folder Akti Mandatne komisije Općinskog vijeća

Dokumenti

document Saziv za 5. sjednicu Općinskog vijeća Općine Dvor

Objavila 48 preuzimanja

pdf Službeni vjesnik 17/17 Popular

Objavila 234 preuzimanja

pdf Službeni vjesnik Općine Dvor broj 28/13 Popular

Objavila 498 preuzimanja

Ured načelnika

Nikola Arbutina

Nikola Arbutina

Načelnik

Nikola Arbutina

Načelnik
Email: nacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 281
Milan Rudić

Milan Rudić

Zamjenik načelnika

Milan Rudić

Zamjenik načelnika
Email: donacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 288
Franjo Juranović

Franjo Juranović

Zamjenik načelnika

Franjo Juranović

Zamjenik načelnika
Email: donacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 288
Rozina Pavlović

Rozina Pavlović

Administrativna tajnica

Rozina Pavlović

Administrativna tajnica
Email: tajnica@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 281