default ŽIROVAC 3 (1142 preuzimanja) Popular
default ŽIROVAC 2 (1142 preuzimanja) Popular
default ŽIROVAC 1 (1132 preuzimanja) Popular
default VOLINJA (1181 preuzimanje) Popular
default LOTINE (1251 preuzimanje) Popular
default ROGULJE (1104 preuzimanja) Popular
default ZRIN (1111 preuzimanja) Popular
default BRÐANI ZRINSKI (1706 preuzimanja) Popular
default ŠVRAKARICA (1214 preuzimanja) Popular
default LJESKOVAC 2 (1330 preuzimanja) Popular
default LJESKOVAC (1374 preuzimanja) Popular
default ÈAVLOVICA (1459 preuzimanja) Popular
default KOBILJAK (1394 preuzimanja) Popular
pdf Sažetak Studije utjecaja na okoliš Farme za uzgoj i tov junadi Hrtiæ-Dvor (7899 preuzimanja) Popular
pdf OBAVIJEST o stavljanju na javnu raspravu Studije o utjecaju na okoliš farme za uzgoj i tov junadi H (482 preuzimanja) Popular
pdf KARTOGRAM - Karta zaštite 2 (3452 preuzimanja) Popular
pdf KARTOGRAM - Karta zaštite (3683 preuzimanja) Popular
pdf KARTOGRAM - INFRASTRUKTURA (3146 preuzimanja) Popular
pdf KARTOGRAM - Korištenje i namjena (4311 preuzimanja) Popular
pdf Prostorni plan - Tekstualni dio (6503 preuzimanja) Popular

Ured načelnika

Nikola Arbutina

Nikola Arbutina

Načelnik

Nikola Arbutina

Načelnik
Email: nacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 281
Milan Rudić

Milan Rudić

Zamjenik načelnika

Milan Rudić

Zamjenik načelnika
Email: donacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 288
Franjo Juranović

Franjo Juranović

Zamjenik načelnika

Franjo Juranović

Zamjenik načelnika
Email: donacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 288
Rozina Pavlović

Rozina Pavlović

Referentica za administrativne poslove i društvene djelatnosti

Rozina Pavlović

Referentica za administrativne poslove i društvene djelatnosti
Referentica za administrativne poslove i društvene djelatnosti
Email:
tajnica@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 281