pdf Odredbe Urbanistièkog plana (3133 preuzimanja) Popular
pdf Obrazloženje Urbanistièkog plana (4509 preuzimanja) Popular
pdf KARTOGRAM - NAÈIN GRADNJE (2880 preuzimanja) Popular
pdf KARTOGRAM - UVJETI KORIŠTENJA 2 (2901 preuzimanje) Popular
pdf KARTOGRAM - UVJETI KORIŠTENJA (2816 preuzimanja) Popular
pdf KARTOGRAM - OBLICI KORIŠTENJA (2549 preuzimanja) Popular
pdf KARTOGRAM - INFRASTRUKTURA (2845 preuzimanja) Popular
pdf KARTOGRAM - PROMET (2759 preuzimanja) Popular
pdf Kartogram - NAMJENA (3393 preuzimanja) Popular
pdf Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o radnom vremenu prodavaonica i drugih oblika trgovine na malo (1952 preuzimanja) Popular
pdf Odluka o raspisivanju javnog natjeèaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH (654 preuzimanja) Popular
document Zahtjev za pristup informacijama (1402 preuzimanja) Popular
pdf Prostorni plan Opæine Dvor (6952 preuzimanja) Popular
document Zahtjev za korištenje javne površine (2276 preuzimanja) Popular
pdf Odluka o koncesijama (2259 preuzimanja) Popular
pdf Odluka o komunalnom doprinosu (2847 preuzimanja) Popular
pdf Odluka o objavi poziva za iskaz interesa za izradu poslovnog plana (2353 preuzimanja) Popular
document Zahtjev za oslobaðanje od plaæanja komunalne naknade (679 preuzimanja) Popular
pdf Odluka o komunalnoj naknadi (3607 preuzimanja) Popular
document Obrazac za prijavu štete od elementarne nepogode (1568 preuzimanja) Popular

Ured načelnika

Nikola Arbutina

Nikola Arbutina

Načelnik

Nikola Arbutina

Načelnik
Email: nacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 281
Milan Rudić

Milan Rudić

Zamjenik načelnika

Milan Rudić

Zamjenik načelnika
Email: donacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 288
Franjo Juranović

Franjo Juranović

Zamjenik načelnika

Franjo Juranović

Zamjenik načelnika
Email: donacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 288
Rozina Pavlović

Rozina Pavlović

Administrativna tajnica

Rozina Pavlović

Administrativna tajnica
Email: tajnica@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 281