spreadsheet Financijaska izvješća za OPĆINU DVOR u razdoblju od 01.01. do 31.03.2019 (92 preuzimanja)
default Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma za 2019. godinu – stanje na dan 05.04.2019. (112 preuzimanja) Popular
default Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma za 2019. godinu – stanje na dan 27.03.2019. (110 preuzimanja) Popular
document IV. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Dvor za 2019. godinu (106 preuzimanja) Popular
default Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma za 2019. godinu – stanje na dan 25.03.2019. godine (123 preuzimanja) Popular
spreadsheet Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Dvor za 2017. godinu (91 preuzimanje)
document Saziv za 18 sjednicu Općinskog Vijeća Općine Dvor (93 preuzimanja)
default Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma – 2019. godina – stanje na dan 15.03.2019 (108 preuzimanja) Popular
default Službeni vjesnik - Akti Općinskog načelnika 7/19 (117 preuzimanja) Popular
default Službeni vjesnik - Akti Općinskog načelnika 84/18 (114 preuzimanja) Popular
default Službeni vjesnik - Akti Općinskog vijeća 10/19 (119 preuzimanja) Popular
default Službeni vjesnik - Akti Općinskog vijeća 79A/18 (115 preuzimanja) Popular
default Službeni vjesnik - Akti Općinskog vijeća 68/18 (117 preuzimanja) Popular
default Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma Dječjeg vrtića “Sunce” Dvor za 2019. godinu (111 preuzimanja) Popular
document III. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Dvor za 2019. godinu (96 preuzimanja)
document Bilješke uz konsolidirano financijsko izvješće (97 preuzimanja)
spreadsheet Konsolidirano financijsko izvješće za period 01.01.2018 do 31.12.2018 (99 preuzimanja)
document Obavijest o pokretanju postupka za izbor članova Savjeta mladih Općine Dvor i njihovih zamjenika (98 preuzimanja)
document Javni poziv za isticanje kandidatura za izbor članova savjeta mladih Općine Dvor i njihovih zamjenika, (102 preuzimanja) Popular
document Obrazac SM-1 (122 preuzimanja) Popular

Ured načelnika

Nikola Arbutina

Nikola Arbutina

Načelnik

Nikola Arbutina

Načelnik
Email: nacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 281
Milan Rudić

Milan Rudić

Zamjenik načelnika

Milan Rudić

Zamjenik načelnika
Email: donacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 288
Franjo Juranović

Franjo Juranović

Zamjenik načelnika

Franjo Juranović

Zamjenik načelnika
Email: donacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 288
Rozina Pavlović

Rozina Pavlović

Administrativna tajnica

Rozina Pavlović

Administrativna tajnica
Email: tajnica@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 281