pdf Odluka o raspisivanju natjeèaja za zakup zemlje (2412 preuzimanja) Popular
pdf Odluka o izvršenju Proraèuna Opæine Dvor za 2010. godinu (1623 preuzimanja) Popular
pdf Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi (1857 preuzimanja) Popular
pdf Odluka o autotaxi prijevozu (1493 preuzimanja) Popular
pdf Intervju-Predrag Borojeviæ (2236 preuzimanja) Popular
pdf Prethodna provjera (1841 preuzimanje) Popular
spreadsheet Zahtjev za prikljuèenje na komunalnu infrastrukturu (1033 preuzimanja) Popular
pdf Popis izlagaèa Gospodarskog sajma 2009 (654 preuzimanja) Popular
pdf Statut Opæine Dvor (3503 preuzimanja) Popular
pdf Poslovnik Opæinskog vijeæa NOVI (2408 preuzimanja) Popular
default STANIÆ POLJE (1327 preuzimanja) Popular
default DOBRETIN 2 (1431 preuzimanje) Popular
default DOBRETIN 1 (1372 preuzimanja) Popular
default ZUT (1097 preuzimanja) Popular
default MATIJEVIÆI (1670 preuzimanja) Popular
default JAVORNIK (1314 preuzimanja) Popular
default ZAKOPA (1047 preuzimanja) Popular
default JAVNICA 4 (1228 preuzimanja) Popular
default JAVNICA 3 (1180 preuzimanja) Popular
default JAVNICA 2 (1277 preuzimanja) Popular

Ured načelnika

Nikola Arbutina

Nikola Arbutina

Načelnik

Nikola Arbutina

Načelnik
Email: nacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 281
Milan Rudić

Milan Rudić

Zamjenik načelnika

Milan Rudić

Zamjenik načelnika
Email: donacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 288
Franjo Juranović

Franjo Juranović

Zamjenik načelnika

Franjo Juranović

Zamjenik načelnika
Email: donacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 288
Rozina Pavlović

Rozina Pavlović

Referentica za administrativne poslove i društvene djelatnosti

Rozina Pavlović

Referentica za administrativne poslove i društvene djelatnosti
Referentica za administrativne poslove i društvene djelatnosti
Email:
tajnica@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 281