document VIII. izmjene i dopune Plana nabave Općine Dvor za 2018. godinu. (102 preuzimanja) Popular
document Popis korisnika sponzorstva i donacija za programe i projekte korisnicima iz proračuna Općine Dvor za razdoblje od 01. siječnja 2018. do 30. lipnja 2018. godine. (108 preuzimanja) Popular
document Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma – 2017. godina – stanje na dan 30.06.2018. godine. (118 preuzimanja) Popular
document Registar ugovora jednostavne nabave u 2017. godini – stanje na dan 26.07.2018. (116 preuzimanja) Popular
spreadsheet Financijski izvještaj za razdoblje 1. siječnja 2018. do 30. lipnja 2018. - Dječji vrtić (131 preuzimanje) Popular
spreadsheet Financijski izvještaj za razdoblje 1. siječnja 2018. do 30. lipnja 2018. - Knjižnica i čitaonica Dvor (141 preuzimanje) Popular
spreadsheet Financijski izvještaj konsolidarni za razdoblje 1. siječnja 2018. do 30. lipnja 2018. - Općina Dvor (135 preuzimanja) Popular
spreadsheet Financijski izvještaj za razdoblje 1. siječnja 2018. do 30. lipnja 2018. - Općina Dvor (137 preuzimanja) Popular
default Službeni vjesnik - Akti Općinskog vijeća 34/2018 (147 preuzimanja) Popular
document VII. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Dvor za 2018. (142 preuzimanja) Popular
default Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma za 2018. godinu (143 preuzimanja) Popular
pdf I. izmjene Plana nabave roba, usluga i radova za 2018. godinu (168 preuzimanja) Popular
spreadsheet II Izmjene Proracuna za 2018. godinu (124 preuzimanja) Popular
document VI Izmjene i dopune Plana nabave Općine Dvor za 2018. godinu (131 preuzimanje) Popular
default PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE DVOR II. izmjene i dopune (173 preuzimanja) Popular
document V. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Dvor za 2018. godinu (171 preuzimanje) Popular
document IV Izmjene i dopune Plana nabave Opcine Dvor za 2018 godinu (166 preuzimanja) Popular
default Službeni vjesnik - Akti Općinskog vijeća 19/2018 (189 preuzimanja) Popular
default Službeni vjesnik - Akti Općinskog načelnika 19/2018 (173 preuzimanja) Popular
default Službeni vjesnik - Akti Općinskog načelnika 14/2018 (170 preuzimanja) Popular

Ured načelnika

Nikola Arbutina

Nikola Arbutina

Načelnik

Nikola Arbutina

Načelnik
Email: nacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 281
Milan Rudić

Milan Rudić

Zamjenik načelnika

Milan Rudić

Zamjenik načelnika
Email: donacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 288
Franjo Juranović

Franjo Juranović

Zamjenik načelnika

Franjo Juranović

Zamjenik načelnika
Email: donacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 288
Rozina Pavlović

Rozina Pavlović

Administrativna tajnica

Rozina Pavlović

Administrativna tajnica
Email: tajnica@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 281