pdf Odruka o prihvaćanju najpovoljnije ponude (9 preuzimanja) New
document Saziv za 23. sjednicu Općinskog vijeća (16 preuzimanja)
default Službeni vjesnik - Akti Općinskog načelnika broj 71/19 (12 preuzimanja)
default Odluku o razrješenju službene osobe za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama (14 preuzimanja)
default Odluka o određivanju službene osobe za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama (15 preuzimanja)
default Odluka o imenovanju osobe za nepravilnosti (15 preuzimanja)
default Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma za 2019. godinu – stanje na dan 19.11.2019. godine (13 preuzimanja)
pdf Javni poziv za dodjelu potpore male vrijednosti aktivnostima u poljoprivredi (36 preuzimanja)
document Plan razvojnih programa Općine Dvor (21 preuzimanje)
spreadsheet Prijedlog Proračuna Općine Dvor za 2020. godinu sa projekcijama za 2021. i 2022. godinu - 2. dio (17 preuzimanja)
spreadsheet Prijedlog Proračuna Općine Dvor za 2020. godinu sa projekcijama za 2021. i 2022. godinu - 1. dio (19 preuzimanja)
default Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma za 2019. godinu – stanje na dan 11.11.2019. (19 preuzimanja)
document XIX. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Dvor za 2019. godinu (19 preuzimanja)
pdf III. Izmjene Plana nabave Komunalca – Dvor d.o.o. za 2019. godinu (30 preuzimanja)
default Popis ugovora koje je Općina Dvor sklopila u 2019. godini (osim ugovora o javnoj nabavi i ugovora o jednostavnoj nabavi) (33 preuzimanja)
default Službeni vjesnik - Akti Općinskog vijeća broj 65/19 (48 preuzimanja)
default Službeni vjesnik - Akti Općinskog načelnika 65/19 (37 preuzimanja)
default I. Izmjene i dopune Procedure stvaranja ugovornih obveza u Općini Dvor (u Dokumentima po skupinama (28 preuzimanja)
spreadsheet Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Dvor – 01.01.2019. – 30.06.2019. (27 preuzimanja)
document XVIII. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Dvor za 2019. godinu (23 preuzimanja)

Ured načelnika

Nikola Arbutina

Nikola Arbutina

Načelnik

Nikola Arbutina

Načelnik
Email: nacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 281
Milan Rudić

Milan Rudić

Zamjenik načelnika

Milan Rudić

Zamjenik načelnika
Email: donacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 288
Franjo Juranović

Franjo Juranović

Zamjenik načelnika

Franjo Juranović

Zamjenik načelnika
Email: donacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 288
Rozina Pavlović

Rozina Pavlović

Referentica za administrativne poslove i društvene djelatnosti

Rozina Pavlović

Referentica za administrativne poslove i društvene djelatnosti
Referentica za administrativne poslove i društvene djelatnosti
Email:
tajnica@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 281