document Registar ugovora jednostavne nabave u 2017. godini (63 preuzimanja)
document Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma – 2017. godina (58 preuzimanja)
pdf Akti Općinskog vijeća Općine Dvor (82 preuzimanja)
document Saziv za 2.sjednicu općinskog vijeća općine Dvor (73 preuzimanja)
document Odluka OIP Općine Dvor o visini troškova lokalnih izbora (71 preuzimanje)
default Obavijest fizičkim i pravnim osobama na koje se odnose Odluke o davanju u zakup bez javnog poziva na koje je Ministarstvo poljoprivrede dalo suglasnost (84 preuzimanja)
pdf Konačni rezultate izbora za općinskog načelnika Općine Dvor (144 preuzimanja) Popular
pdf Službeni vjesnik 1/17 (145 preuzimanja) Popular
pdf Službeni vjesnik 17/17 (153 preuzimanja) Popular
pdf Službeni vjesnik 67 B/16 (163 preuzimanja) Popular
document Rezultati izbora za općinskog načelnika Općine Dvor (112 preuzimanja) Popular
document Rezultati izbora za zamjenika općinskog načelnika iz reda pripadnika hrvatskog naroda 2017. (119 preuzimanja) Popular
document Rezultati izbora za članove Općinskog vijeća (218 preuzimanja) Popular
document Rezultati izbora za općinskog načelnika (254 preuzimanja) Popular
default Obavijest iz članka 80. Zakona o javnoj nabavi. (128 preuzimanja) Popular
pdf ZBIRNA LISTA KANDIDATURA ZA ZAMJENIKA NAČELNIKA OPĆINE DVOR (418 preuzimanja) Popular
pdf ZBIRNA LISTA KANDIDATURA ZA NAČELNIKA OPĆINE DVOR (767 preuzimanja) Popular
pdf ZBIRNA LISTA KANDIDATURA ZA ČLANOVE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE DVOR (627 preuzimanja) Popular
pdf SDP HNS KANDIDACIJSKA LISTA ZA ČLANOVE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE DVOR (352 preuzimanja) Popular
pdf NS BDS KANDIDACIJSKA LISTA ZA ČLANOVE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE DVOR (320 preuzimanja) Popular

Ured načelnika

Nikola Arbutina

Nikola Arbutina

Načelnik

Nikola Arbutina

Načelnik
Email: nacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 281
Milan Rudić

Milan Rudić

Zamjenik načelnika

Milan Rudić

Zamjenik načelnika
Email: donacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 288
Franjo Juranović

Franjo Juranović

Zamjenik načelnika

Franjo Juranović

Zamjenik načelnika
Email: donacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 288
Rozina Pavlović

Rozina Pavlović

Administrativna tajnica

Rozina Pavlović

Administrativna tajnica
Email: tajnica@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 281