default PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE DVOR II. izmjene i dopune (16 preuzimanja) New
document V. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Dvor za 2018. godinu (10 preuzimanja) New
document IV Izmjene i dopune Plana nabave Opcine Dvor za 2018 godinu (24 preuzimanja)
default Službeni vjesnik - Akti Općinskog vijeća 19/2018 (27 preuzimanja)
default Službeni vjesnik - Akti Općinskog načelnika 19/2018 (21 preuzimanje)
default Službeni vjesnik - Akti Općinskog načelnika 14/2018 (23 preuzimanja)
default Službeni vjesnik - Akti Općinskog načelnika 13/2018 (23 preuzimanja)
document III. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Dvor za 2018. godinu (22 preuzimanja)
document Saziv za 09. sjednicu Općinskog vijeća Općine Dvor (36 preuzimanja)
document II. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Dvor za 2018. godinu (49 preuzimanja)
default Službeni vjesnik - Akti Općinskog načelnika 8/2018 (46 preuzimanja)
default Službeni vjesnik - Akti Općinskog načelnika 4/2018 (35 preuzimanja)
default Službeni vjesnik - Akti Općinskog vijeća 10/2018 (45 preuzimanja)
pdf Plan nabave Dječjeg vrtića “Sunce” Dvor za 2018. godinu (81 preuzimanje)
pdf Saziv za 8. sjednicu Općinskog vijeća Općine Dvor (121 preuzimanje) Popular
default Zapisnik sa sjednice Stožera civilne zaštite Općine Dvor, održane 09. ožujka 2018. godine (138 preuzimanja) Popular
spreadsheet Konsolidirani izvještaj (93 preuzimanja)
document I. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Dvor za 2018. godinu. (112 preuzimanja) Popular
default Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma za 2018. godinu (137 preuzimanja) Popular
spreadsheet Financijski izvještaj 2017 - Općina Dvor (126 preuzimanja) Popular

Ured načelnika

Nikola Arbutina

Nikola Arbutina

Načelnik

Nikola Arbutina

Načelnik
Email: nacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 281
Milan Rudić

Milan Rudić

Zamjenik načelnika

Milan Rudić

Zamjenik načelnika
Email: donacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 288
Franjo Juranović

Franjo Juranović

Zamjenik načelnika

Franjo Juranović

Zamjenik načelnika
Email: donacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 288
Rozina Pavlović

Rozina Pavlović

Administrativna tajnica

Rozina Pavlović

Administrativna tajnica
Email: tajnica@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 281