folder Akti općinskog načelnika

Dokumenti

pdf Izjava o nepostojanju sukoba interesa u smislu članka 80 ZJN

Objavila 65 preuzimanja

 

default Službeni vjesnik - Akti Općinskog načelnika broj 71/19 Popular

Objavila 113 preuzimanja

 

default Odluka o imenovanju osobe za nepravilnosti Popular

Objavila 102 preuzimanja

 

default Službeni vjesnik - Akti Općinskog načelnika 65/19 Popular

Objavila 118 preuzimanja

 

default Službeni vjesnik - Akti Općinskog načelnika 31/19 Popular

Objavila 132 preuzimanja

default Službeni vjesnik - Akti Općinskog načelnika 27/19 Popular

Objavila 132 preuzimanja

default Službeni vjesnik - Akti Općinskog načelnika 26/19 Popular

Objavila 131 preuzimanje

default Službeni vjesnik - Akti Općinskog načelnika 7/19 Popular

Objavila 193 preuzimanja

default Službeni vjesnik - Akti Općinskog načelnika 84/18 Popular

Objavila 198 preuzimanja

default Službeni vjesnik - Akti Općinskog načelnika 38/2018 Popular

Objavila 308 preuzimanja

default Službeni vjesnik - Akti Općinskog načelnika 40/2018 Popular

Objavila 322 preuzimanja

default Službeni vjesnik - Akti Općinskog načelnika 19/2018 Popular

Objavila 395 preuzimanja

default Službeni vjesnik - Akti Općinskog načelnika 14/2018 Popular

Objavila 415 preuzimanja

default Službeni vjesnik - Akti Općinskog načelnika 13/2018 Popular

Objavila 390 preuzimanja

default Službeni vjesnik - Akti Općinskog načelnika 8/2018 Popular

Objavila 409 preuzimanja

default Službeni vjesnik - Akti Općinskog načelnika 4/2018 Popular

Objavila 373 preuzimanja

default Službeni vjesnik - Akti Općinskog načelnika 73/2017 Popular

Objavila 462 preuzimanja

default Službeni vjesnik - Akti Općinskog načelnika 36/2017 Popular

Objavila 443 preuzimanja

default Službeni vjesnik - Akti Općinskog načelnika 52/2017 Popular

Objavila 437 preuzimanja

Ured načelnika

Nikola Arbutina

Nikola Arbutina

Načelnik

Nikola Arbutina

Načelnik
Email: nacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 281
Milan Rudić

Milan Rudić

Zamjenik načelnika

Milan Rudić

Zamjenik načelnika
Email: donacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 288
Franjo Juranović

Franjo Juranović

Zamjenik načelnika

Franjo Juranović

Zamjenik načelnika
Email: donacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 288
Rozina Pavlović

Rozina Pavlović

Referentica za administrativne poslove i društvene djelatnosti

Rozina Pavlović

Referentica za administrativne poslove i društvene djelatnosti
Referentica za administrativne poslove i društvene djelatnosti
Email:
tajnica@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 281