folder Akti Mandatne komisije Općinskog vijeća

Dokumenti

pdf Saziv za 8. sjednicu Općinskog vijeća Općine Dvor Popular

Objavila 171 preuzimanje

document Saziv za 5. sjednicu Općinskog vijeća Općine Dvor Popular

Objavila 105 preuzimanja

pdf Službeni vjesnik 17/17 Popular

Objavila 329 preuzimanja

pdf Službeni vjesnik Općine Dvor broj 28/13 Popular

Objavila 542 preuzimanja

Ured načelnika

Nikola Arbutina

Nikola Arbutina

Načelnik

Nikola Arbutina

Načelnik
Email: nacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 281
Milan Rudić

Milan Rudić

Zamjenik načelnika

Milan Rudić

Zamjenik načelnika
Email: donacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 288
Franjo Juranović

Franjo Juranović

Zamjenik načelnika

Franjo Juranović

Zamjenik načelnika
Email: donacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 288
Rozina Pavlović

Rozina Pavlović

Administrativna tajnica

Rozina Pavlović

Administrativna tajnica
Email: tajnica@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 281