default ZAKOPA (1038 preuzimanja) Popular
default JAVNICA 4 (1220 preuzimanja) Popular
default JAVNICA 3 (1176 preuzimanja) Popular
default JAVNICA 2 (1268 preuzimanja) Popular
default JAVNICA 1 (1226 preuzimanja) Popular
default SOÈANICA 2 (1072 preuzimanja) Popular
default SOÈANICA 1 (1100 preuzimanja) Popular
default ZAMLAÈA (1143 preuzimanja) Popular
default DVOR (1755 preuzimanja) Popular
default ÆORE (1185 preuzimanja) Popular
default GRMUŠANI (1355 preuzimanja) Popular
default LJUBINA 3 (1287 preuzimanja) Popular
default LJUBINA 2 (1217 preuzimanja) Popular
default LJUBINA 1 (1220 preuzimanja) Popular
default UNÈANI (1188 preuzimanja) Popular
default STRUGA BANSKA 2 (1025 preuzimanja) Popular
default STRUGA BANSKA 1 (1062 preuzimanja) Popular
default VRPOLJE BANSKO (1076 preuzimanja) Popular
default GAGE 3 (1222 preuzimanja) Popular
default GAGE 2 (1219 preuzimanja) Popular

Ured načelnika

Nikola Arbutina

Nikola Arbutina

Načelnik

Nikola Arbutina

Načelnik
Email: nacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 281
Milan Rudić

Milan Rudić

Zamjenik načelnika

Milan Rudić

Zamjenik načelnika
Email: donacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 288
Franjo Juranović

Franjo Juranović

Zamjenik načelnika

Franjo Juranović

Zamjenik načelnika
Email: donacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 288
Rozina Pavlović

Rozina Pavlović

Referentica za administrativne poslove i društvene djelatnosti

Rozina Pavlović

Referentica za administrativne poslove i društvene djelatnosti
Referentica za administrativne poslove i društvene djelatnosti
Email:
tajnica@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 281