pdf KARTOGRAM - INFRASTRUKTURA (3029 preuzimanja) Popular
pdf KARTOGRAM - Korištenje i namjena (4211 preuzimanja) Popular
pdf Prostorni plan - Tekstualni dio (6241 preuzimanje) Popular
pdf Odredbe Urbanistièkog plana (3073 preuzimanja) Popular
pdf Obrazloženje Urbanistièkog plana (4447 preuzimanja) Popular
pdf KARTOGRAM - NAÈIN GRADNJE (2821 preuzimanje) Popular
pdf KARTOGRAM - UVJETI KORIŠTENJA 2 (2842 preuzimanja) Popular
pdf KARTOGRAM - UVJETI KORIŠTENJA (2756 preuzimanja) Popular
pdf KARTOGRAM - OBLICI KORIŠTENJA (2489 preuzimanja) Popular
pdf KARTOGRAM - INFRASTRUKTURA (2737 preuzimanja) Popular
pdf KARTOGRAM - PROMET (2672 preuzimanja) Popular
pdf Kartogram - NAMJENA (3286 preuzimanja) Popular
pdf Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o radnom vremenu prodavaonica i drugih oblika trgovine na malo (1879 preuzimanja) Popular
pdf Odluka o raspisivanju javnog natjeèaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH (654 preuzimanja) Popular
document Zahtjev za pristup informacijama (1349 preuzimanja) Popular
pdf Prostorni plan Opæine Dvor (6834 preuzimanja) Popular
document Zahtjev za korištenje javne površine (2202 preuzimanja) Popular
pdf Odluka o koncesijama (2183 preuzimanja) Popular
pdf Odluka o komunalnom doprinosu (2789 preuzimanja) Popular
pdf Odluka o objavi poziva za iskaz interesa za izradu poslovnog plana (2295 preuzimanja) Popular

Ured načelnika

Nikola Arbutina

Nikola Arbutina

Načelnik

Nikola Arbutina

Načelnik
Email: nacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 281
Milan Rudić

Milan Rudić

Zamjenik načelnika

Milan Rudić

Zamjenik načelnika
Email: donacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 288
Franjo Juranović

Franjo Juranović

Zamjenik načelnika

Franjo Juranović

Zamjenik načelnika
Email: donacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 288
Rozina Pavlović

Rozina Pavlović

Administrativna tajnica

Rozina Pavlović

Administrativna tajnica
Email: tajnica@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 281