pdf Planovinabave za 2017. godinu za KOMUNALAC-DVOR d.o.o. (67 preuzimanja)
pdf Planovinabave za 2017. godinu za DVORKOM d.o.o. (76 preuzimanja)
document Popis korisnika sponzorstva i donacija za programe i projekte korisnicima iz proračuna Općine Dvor za razdoblje os 1. siječnja 2016. do 31. prosinca 2016. godine (78 preuzimanja)
default Akti Općinskog načelnika - službeni vjesnik Općine Dvor broj 47/16 (67 preuzimanja)
default Akti Općinskog vijeća - službeni vjesnik Općine Dvor broj 56/16 (63 preuzimanja)
default Akti Općinskog vijeća - službeni vjesnik Općine Dvor broj 47/16 (73 preuzimanja)
document Plan nabave Općine Dvor za 2017. godinu. (73 preuzimanja)
default Uputu o načinu komunikacije između Općine Dvor i proračunskih korisnika (64 preuzimanja)
document Prijavnica - natječaj za studentske stipendije u 2017. godini! (70 preuzimanja)
document Natječaj za studentske stipendije u 2017. godini. (76 preuzimanja)
document V. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Dvor za 2016. godinu (65 preuzimanja)
document Saziv za 24. sjednicu Općinskog vijeća (64 preuzimanja)
default Saziv za 23. sjednicu Općinskog vijeća (75 preuzimanja)
default Odluka o proceduri naplate prihoda Općine Dvor (82 preuzimanja)
document Izvještaj o radu načelnika za period srpanj - prosinac 2015 (78 preuzimanja)
document Izvještaj o radu načelnika - 01.01.2016. - 30.06.2016 (79 preuzimanja)
document Saziv za 22. sjednicu Vijeća - 06.12.2016 (96 preuzimanja)
document Odluka o poništenju natječaja (99 preuzimanja)
document Prijavnica - Zagreb, članovi predstavničkih tijela (79 preuzimanja)
pdf Poziv na Savjetovanje o provedbi nadzora financiranja političkih aktivnosti i nadzora financiranja izborne promidžbe na lokalnim izborima (67 preuzimanja)

Ured načelnika

Nikola Arbutina

Nikola Arbutina

Načelnik

Nikola Arbutina

Načelnik
Email: nacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 281
Miloš Mrkobrada

Miloš Mrkobrada

Zamjenik načelnika

Miloš Mrkobrada

Zamjenik načelnika
Email: donacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 288
Franjo Juranović

Franjo Juranović

Zamjenik načelnika

Franjo Juranović

Zamjenik načelnika
Email: donacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 288
Rozina Pavlović

Rozina Pavlović

Administrativna tajnica

Rozina Pavlović

Administrativna tajnica
Email: tajnica@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 281