default Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu (excel) (55 preuzimanja)
pdf Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu (pdf) (41 preuzimanje)
document Saziv za 07. sjednicu Općinskog vijeća (49 preuzimanja)
document Plan nabave Općine Dvor za 2018. godinu (61 preuzimanje)
spreadsheet II Izmjene i dopune Proračuna Općine Dvor (45 preuzimanja)
default Službeni vjesnik - Akti Općinskog vijeća 60/2017 (62 preuzimanja)
pdf Izvješće o javnoj raspravi o Prijedlogu II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Dvor (47 preuzimanja)
default Službeni vjesnik - Akti Općinskog načelnika 36/2017 (73 preuzimanja)
default Službeni vjesnik - Akti Općinskog načelnika 52/2017 (76 preuzimanja)
default Službeni vjesnik - Akti Općinskog vijeća 49/2017 (77 preuzimanja)
spreadsheet Proračun za 2018. godinu (64 preuzimanja)
document Saziv za 5. sjednicu Općinskog vijeća Općine Dvor (50 preuzimanja)
document IV. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Dvor za 2017. godinu. (61 preuzimanje)
spreadsheet Prijedlog Proračuna Općine Dvor za 2018. god. sa projekcijama za 2019. i 2020. god. (76 preuzimanja)
pdf Zaključak o utvrđivanju Prijedloga II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Dvor (92 preuzimanja)
pdf Objava javne rasprave o Prijedlogu II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Dvor (124 preuzimanja) Popular
document I. Izmjene i dopune Plana nabave roba, usluga i radova Komunalca – Dvor d.o.o. (59 preuzimanja)
spreadsheet Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika - Općina Dvor (69 preuzimanja)
spreadsheet Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika - Knjižnica (62 preuzimanja)
spreadsheet Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika - Dječji vrtić (74 preuzimanja)

Ured načelnika

Nikola Arbutina

Nikola Arbutina

Načelnik

Nikola Arbutina

Načelnik
Email: nacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 281
Milan Rudić

Milan Rudić

Zamjenik načelnika

Milan Rudić

Zamjenik načelnika
Email: donacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 288
Franjo Juranović

Franjo Juranović

Zamjenik načelnika

Franjo Juranović

Zamjenik načelnika
Email: donacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 288
Rozina Pavlović

Rozina Pavlović

Administrativna tajnica

Rozina Pavlović

Administrativna tajnica
Email: tajnica@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 281