pdf Obrazloženje Urbanistièkog plana (4272 preuzimanja) Popular
pdf KARTOGRAM - NAÈIN GRADNJE (2655 preuzimanja) Popular
pdf KARTOGRAM - UVJETI KORIŠTENJA 2 (2677 preuzimanja) Popular
pdf KARTOGRAM - UVJETI KORIŠTENJA (2591 preuzimanje) Popular
pdf KARTOGRAM - OBLICI KORIŠTENJA (2328 preuzimanja) Popular
pdf KARTOGRAM - INFRASTRUKTURA (2479 preuzimanja) Popular
pdf KARTOGRAM - PROMET (2459 preuzimanja) Popular
pdf Kartogram - NAMJENA (3016 preuzimanja) Popular
pdf Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o radnom vremenu prodavaonica i drugih oblika trgovine na malo (1699 preuzimanja) Popular
pdf Odluka o raspisivanju javnog natjeèaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH (654 preuzimanja) Popular
document Zahtjev za pristup informacijama (1219 preuzimanja) Popular
pdf Prostorni plan Opæine Dvor (6509 preuzimanja) Popular
document Zahtjev za korištenje javne površine (1974 preuzimanja) Popular
pdf Odluka o koncesijama (1999 preuzimanja) Popular
pdf Odluka o komunalnom doprinosu (2631 preuzimanje) Popular
pdf Odluka o objavi poziva za iskaz interesa za izradu poslovnog plana (2146 preuzimanja) Popular
document Zahtjev za oslobaðanje od plaæanja komunalne naknade (679 preuzimanja) Popular
pdf Odluka o komunalnoj naknadi (3335 preuzimanja) Popular
document Obrazac za prijavu štete od elementarne nepogode (1367 preuzimanja) Popular

Ured načelnika

Nikola Arbutina

Nikola Arbutina

Načelnik

Nikola Arbutina

Načelnik
Email: nacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 281
Milan Rudić

Milan Rudić

Zamjenik načelnika

Milan Rudić

Zamjenik načelnika
Email: donacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 288
Franjo Juranović

Franjo Juranović

Zamjenik načelnika

Franjo Juranović

Zamjenik načelnika
Email: donacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 288
Rozina Pavlović

Rozina Pavlović

Administrativna tajnica

Rozina Pavlović

Administrativna tajnica
Email: tajnica@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 281