document Pravilnik o zaštiti osobnih podataka (83 preuzimanja)
document Politika privatnosti zaštite osobnih podataka Općine Dvor (63 preuzimanja)
document Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka (68 preuzimanja)
default Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu (72 preuzimanja)
pdf Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu (75 preuzimanja)
default Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija (86 preuzimanja)
document Popis ugovora koje je Općina Dvor sklopila u 2018. godini – stanje na dan 31.12.2018. godine (osim ugovora o javnoj nabavi i ugovora o jednostavnoj nabavi) (101 preuzimanje) Popular
document Plan nabave Općine Dvor za 2019. godinu (104 preuzimanja) Popular
document ZAPISNIK sa 15. sjednice Vijeća - 30.11.2018. (111 preuzimanja) Popular
document ZAPISNIK sa 14. sjednice Vijeća - 30.10.2018. (88 preuzimanja)
document ZAPISNIK sa 13. sjednice Vijeća - 11.10.2018 (83 preuzimanja)
document ZAPISNIK sa 12. sjednice Vijeća - 13.09.2018. (91 preuzimanje)
document ZAPISNIK sa 11. sjednice Vijeća - 06.09.2018. (83 preuzimanja)
document ZAPISNIK sa 10. sjednice Vijeća - 02.07.2018. (88 preuzimanja)
document ZAPISNIK sa 9. sjednice Vijeća - 25.05.2018. (77 preuzimanja)
document ZAPISNIK sa 8. sjednice Vijeća - 27.03.2018. (79 preuzimanja)
document ZAPISNIK sa 7. sjednice Vijeća - 31.01.2018. (87 preuzimanja)
document ZAPISNIK 6. sjednice Vijeća - 27.12.2017. (75 preuzimanja)
document ZAPISNIK sa 5. sjednice Vijeća 30.11.2017. godine (76 preuzimanja)
document ZAPISNIK sa 4. sjednice Vijeća 06.10.2017. godine (80 preuzimanja)

Ured načelnika

Nikola Arbutina

Nikola Arbutina

Načelnik

Nikola Arbutina

Načelnik
Email: nacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 281
Milan Rudić

Milan Rudić

Zamjenik načelnika

Milan Rudić

Zamjenik načelnika
Email: donacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 288
Franjo Juranović

Franjo Juranović

Zamjenik načelnika

Franjo Juranović

Zamjenik načelnika
Email: donacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 288
Rozina Pavlović

Rozina Pavlović

Administrativna tajnica

Rozina Pavlović

Administrativna tajnica
Email: tajnica@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 281