default Službeni vjesnik - Akti Općinskog načelnika 31/19 (1 preuzimanje) New
default Službeni vjesnik - Akti Općinskog načelnika 27/19 (1 preuzimanje) New
default Službeni vjesnik - Akti Općinskog načelnika 26/19 (1 preuzimanje) New
default Službeni vjesnik - Akti Općinskog vijeća broj 34/19 (1 preuzimanje) New
document IX. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Dvor za 2019. godinu (1 preuzimanje) New
document VIII. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Dvor za 2019. godinu (20 preuzimanja) New
document VII. izmjene i dopune Plana nabave Općine Dvor za 2019. godinu (28 preuzimanja)
document VI. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Dvor za 2019. godinu (32 preuzimanja)
document V Izmjene i dopune Plana nabave Općine Dvor za 2019. godinu (40 preuzimanja)
pdf Izvješće Općinskog izbornog povjerenstva Općine Dvor KLASA: 013-01/19-01/03, URBROJ: 2176/08-01/19-21 od 10.06.2019. o visini troškova izbora vijeća i predstavnika nacionalnih manjina 2019. godine i načinu njihova korištenja (51 preuzimanje)
document Saziv za 19. sjednicu Općinskog vijeća (69 preuzimanja)
default Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma za 2019. godinu – stanje na dan 03. lipnja 2019. (65 preuzimanja)
pdf ODLUKA O KONAČNIM REZULTATIMA IZBORA ČLANOVA VIJEĆA SRPSKE NACIONALNE MANJINE U OPĆINI DVORU (92 preuzimanja)
pdf Sjednica stožera civilne zaštite Općine Dvor (96 preuzimanja)
pdf ODLUKA O REZULTATIMA IZBORA ČLANOVA VIJEĆA SRPSKE NACIONALNE MANJINE U OPĆINI DVORU (137 preuzimanja) Popular
default Službeni vjesnik - Akti Općinskog vijeća broj 22/19 (93 preuzimanja)
default Službeni vjesnik - Akti Općinskog vijeća broj 15/19 (92 preuzimanja)
document Odluka o poništenju javnog poziva za isticanje kandidatura za izbor članova savjeta mladih Općine Dvor i njihovih zamjenika (75 preuzimanja)
pdf PRAVOVALJANA LISTU KANDIDATA ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA SRPSKE NACIONALNE MANJINE U OPĆINI DVORU (126 preuzimanja) Popular
pdf PRAVOVALJANA LISTU KANDIDATA ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA SRPSKE NACIONALNE MANJINE U OPĆINI DVORU (114 preuzimanja) Popular

Ured načelnika

Nikola Arbutina

Nikola Arbutina

Načelnik

Nikola Arbutina

Načelnik
Email: nacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 281
Milan Rudić

Milan Rudić

Zamjenik načelnika

Milan Rudić

Zamjenik načelnika
Email: donacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 288
Franjo Juranović

Franjo Juranović

Zamjenik načelnika

Franjo Juranović

Zamjenik načelnika
Email: donacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 288
Rozina Pavlović

Rozina Pavlović

Administrativna tajnica

Rozina Pavlović

Administrativna tajnica
Email: tajnica@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 281