ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE Služba za zdravstvenu ekologiju Sisak, Kralja Tomislava 1 Tel. 044/567-184; Fax: 044/567-193 Broj: 2176-124-10-17/DA Sisak 28.9.2017. OB 5.10 - V izdanje 2/2014 ISPITNI IZVJEŠTAJ br. 17/V1624 Kupac: SISAČKO MOSLAVAČKA ŽUPANIJA - Upravni odjel za zdravstvo , 44000 SISAK, S. i A. Radića 36 Lokacija: Šumarija Rujevac-kuhinja (lokalni vodovod Rujevac), DVOR Uzorak: voda za ljudsku potrošnju - lokalni vodovod Vrsta analize redovni monitoring vode za piće, Plaćanje prema Programu mjera zaštite pučanstva od zaraznih, nezaraznih bolesti kao i bolesti prouzročenih ekološkim činiteljima za 2017. Datum uzorkovanja: 25.9.2017. Početak ispitivanja: 25.9.2017. Uzorkovao: ovlašteni djelatnik ZZJZ Sisak Zaključak: Prema rezultatima ispitanih pokazatelja uzorak vode NE UDOVOLJAVA Pravilniku o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrošnju (NN125/13 i Izmjene NN141/13, NN 128/15). Voditelj službe: Danijela Prša Gavrić, dipl.ing. Dostaviti: 1. SISAČKO MOSLAVAČKA ŽUPANIJA - Upravni odjel za zdravstvo Hrvatska, 44000 SISAK, S. i A. Radića 36 Rezultati se odnose isključivo na ispitivani uzorak i ne smiju se umnožavati bez odobrenja izvršitelja niti koristiti u reklamne svrhe i dostavljaju se zakonom određenim nadležnim tijelima. Akreditirane metode su označene zvjezdicom (*). Ispitni izvještaj je rezultat elektroničke obrade podataka te je punovažeći bez žiga i potpisa. ZZJZ Sisak Ispitni izvještaj br.: 17/V1624 Ispitni izvještaj br.: 17/V1624 20171624-voda za ljudsku potrošnju - lokalni vodovod Naziv pokazatelja Metoda MDK Rezultat Ispravnost Odsjek za kemijsko ispitivanje voda Temperatura2[°C] DIN238404-4:1976-12 25,0 16,2 Da Slobodni2rezidualni2klor2[mg/L2Cl2] HRN2EN2ISO27393-1:2001 0,50 <20,05 Da Miris2[-] HRN2EN21622:2008 bez bez Da Boja2[mg/L2Pt/Co2skale] HRN2EN2ISO27887:2012* 20,0 3,46 Da Okus2[-] HRN2EN21622:2008 bez bez Da Mutnoća2[°NTU] HRN2EN2ISO27027:2001* 4,00 0,99 Da Koncentracija2vodikovih2iona2(pri 20°C)2[pH2jedinica2] HRN22EN2ISO210523:2012* 6,502-29,50 7,79 Da Elektrovodljivost2(pri225°C) [µScm21] HRN2EN227888:2008* 2500 326 Da Amonij2[mgNH22/L2] HRN2ISO27150-1:1998 0,500 <20,040 Da Nitrati2[mgNO22/L] SM24500NO2B22012* 50,0 2,15 Da Utrošak2KMnO22[mgO2/L] HRN2EN2ISO28467:2001 5,00 0,772 Da Kloridi2[mg/L] HRN2ISO29297:1998* 250 2,12 Da Odsjek za mikrobiološka ispitivanja Broj2kolonija2na236°C2[cfu/ml] HRN2EN2ISO26222:2000* 20 40 Ne Broj2kolonija2na2222°C2[cfu/ml] HRN2EN2ISO26222:2000* 100 90 Da Ukupni2koliformi2[broj/100ml] HRN2EN2ISO29308-1:20142* 0 24 Ne Escherichia2coli2[broj/100ml] HRN2EN2ISO29308-1:20142* 0 15 Ne Enterokoki2[broj/100ml] HRN2EN2ISO27899-2/2000* 0 8 Ne Pseudomonas2aeruginosa [broj/100ml] HRN2EN2ISO216266:2008 0 <21 Da Analitičari: mr.sc. Tamara Iharoš, dipl.ing. Nataša Burić, dipl ing. ZZJZ Sisak Ispitni izvještaj br.: 17/V1624 Ispitni izvještaj br.: 17/V1624 REKAPITULACIJA TROŠKOVA redovni monitoring vode za piće Broj uzoraka Cijena Odsjek za kemijsko ispitivanje voda 1 165,00 NazivPokazatelja2/Metoda Cijena2pokazatelja Broj2uzoraka Ukupno Temperatura/DIN238404-4:1976-121. 5,00 1 5,00 Slobodni2rezidualni2klor/HRN2EN2ISO27393-1:20012. 20,00 1 20,00 Miris/HRN2EN21622:20083. 5,00 1 5,00 Boja/HRN2EN2ISO27887:20124. 5,00 1 5,00 Okus/HRN2EN21622:20085. 5,00 1 5,00 Mutnoća/HRN2EN2ISO27027:20016. 5,00 1 5,00 Koncentracija2vodikovih2iona2(pri220°C)/HRN22EN2ISO2107. 10,00 1 10,00 Elektrovodljivost2(pri225°C)/HRN2EN227888:20088. 10,00 1 10,00 Amonij/HRN2ISO27150-1:19989. 25,00 1 25,00 Nitrati/SM24500NO2B2201210. 25,00 1 25,00 Utrošak2KMnO2/HRN2EN2ISO28467:200111. 25,00 1 25,00 Kloridi/HRN2ISO29297:199812. 25,00 1 25,00 Odsjek za mikrobiološka ispitivanja 1 140,00 NazivPokazatelja2/Metoda Cijena2pokazatelja Broj2uzoraka Ukupno Broj2kolonija2na236°C/HRN2EN2ISO26222:20001. 20,00 1 20,00 Broj2kolonija2na2222°C/HRN2EN2ISO26222:20002. 20,00 1 20,00 Ukupni2koliformi/HRN2EN2ISO29308-1:20143. 25,00 1 25,00 Escherichia2coli/HRN2EN2ISO29308-1:20144. 25,00 1 25,00 Enterokoki/HRN2EN2ISO27899-2/20005. 25,00 1 25,00 Pseudomonas2aeruginosa/HRN2EN2ISO216266:20086. 25,00 1 25,00 Ukupno analize: 305,00 Obrada podataka i izrada izvještaja: 80,00 Troškovi uzorkovanja: 30,00 SVEUKUPNO: 415,00 Račun ispostaviti: SISAČKO MOSLAVAČKA ŽUPANIJA - Upravni odjel za zdravstvo OIB: 82215698659 44000 SISAK, S. i A. Radića 36