pdf Saziv za 13.sjednicu (1989 preuzimanja) Popular
document Javni poziv za popisivače stanovništva (2274 preuzimanja) Popular
pdf Dan opčine 2010 (1698 preuzimanja) Popular
pdf Sajam Plodovi rada 2010 (1685 preuzimanja) Popular
pdf Odluka o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Opæine Dvor (4235 preuzimanja) Popular
pdf Prethodna rasprava Nacrt izmjena i dopuna PPUO (2169 preuzimanja) Popular
pdf Natjeèaj za zakup zemljišta (669 preuzimanja) Popular
pdf Intervju (1938 preuzimanja) Popular
pdf Poziv za prethodnu provjeru znanja (1845 preuzimanja) Popular
pdf Proraèun za 2010. godinu (2165 preuzimanja) Popular
pdf Program utroška šumskog doprinosa za 2010. godinu (1660 preuzimanja) Popular
pdf Program održavanja komunalne infrastrukture u 2010. godini (1606 preuzimanja) Popular
pdf Program javnih potreba u sportu za 2010.godinu (1200 preuzimanja) Popular
pdf Program javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2010. godinu (1391 preuzimanje) Popular
pdf Program javnih potreba u školstvu za 2010. godinu (1594 preuzimanja) Popular
pdf Program javnih potreba u kulturi za 2010. godinu (1237 preuzimanja) Popular
pdf Program gradnje objekata i ureðaja komunalne infrastrukture u 2010. godini (1646 preuzimanja) Popular
pdf Pravilnik o stipendiranju studenata s podruèja Opæine Dvor (2011 preuzimanja) Popular
pdf Odluka o subvencioniranju prijevoza uèenika (1729 preuzimanja) Popular
pdf Odluka o subvencioniranju osjemenjivanja (1209 preuzimanja) Popular

Ured načelnika

Nikola Arbutina

Nikola Arbutina

Načelnik

Nikola Arbutina

Načelnik
Email: nacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 281
Milan Rudić

Milan Rudić

Zamjenik načelnika

Milan Rudić

Zamjenik načelnika
Email: donacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 288
Franjo Juranović

Franjo Juranović

Zamjenik načelnika

Franjo Juranović

Zamjenik načelnika
Email: donacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 288
Rozina Pavlović

Rozina Pavlović

Referentica za administrativne poslove i društvene djelatnosti

Rozina Pavlović

Referentica za administrativne poslove i društvene djelatnosti
Referentica za administrativne poslove i društvene djelatnosti
Email:
tajnica@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 281