document II. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Dvor za 2017. godinu. (115 preuzimanja) Popular
spreadsheet Obrasci financijskog izvješća 2017. Općina Dvor 1-6.17 (86 preuzimanja)
spreadsheet Obrasci financijskog izvješća 2017. knjižnica 1-6.17 (84 preuzimanja)
spreadsheet Obrasci financijskog izvješća 2017. Dječji vrtić 1-6.17 (87 preuzimanja)
spreadsheet Financijsko izvješće 2017. Općina Dvor 1-6.17 i konsolidirani (93 preuzimanja)
document Donacije i sponzorstva – 01.01.2017. do 30.06.2017 (109 preuzimanja) Popular
default Popis ugovora koje je Općina Dvor sklopiila u 2017. godini (115 preuzimanja) Popular
document Registar ugovora bagatelne nabave – 2016. godina – stanje na dan 30.06.2017. godine (79 preuzimanja)
document Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma – 2016. godina – stanje na dan 30.06.2017. godine (73 preuzimanja)
document Registar ugovora jednostavne nabave u 2017. godini (92 preuzimanja)
document Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma – 2017. godina (85 preuzimanja)
pdf Akti Općinskog vijeća Općine Dvor (125 preuzimanja) Popular
document Saziv za 2.sjednicu općinskog vijeća općine Dvor (100 preuzimanja) Popular
document Odluka OIP Općine Dvor o visini troškova lokalnih izbora (101 preuzimanje) Popular
default Obavijest fizičkim i pravnim osobama na koje se odnose Odluke o davanju u zakup bez javnog poziva na koje je Ministarstvo poljoprivrede dalo suglasnost (114 preuzimanja) Popular
pdf Konačni rezultate izbora za općinskog načelnika Općine Dvor (189 preuzimanja) Popular
pdf Službeni vjesnik 1/17 (190 preuzimanja) Popular
pdf Službeni vjesnik 17/17 (187 preuzimanja) Popular
pdf Službeni vjesnik 67 B/16 (191 preuzimanje) Popular
document Rezultati izbora za općinskog načelnika Općine Dvor (124 preuzimanja) Popular

Ured načelnika

Nikola Arbutina

Nikola Arbutina

Načelnik

Nikola Arbutina

Načelnik
Email: nacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 281
Milan Rudić

Milan Rudić

Zamjenik načelnika

Milan Rudić

Zamjenik načelnika
Email: donacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 288
Franjo Juranović

Franjo Juranović

Zamjenik načelnika

Franjo Juranović

Zamjenik načelnika
Email: donacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 288
Rozina Pavlović

Rozina Pavlović

Administrativna tajnica

Rozina Pavlović

Administrativna tajnica
Email: tajnica@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 281