document VIII. izmjene i dopune Plana nabave Općine Dvor za 2018. godinu. (4 preuzimanja) New
document Popis korisnika sponzorstva i donacija za programe i projekte korisnicima iz proračuna Općine Dvor za razdoblje od 01. siječnja 2018. do 30. lipnja 2018. godine. (22 preuzimanja)
document Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma – 2017. godina – stanje na dan 30.06.2018. godine. (25 preuzimanja)
document Registar ugovora jednostavne nabave u 2017. godini – stanje na dan 26.07.2018. (30 preuzimanja)
spreadsheet Financijski izvještaj za razdoblje 1. siječnja 2018. do 30. lipnja 2018. - Dječji vrtić (33 preuzimanja)
spreadsheet Financijski izvještaj za razdoblje 1. siječnja 2018. do 30. lipnja 2018. - Knjižnica i čitaonica Dvor (34 preuzimanja)
spreadsheet Financijski izvještaj konsolidarni za razdoblje 1. siječnja 2018. do 30. lipnja 2018. - Općina Dvor (37 preuzimanja)
spreadsheet Financijski izvještaj za razdoblje 1. siječnja 2018. do 30. lipnja 2018. - Općina Dvor (32 preuzimanja)
default Službeni vjesnik - Akti Općinskog vijeća 34/2018 (42 preuzimanja)
document VII. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Dvor za 2018. (55 preuzimanja)
default Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma za 2018. godinu (38 preuzimanja)
pdf I. izmjene Plana nabave roba, usluga i radova za 2018. godinu (43 preuzimanja)
spreadsheet II Izmjene Proracuna za 2018. godinu (40 preuzimanja)
document VI Izmjene i dopune Plana nabave Općine Dvor za 2018. godinu (46 preuzimanja)
default PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE DVOR II. izmjene i dopune (88 preuzimanja)
document V. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Dvor za 2018. godinu (93 preuzimanja)
document IV Izmjene i dopune Plana nabave Opcine Dvor za 2018 godinu (88 preuzimanja)
default Službeni vjesnik - Akti Općinskog vijeća 19/2018 (97 preuzimanja)
default Službeni vjesnik - Akti Općinskog načelnika 19/2018 (86 preuzimanja)
default Službeni vjesnik - Akti Općinskog načelnika 14/2018 (82 preuzimanja)

Ured načelnika

Nikola Arbutina

Nikola Arbutina

Načelnik

Nikola Arbutina

Načelnik
Email: nacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 281
Milan Rudić

Milan Rudić

Zamjenik načelnika

Milan Rudić

Zamjenik načelnika
Email: donacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 288
Franjo Juranović

Franjo Juranović

Zamjenik načelnika

Franjo Juranović

Zamjenik načelnika
Email: donacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 288
Rozina Pavlović

Rozina Pavlović

Administrativna tajnica

Rozina Pavlović

Administrativna tajnica
Email: tajnica@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 281