pdf KARTOGRAM - Karta zaštite 2 (3160 preuzimanja) Popular
pdf KARTOGRAM - Karta zaštite (3382 preuzimanja) Popular
pdf KARTOGRAM - INFRASTRUKTURA (2793 preuzimanja) Popular
pdf KARTOGRAM - Korištenje i namjena (3936 preuzimanja) Popular
pdf Prostorni plan - Tekstualni dio (5819 preuzimanja) Popular
pdf Odredbe Urbanistièkog plana (2849 preuzimanja) Popular
pdf Obrazloženje Urbanistièkog plana (4211 preuzimanja) Popular
pdf KARTOGRAM - NAÈIN GRADNJE (2604 preuzimanja) Popular
pdf KARTOGRAM - UVJETI KORIŠTENJA 2 (2628 preuzimanja) Popular
pdf KARTOGRAM - UVJETI KORIŠTENJA (2542 preuzimanja) Popular
pdf KARTOGRAM - OBLICI KORIŠTENJA (2275 preuzimanja) Popular
pdf KARTOGRAM - INFRASTRUKTURA (2382 preuzimanja) Popular
pdf KARTOGRAM - PROMET (2380 preuzimanja) Popular
pdf Kartogram - NAMJENA (2924 preuzimanja) Popular
pdf Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o radnom vremenu prodavaonica i drugih oblika trgovine na malo (1645 preuzimanja) Popular
pdf Odluka o raspisivanju javnog natjeèaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH (654 preuzimanja) Popular
document Zahtjev za pristup informacijama (1186 preuzimanja) Popular
pdf Prostorni plan Opæine Dvor (6422 preuzimanja) Popular
document Zahtjev za korištenje javne površine (1915 preuzimanja) Popular
pdf Odluka o koncesijama (1927 preuzimanja) Popular

Ured načelnika

Nikola Arbutina

Nikola Arbutina

Načelnik

Nikola Arbutina

Načelnik
Email: nacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 281
Milan Rudić

Milan Rudić

Zamjenik načelnika

Milan Rudić

Zamjenik načelnika
Email: donacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 288
Franjo Juranović

Franjo Juranović

Zamjenik načelnika

Franjo Juranović

Zamjenik načelnika
Email: donacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 288
Rozina Pavlović

Rozina Pavlović

Administrativna tajnica

Rozina Pavlović

Administrativna tajnica
Email: tajnica@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 281