spreadsheet Financijski izvještaj 2017. za Općinu Dvor (63 preuzimanja)
spreadsheet Financijski izvještaj 2017. za knjižnicu (61 preuzimanje)
pdf Zbirni izvještaj o radu načelnika (334 preuzimanja) Popular
document Saziv za 25 sjednicu Vijeća (91 preuzimanje)
document I. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Dvor za 2017. godinu. (128 preuzimanja) Popular
default Ponudbeni list - Javni natječaj za obavljanje poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Općine Dvor (142 preuzimanja) Popular
pdf Javni natječaj za obavljanje poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Općine Dvor (155 preuzimanja) Popular
spreadsheet FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ: I-XII.2016 (136 preuzimanja) Popular
document Plan nabave Dječjeg vrtića „Sunce“ Dvor za 2017. godinu (140 preuzimanja) Popular
document Plan nabave knjižnice za 2017. godinu (129 preuzimanja) Popular
default JAVNI POZIV - obrazac zahtjeva (162 preuzimanja) Popular
pdf JAVNI POZIV - sufinanciranje troškova javnog prijevoza učenika (161 preuzimanje) Popular
spreadsheet Financijski izvještaj 2016.godine. DJEČJI VRTIĆ (148 preuzimanja) Popular
spreadsheet Financijski izvještaj 2016.godine. - KNJIŽNICA (142 preuzimanja) Popular
document Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma – 2015. godina – stanje na dan 31.12.2016. godine (112 preuzimanja) Popular
document Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma – 2016. godina – stanje na dan 31.12.2016. godine, (108 preuzimanja) Popular
document Registar ugovora bagatelne nabave - 2015. godina - stanje na dan 31.12.2016. godine (125 preuzimanja) Popular
document Registar ugovora bagatelne nabave - 2016. godina - stanje na dan 31.12.2016. godine (141 preuzimanje) Popular
default Popis ugovora koje je Općina Dvor sklopila u 2016. godini – stanje na dan 31.12.2016. godine (osim ugovora o javnoj nabavi i ugovora o bagatelnoj nabavi). (165 preuzimanja) Popular
document Prijavnica - natječaj za studentske stipenije (131 preuzimanje) Popular

Ured načelnika

Nikola Arbutina

Nikola Arbutina

Načelnik

Nikola Arbutina

Načelnik
Email: nacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 281
Milan Rudić

Milan Rudić

Zamjenik načelnika

Milan Rudić

Zamjenik načelnika
Email: donacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 288
Franjo Juranović

Franjo Juranović

Zamjenik načelnika

Franjo Juranović

Zamjenik načelnika
Email: donacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 288
Rozina Pavlović

Rozina Pavlović

Administrativna tajnica

Rozina Pavlović

Administrativna tajnica
Email: tajnica@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 281