document Javni poziv za popisivače stanovništva (2379 preuzimanja) Popular
pdf Dan opčine 2010 (1825 preuzimanja) Popular
pdf Sajam Plodovi rada 2010 (1755 preuzimanja) Popular
pdf Odluka o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Opæine Dvor (4444 preuzimanja) Popular
pdf Prethodna rasprava Nacrt izmjena i dopuna PPUO (2263 preuzimanja) Popular
pdf Natjeèaj za zakup zemljišta (669 preuzimanja) Popular
pdf Intervju (2053 preuzimanja) Popular
pdf Poziv za prethodnu provjeru znanja (1973 preuzimanja) Popular
pdf Proraèun za 2010. godinu (2343 preuzimanja) Popular
pdf Program utroška šumskog doprinosa za 2010. godinu (1819 preuzimanja) Popular
pdf Program održavanja komunalne infrastrukture u 2010. godini (1765 preuzimanja) Popular
pdf Program javnih potreba u sportu za 2010.godinu (1321 preuzimanje) Popular
pdf Program javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2010. godinu (1504 preuzimanja) Popular
pdf Program javnih potreba u školstvu za 2010. godinu (1755 preuzimanja) Popular
pdf Program javnih potreba u kulturi za 2010. godinu (1356 preuzimanja) Popular
pdf Program gradnje objekata i ureðaja komunalne infrastrukture u 2010. godini (1809 preuzimanja) Popular
pdf Pravilnik o stipendiranju studenata s podruèja Opæine Dvor (2175 preuzimanja) Popular
pdf Odluka o subvencioniranju prijevoza uèenika (1888 preuzimanja) Popular
pdf Odluka o subvencioniranju osjemenjivanja (1328 preuzimanja) Popular
pdf Odluka o raspisivanju natjeèaja za zakup zemlje (2584 preuzimanja) Popular

Ured načelnika

Nikola Arbutina

Nikola Arbutina

Načelnik

Nikola Arbutina

Načelnik
Email: nacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 281
Milan Rudić

Milan Rudić

Zamjenik načelnika

Milan Rudić

Zamjenik načelnika
Email: donacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 288
Franjo Juranović

Franjo Juranović

Zamjenik načelnika

Franjo Juranović

Zamjenik načelnika
Email: donacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 288
Rozina Pavlović

Rozina Pavlović

Referentica za administrativne poslove i društvene djelatnosti

Rozina Pavlović

Referentica za administrativne poslove i društvene djelatnosti
Referentica za administrativne poslove i društvene djelatnosti
Email:
tajnica@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 281