default JAVNICA 1 (1233 preuzimanja) Popular
default SOÈANICA 2 (1078 preuzimanja) Popular
default SOÈANICA 1 (1105 preuzimanja) Popular
default ZAMLAÈA (1151 preuzimanje) Popular
default DVOR (1767 preuzimanja) Popular
default ÆORE (1189 preuzimanja) Popular
default GRMUŠANI (1361 preuzimanje) Popular
default LJUBINA 3 (1298 preuzimanja) Popular
default LJUBINA 2 (1223 preuzimanja) Popular
default LJUBINA 1 (1229 preuzimanja) Popular
default UNÈANI (1193 preuzimanja) Popular
default STRUGA BANSKA 2 (1029 preuzimanja) Popular
default STRUGA BANSKA 1 (1064 preuzimanja) Popular
default VRPOLJE BANSKO (1082 preuzimanja) Popular
default GAGE 3 (1229 preuzimanja) Popular
default GAGE 2 (1229 preuzimanja) Popular
default GAGE 1 (1226 preuzimanja) Popular
default KOSNA 2 (1299 preuzimanja) Popular
default KOSNA 1 (1268 preuzimanja) Popular
default MAJDAN (1250 preuzimanja) Popular

Ured načelnika

Nikola Arbutina

Nikola Arbutina

Načelnik

Nikola Arbutina

Načelnik
Email: nacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 281
Milan Rudić

Milan Rudić

Zamjenik načelnika

Milan Rudić

Zamjenik načelnika
Email: donacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 288
Franjo Juranović

Franjo Juranović

Zamjenik načelnika

Franjo Juranović

Zamjenik načelnika
Email: donacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 288
Rozina Pavlović

Rozina Pavlović

Referentica za administrativne poslove i društvene djelatnosti

Rozina Pavlović

Referentica za administrativne poslove i društvene djelatnosti
Referentica za administrativne poslove i društvene djelatnosti
Email:
tajnica@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 281