

Zamjenik načelnika

Franjo Juranović

Zamjenik načelnika
Email: donacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 288
Rozina Pavlović

Rozina Pavlović

Administrativna tajnica

Rozina Pavlović

Administrativna tajnica
Email: tajnica@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 281