Toggle Naziv Datum Preuzmi
document XIII Izmjena i dopuna plana nabave općine Dvor za 2021.godinu (30 preuzimanja) New Preuzmi (docx, 19 KB)
pdf Izjava o ne postojanju sukoba interesa (57 preuzimanja) Preuzmi (pdf, 91 KB)
pdf Popis gospodarskih subjekata s kojima je Dvorkom u sukobu interesa (63 preuzimanja) Preuzmi (pdf, 21 KB)
pdf Pravilnik o provođenju postupka jednostavne nabave (60 preuzimanja) Preuzmi (pdf, 338 KB)
document II izmjene Plana nabave za 2021. (54 preuzimanja) Preuzmi (docx, 12 KB)
pdf Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš (54 preuzimanja) Preuzmi (pdf, 190 KB)
document XII izmjene i dopune Plana nabave (51 preuzimanje) Preuzmi (docx, 19 KB)
pdf Izvješće o provedenoj javnoj raspravi o prijedlogu II ID UP uređenja naselja Dvor (49 preuzimanja) Preuzmi (pdf, 846 KB)
spreadsheet Financijski izvještaj za razdoblje 01.01.- 30.0.92021 - Knjižnica (46 preuzimanja) Preuzmi (xls, 1 MB)
spreadsheet Financijski izvještaj za razdoblje 01.01.- 30.0.92021 - Dječji vrtić (38 preuzimanja) Preuzmi (xls, 1.26 MB)
spreadsheet Financijski izvještaj za razdoblje 01.01.- 30.0.92021 - Općina Dvor (39 preuzimanja) Preuzmi (xls, 1 MB)
document XI izmjena i dopuna Plana nabave (40 preuzimanja) Preuzmi (docx, 19 KB)
pdf Odluku kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za izradu II izmjena I dopuna (51 preuzimanje) Preuzmi (pdf, 264 KB)
pdf Odluku o izradi II izmjena I dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Dvor (51 preuzimanje) Preuzmi (pdf, 258 KB)
document X. Izmjene i dopune Plana nabave (70 preuzimanja) Preuzmi (docx, 19 KB)
document IX. Izmjene i dopune Plana nabave (111 preuzimanja) Popular Preuzmi (docx, 22 KB)
document VIII izmjene I dopune Plana nabavez za 2021.godinu (149 preuzimanja) Popular Preuzmi (docx, 23 KB)
document Saziv za 2 sjednicu Vijeća 29 07 2021 (159 preuzimanja) Popular Preuzmi (docx, 19 KB)
document Saziv za 2 sjednicu Vijeća 29 07 2021 (125 preuzimanja) Popular Preuzmi (docx, 19 KB)
document Obrazac prijave na natječaj u području sporta (1) (123 preuzimanja) Popular Preuzmi (doc, 19 KB)

Ured načelnika

Nikola Arbutina

Nikola Arbutina

Načelnik

Nikola Arbutina

Načelnik
Email: nacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 281
Franjo Juranović

Franjo Juranović

Zamjenik načelnika

Franjo Juranović

Zamjenik načelnika
Email: donacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 288
Rozina Pavlović

Rozina Pavlović

Referentica za administrativne poslove i društvene djelatnosti

Rozina Pavlović

Referentica za administrativne poslove i društvene djelatnosti
Referentica za administrativne poslove i društvene djelatnosti
Email:
tajnica@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 281