folder Akti općinskog načelnika

Dokumenti

default Službeni vjesnik - Akti općinskog načelnika New

Objavila 8 preuzimanja

default Službeni vjesnik - Akti općinskog načelnika New

Objavila 7 preuzimanja

default Službeni vjesnik - Akti općinskog načelnika Popular

Objavila 113 preuzimanja

pdf Službeni vjesnik 1/17 Popular

Objavila 190 preuzimanja

pdf Zbirni izvještaj o radu načelnika Popular

Objavila 405 preuzimanja

default Akti Općinskog načelnika - službeni vjesnik Općine Dvor broj 47/16 Popular

Objavila 231 preuzimanje

default Akti Općinskog načelnika Popular

Objavila 287 preuzimanja

default 1. AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA - službeni vjesnik Općine Dvor bro j34/16 Popular

Objavila 240 preuzimanja

default 1. AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA - službeni vjesnik Općine Dvor broj 33 A/16 Popular

Objavila 212 preuzimanja

default 1. AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA - službeni vjesnik Općine Dvor broj 17/16 Popular

Objavila 233 preuzimanja

default Službeni vjesnik Općine Dvor broj 65/15 Popular

Objavila 316 preuzimanja

default Službeni vjesnik Općine Dvor broj 46/15 Popular

Objavila 285 preuzimanja

pdf Službeni vjesnik Općine Dvor broj 25/15 Popular

Objavila 368 preuzimanja

pdf Službeni vjesnik Općine Dvor broj 18/15 Popular

Objavila 299 preuzimanja

pdf Službeni vjesnik Općine Dvor broj 9/15 Popular

Objavila 284 preuzimanja

pdf Službeni vjesnik Općine Dvor broj 7/15 Popular

Objavila 275 preuzimanja

pdf Službeni vjesnik Općine Dvor broj 3/15 Popular

Objavila 229 preuzimanja

pdf Službeni vjesnik Općine Dvor broj 1/14 Popular

Objavila 379 preuzimanja

document Natječaj za određivanje prinudnog upravitelja Popular

Objavila 470 preuzimanja

Ured načelnika

Nikola Arbutina

Nikola Arbutina

Načelnik

Nikola Arbutina

Načelnik
Email: nacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 281
Milan Rudić

Milan Rudić

Zamjenik načelnika

Milan Rudić

Zamjenik načelnika
Email: donacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 288
Franjo Juranović

Franjo Juranović

Zamjenik načelnika

Franjo Juranović

Zamjenik načelnika
Email: donacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 288
Rozina Pavlović

Rozina Pavlović

Administrativna tajnica

Rozina Pavlović

Administrativna tajnica
Email: tajnica@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 281