default LJESKOVAC (1047 preuzimanja) Popular
default ÈAVLOVICA (1122 preuzimanja) Popular
default KOBILJAK (1042 preuzimanja) Popular
pdf Sažetak Studije utjecaja na okoliš Farme za uzgoj i tov junadi Hrtiæ-Dvor (6981 preuzimanje) Popular
pdf OBAVIJEST o stavljanju na javnu raspravu Studije o utjecaju na okoliš farme za uzgoj i tov junadi H (482 preuzimanja) Popular
pdf KARTOGRAM - Karta zaštite 2 (2904 preuzimanja) Popular
pdf KARTOGRAM - Karta zaštite (3121 preuzimanje) Popular
pdf KARTOGRAM - INFRASTRUKTURA (2470 preuzimanja) Popular
pdf KARTOGRAM - Korištenje i namjena (3543 preuzimanja) Popular
pdf Prostorni plan - Tekstualni dio (5067 preuzimanja) Popular
pdf Odredbe Urbanistièkog plana (2579 preuzimanja) Popular
pdf Obrazloženje Urbanistièkog plana (3927 preuzimanja) Popular
pdf KARTOGRAM - NAÈIN GRADNJE (2371 preuzimanje) Popular
pdf KARTOGRAM - UVJETI KORIŠTENJA 2 (2398 preuzimanja) Popular
pdf KARTOGRAM - UVJETI KORIŠTENJA (2310 preuzimanja) Popular
pdf KARTOGRAM - OBLICI KORIŠTENJA (2064 preuzimanja) Popular
pdf KARTOGRAM - INFRASTRUKTURA (1976 preuzimanja) Popular
pdf KARTOGRAM - PROMET (2079 preuzimanja) Popular
pdf Kartogram - NAMJENA (2426 preuzimanja) Popular
pdf Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o radnom vremenu prodavaonica i drugih oblika trgovine na malo (1436 preuzimanja) Popular

Ured načelnika

Nikola Arbutina

Nikola Arbutina

Načelnik

Nikola Arbutina

Načelnik
Email: nacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 281
Miloš Mrkobrada

Miloš Mrkobrada

Zamjenik načelnika

Miloš Mrkobrada

Zamjenik načelnika
Email: donacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 288
Franjo Juranović

Franjo Juranović

Zamjenik načelnika

Franjo Juranović

Zamjenik načelnika
Email: donacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 288
Rozina Pavlović

Rozina Pavlović

Administrativna tajnica

Rozina Pavlović

Administrativna tajnica
Email: tajnica@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 281