pdf Obavijest o uredovnom vremenu i dežurstvu Općinskog izbornog povjerenstva Općine Dvor i obavijest o izdavanju potvrde iz kaznenih evidencija za kandidate na lokalnim izborima za 2017. (6 preuzimanja) New
pdf LOKALNI IZBORI 2017. Obavijest (37 preuzimanja)
spreadsheet Financijski izvještaj 2017. za Dječji vrtić “Sunce” (13 preuzimanja)
spreadsheet Financijski izvještaj 2017. za Općinu Dvor (15 preuzimanja)
spreadsheet Financijski izvještaj 2017. za knjižnicu (15 preuzimanja)
pdf Zbirni izvještaj o radu načelnika (101 preuzimanje) Popular
document Saziv za 25 sjednicu Vijeća (44 preuzimanja)
document I. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Dvor za 2017. godinu. (82 preuzimanja)
default Ponudbeni list - Javni natječaj za obavljanje poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Općine Dvor (84 preuzimanja)
pdf Javni natječaj za obavljanje poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Općine Dvor (96 preuzimanja)
spreadsheet FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ: I-XII.2016 (84 preuzimanja)
document Plan nabave Dječjeg vrtića „Sunce“ Dvor za 2017. godinu (87 preuzimanja)
document Plan nabave knjižnice za 2017. godinu (79 preuzimanja)
default JAVNI POZIV - obrazac zahtjeva (104 preuzimanja) Popular
pdf JAVNI POZIV - sufinanciranje troškova javnog prijevoza učenika (103 preuzimanja) Popular
spreadsheet Financijski izvještaj 2016.godine. DJEČJI VRTIĆ (99 preuzimanja)
spreadsheet Financijski izvještaj 2016.godine. - KNJIŽNICA (93 preuzimanja)
document Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma – 2015. godina – stanje na dan 31.12.2016. godine (70 preuzimanja)
document Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma – 2016. godina – stanje na dan 31.12.2016. godine, (70 preuzimanja)
document Registar ugovora bagatelne nabave - 2015. godina - stanje na dan 31.12.2016. godine (78 preuzimanja)

Ured načelnika

Nikola Arbutina

Nikola Arbutina

Načelnik

Nikola Arbutina

Načelnik
Email: nacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 281
Miloš Mrkobrada

Miloš Mrkobrada

Zamjenik načelnika

Miloš Mrkobrada

Zamjenik načelnika
Email: donacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 288
Franjo Juranović

Franjo Juranović

Zamjenik načelnika

Franjo Juranović

Zamjenik načelnika
Email: donacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 288
Rozina Pavlović

Rozina Pavlović

Administrativna tajnica

Rozina Pavlović

Administrativna tajnica
Email: tajnica@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 281