pdf Kandidacijske lista za izbor članova Vijeća srpske nacionalne manjine (3833 preuzimanja) Popular
pdf Izborna lista za članove Vijeća srpske nacionalne manjine (3361 preuzimanje) Popular
document Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi (1824 preuzimanja) Popular
pdf Izmjene i dopune Statuta LAG UNA (2073 preuzimanja) Popular
pdf Statut LAG UNA (2364 preuzimanja) Popular
document Pristupnica za LAG UNA (1146 preuzimanja) Popular
pdf Saziv za 13.sjednicu (2228 preuzimanja) Popular
document Javni poziv za popisivače stanovništva (2520 preuzimanja) Popular
pdf Dan opčine 2010 (2012 preuzimanja) Popular
pdf Sajam Plodovi rada 2010 (1909 preuzimanja) Popular
pdf Odluka o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Opæine Dvor (4664 preuzimanja) Popular
pdf Prethodna rasprava Nacrt izmjena i dopuna PPUO (2429 preuzimanja) Popular
pdf Natjeèaj za zakup zemljišta (669 preuzimanja) Popular
pdf Intervju (2232 preuzimanja) Popular
pdf Poziv za prethodnu provjeru znanja (2156 preuzimanja) Popular
pdf Proraèun za 2010. godinu (2545 preuzimanja) Popular
pdf Program utroška šumskog doprinosa za 2010. godinu (1991 preuzimanje) Popular
pdf Program održavanja komunalne infrastrukture u 2010. godini (1942 preuzimanja) Popular
pdf Program javnih potreba u sportu za 2010.godinu (1475 preuzimanja) Popular
pdf Program javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2010. godinu (1654 preuzimanja) Popular

Ured načelnika

Nikola Arbutina

Nikola Arbutina

Načelnik

Nikola Arbutina

Načelnik
Email: nacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 281
Milan Rudić

Milan Rudić

Zamjenik načelnika

Milan Rudić

Zamjenik načelnika
Email: donacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 288
Franjo Juranović

Franjo Juranović

Zamjenik načelnika

Franjo Juranović

Zamjenik načelnika
Email: donacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 288
Rozina Pavlović

Rozina Pavlović

Referentica za administrativne poslove i društvene djelatnosti

Rozina Pavlović

Referentica za administrativne poslove i društvene djelatnosti
Referentica za administrativne poslove i društvene djelatnosti
Email:
tajnica@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 281