folder Akti općinskog načelnika

Dokumenti

pdf Zbirni izvještaj o radu načelnika Popular

Objavila 102 preuzimanja

default Akti Općinskog načelnika - službeni vjesnik Općine Dvor broj 47/16 Popular

Objavila 116 preuzimanja

default Akti Općinskog načelnika Popular

Objavila 177 preuzimanja

default 1. AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA - službeni vjesnik Općine Dvor bro j34/16 Popular

Objavila 156 preuzimanja

default 1. AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA - službeni vjesnik Općine Dvor broj 33 A/16 Popular

Objavila 134 preuzimanja

default 1. AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA - službeni vjesnik Općine Dvor broj 17/16 Popular

Objavila 152 preuzimanja

default Službeni vjesnik Općine Dvor broj 65/15 Popular

Objavila 254 preuzimanja

default Službeni vjesnik Općine Dvor broj 46/15 Popular

Objavila 224 preuzimanja

pdf Službeni vjesnik Općine Dvor broj 25/15 Popular

Objavila 312 preuzimanja

pdf Službeni vjesnik Općine Dvor broj 18/15 Popular

Objavila 244 preuzimanja

pdf Službeni vjesnik Općine Dvor broj 9/15 Popular

Objavila 221 preuzimanje

pdf Službeni vjesnik Općine Dvor broj 7/15 Popular

Objavila 217 preuzimanja

pdf Službeni vjesnik Općine Dvor broj 3/15 Popular

Objavila 167 preuzimanja

pdf Službeni vjesnik Općine Dvor broj 1/14 Popular

Objavila 326 preuzimanja

document Natječaj za određivanje prinudnog upravitelja Popular

Objavila 424 preuzimanja

Ured načelnika

Nikola Arbutina

Nikola Arbutina

Načelnik

Nikola Arbutina

Načelnik
Email: nacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 281
Miloš Mrkobrada

Miloš Mrkobrada

Zamjenik načelnika

Miloš Mrkobrada

Zamjenik načelnika
Email: donacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 288
Franjo Juranović

Franjo Juranović

Zamjenik načelnika

Franjo Juranović

Zamjenik načelnika
Email: donacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 288
Rozina Pavlović

Rozina Pavlović

Administrativna tajnica

Rozina Pavlović

Administrativna tajnica
Email: tajnica@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 281