pdf PRAVOVALJANA LISTU KANDIDATA ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA SRPSKE NACIONALNE MANJINE U OPĆINI DVORU (3 preuzimanja) New
pdf PRAVOVALJANA LISTU KANDIDATA ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA SRPSKE NACIONALNE MANJINE U OPĆINI DVORU (4 preuzimanja) New
pdf ZBIRNA LISTA KANDIDATA ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA SRPSKE NACIONALNE MANJINE U OPĆINI DVORU (5 preuzimanja) New
pdf Rješenje o određivanju biračkih mjesta (11 preuzimanja) New
spreadsheet Financijaska izvješća za DJEČJI VTIĆ OPĆINE DVOR u razdoblju od 01.01. do 31.03.2019 (2 preuzimanja) New
spreadsheet Financijaska izvješća za KNJIŽNICU OPĆINE DVOR u razdoblju od 01.01. do 31.03.2019 (1 preuzimanje) New
spreadsheet Financijaska izvješća za OPĆINU DVOR u razdoblju od 01.01. do 31.03.2019 (3 preuzimanja) New
default Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma za 2019. godinu – stanje na dan 05.04.2019. (20 preuzimanja)
default Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma za 2019. godinu – stanje na dan 27.03.2019. (21 preuzimanje)
document IV. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Dvor za 2019. godinu (19 preuzimanja)
default Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma za 2019. godinu – stanje na dan 25.03.2019. godine (30 preuzimanja)
spreadsheet Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Dvor za 2017. godinu (19 preuzimanja)
document Saziv za 18 sjednicu Općinskog Vijeća Općine Dvor (20 preuzimanja)
default Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma – 2019. godina – stanje na dan 15.03.2019 (30 preuzimanja)
default Službeni vjesnik - Akti Općinskog načelnika 7/19 (38 preuzimanja)
default Službeni vjesnik - Akti Općinskog načelnika 84/18 (35 preuzimanja)
default Službeni vjesnik - Akti Općinskog vijeća 10/19 (38 preuzimanja)
default Službeni vjesnik - Akti Općinskog vijeća 79A/18 (31 preuzimanje)
default Službeni vjesnik - Akti Općinskog vijeća 68/18 (32 preuzimanja)
default Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma Dječjeg vrtića “Sunce” Dvor za 2019. godinu (30 preuzimanja)

Ured načelnika

Nikola Arbutina

Nikola Arbutina

Načelnik

Nikola Arbutina

Načelnik
Email: nacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 281
Milan Rudić

Milan Rudić

Zamjenik načelnika

Milan Rudić

Zamjenik načelnika
Email: donacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 288
Franjo Juranović

Franjo Juranović

Zamjenik načelnika

Franjo Juranović

Zamjenik načelnika
Email: donacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 288
Rozina Pavlović

Rozina Pavlović

Administrativna tajnica

Rozina Pavlović

Administrativna tajnica
Email: tajnica@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 281