default Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma za 2018. godinu (9 preuzimanja) New
spreadsheet Financijski izvještaj 2017 - Općina Dvor (9 preuzimanja)
spreadsheet I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Dvor za 2018. godinu (39 preuzimanja)
document Novi infrastrukturni projekti! (32 preuzimanja)
document Donacije i sponzorstva za 2017. godinu (19 preuzimanja)
document Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma za 2017. godinu – stanje na dan 31.12.2017. godine (16 preuzimanja)
document Registar ugovora jednostavne nabave za 2017. godinu – stanje na dan 31.12.2017. godine (17 preuzimanja)
document Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma za 2016. godinu – stanje na dan 31.12.2017. godine (16 preuzimanja)
document Registar ugovora bagatelne nabave za 2016. godinu – stanje na dan 31.12.2017. godine. (14 preuzimanja)
default Popis ugovora koje je Općina Dvor sklopila u 2017. godini – stanje na dan 31.12.2017. godine (28 preuzimanja)
spreadsheet Financijski izvještaj Knjižnica (25 preuzimanja)
spreadsheet Financijski izvještaj Dječji vrtić (18 preuzimanja)
pdf Plan nabave Dvorkoma d.o.o. (24 preuzimanja)
pdf Plan nabave Komunalca – Dvor d.o.o. (26 preuzimanja)
default Službeni vjesnik - Akti Općinskog načelnika 73/2017 (30 preuzimanja)
default Službeni vjesnik - Akti Općinskog vijeća 72/2017 (26 preuzimanja)
default Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu (excel) (23 preuzimanja)
pdf Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu (pdf) (18 preuzimanja)
document Saziv za 07. sjednicu Općinskog vijeća (31 preuzimanje)
document Plan nabave Općine Dvor za 2018. godinu (44 preuzimanja)

Ured načelnika

Nikola Arbutina

Nikola Arbutina

Načelnik

Nikola Arbutina

Načelnik
Email: nacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 281
Milan Rudić

Milan Rudić

Zamjenik načelnika

Milan Rudić

Zamjenik načelnika
Email: donacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 288
Franjo Juranović

Franjo Juranović

Zamjenik načelnika

Franjo Juranović

Zamjenik načelnika
Email: donacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 288
Rozina Pavlović

Rozina Pavlović

Administrativna tajnica

Rozina Pavlović

Administrativna tajnica
Email: tajnica@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 281