default DRAŠKOVAC (1288 preuzimanja) Popular
default JAVORANJ 2 (1190 preuzimanja) Popular
default JAVORANJ 1 (1229 preuzimanja) Popular
default GLAVIÈANI (1314 preuzimanja) Popular
default UDETIN (1070 preuzimanja) Popular
default ORAOVICA (1227 preuzimanja) Popular
default ŠEGESTIN (1111 preuzimanja) Popular
default KULJANI 2 (1213 preuzimanja) Popular
default KULJANI 1 (1390 preuzimanja) Popular
default ŠAKANLIJE 2 (1098 preuzimanja) Popular
default ŠAKANLIJE 1 (1051 preuzimanje) Popular
default BUINJA (1285 preuzimanja) Popular
default ZRINSKA DRAGA (1078 preuzimanja) Popular
default GORIÈKA (1517 preuzimanja) Popular
default PEDALJ 2 (1036 preuzimanja) Popular
default PEDALJ 1 (1036 preuzimanja) Popular
default GRABOVICA (1234 preuzimanja) Popular
default STUPNICA 2 (1033 preuzimanja) Popular
default STUPNICA 1 (1020 preuzimanja) Popular
default RUJEVAC 2 (1098 preuzimanja) Popular

Ured načelnika

Nikola Arbutina

Nikola Arbutina

Načelnik

Nikola Arbutina

Načelnik
Email: nacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 281
Milan Rudić

Milan Rudić

Zamjenik načelnika

Milan Rudić

Zamjenik načelnika
Email: donacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 288
Franjo Juranović

Franjo Juranović

Zamjenik načelnika

Franjo Juranović

Zamjenik načelnika
Email: donacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 288
Rozina Pavlović

Rozina Pavlović

Referentica za administrativne poslove i društvene djelatnosti

Rozina Pavlović

Referentica za administrativne poslove i društvene djelatnosti
Referentica za administrativne poslove i društvene djelatnosti
Email:
tajnica@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 281