default Službeni vjesnik - Akti Općinskog vijeća 49/18 (110 preuzimanja) Popular
default Službeni vjesnik - Akti Općinskog vijeća 55/18 (109 preuzimanja) Popular
spreadsheet IV. Izmjene i dopune Proračuna Općine Dvor za 2018. godinu (92 preuzimanja)
document XIII. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Dvor za 2018. godinu (114 preuzimanja) Popular
document Saziv za 14. sjednicu Općinskog vijeća Općine Dvor (133 preuzimanja) Popular
default Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma – stanje na dan 24.10.2018. godine (134 preuzimanja) Popular
spreadsheet Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Dvor za razdoblje od 1.1.2018. do 30.6.2018. godine (130 preuzimanja) Popular
document SAVJETOVANJE S JAVNOŠĆU – NACRT ODLUKE O ODREĐIVANJU VRIJEDNOSTI BODA KOMUNALNE NAKNADE (B) (127 preuzimanja) Popular
document Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju (131 preuzimanje) Popular
document Nacrt Odluke o određivanju vrijednosti boda komunalne naknade (B) (125 preuzimanja) Popular
pdf Suglasnost načelnika 2012 - o davanju suglasnosti na odluku o cijeni vodnih usluga (129 preuzimanja) Popular
pdf Pravilnik o opskrbi pitkom vodom (141 preuzimanje) Popular
spreadsheet Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika - Knjižnica i čitaonica (127 preuzimanja) Popular
spreadsheet Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika - Dječji vrtić (125 preuzimanja) Popular
spreadsheet Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika - Općina Dvor (131 preuzimanje) Popular
document XII. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Dvor za 2018. godinu (123 preuzimanja) Popular
document Saziv za 13. sjednicu Općinskog vijeća Općine Dvor (130 preuzimanja) Popular
document Obavijest o rezultatima održanog intervjua i rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova na prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti za prijam u službu na radno mjesto viši savjetnik za pravne poslove, poslove Općinskog vijeća i Općinskog (157 preuzimanja) Popular
document Obavijest o rezultatima održanog pisanog testiranja te datumu i mjestu održavanja intervjua za prijam u službu na radno mjesto viši savjetnik za pravne poslove, poslove Općinskog vijeća i općinskog načelnika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Dvor. (155 preuzimanja) Popular
pdf UGOVORENI I REALIZIRANI PROJEKTI Općina ima ugovorenih 36.384.965 kn, od toga 15.931.985 evropskih sredstava! (153 preuzimanja) Popular

Ured načelnika

Nikola Arbutina

Nikola Arbutina

Načelnik

Nikola Arbutina

Načelnik
Email: nacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 281
Milan Rudić

Milan Rudić

Zamjenik načelnika

Milan Rudić

Zamjenik načelnika
Email: donacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 288
Franjo Juranović

Franjo Juranović

Zamjenik načelnika

Franjo Juranović

Zamjenik načelnika
Email: donacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 288
Rozina Pavlović

Rozina Pavlović

Administrativna tajnica

Rozina Pavlović

Administrativna tajnica
Email: tajnica@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 281