default LJESKOVAC (2101 preuzimanje) Popular
default ÈAVLOVICA (2434 preuzimanja) Popular
default KOBILJAK (2190 preuzimanja) Popular
pdf Sažetak Studije utjecaja na okoliš Farme za uzgoj i tov junadi Hrtiæ-Dvor (9391 preuzimanje) Popular
pdf OBAVIJEST o stavljanju na javnu raspravu Studije o utjecaju na okoliš farme za uzgoj i tov junadi H (482 preuzimanja) Popular
pdf KARTOGRAM - Karta zaštite 2 (4748 preuzimanja) Popular
pdf KARTOGRAM - Karta zaštite (4993 preuzimanja) Popular
pdf KARTOGRAM - INFRASTRUKTURA (4156 preuzimanja) Popular
pdf KARTOGRAM - Korištenje i namjena (5588 preuzimanja) Popular
pdf Prostorni plan - Tekstualni dio (7819 preuzimanja) Popular
pdf Odredbe Urbanistièkog plana (4580 preuzimanja) Popular
pdf Obrazloženje Urbanistièkog plana (6096 preuzimanja) Popular
pdf KARTOGRAM - NAÈIN GRADNJE (4259 preuzimanja) Popular
pdf KARTOGRAM - UVJETI KORIŠTENJA 2 (4223 preuzimanja) Popular
pdf KARTOGRAM - UVJETI KORIŠTENJA (4251 preuzimanje) Popular
pdf KARTOGRAM - OBLICI KORIŠTENJA (3933 preuzimanja) Popular
pdf KARTOGRAM - INFRASTRUKTURA (4082 preuzimanja) Popular
pdf KARTOGRAM - PROMET (3945 preuzimanja) Popular
pdf Kartogram - NAMJENA (4693 preuzimanja) Popular
pdf Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o radnom vremenu prodavaonica i drugih oblika trgovine na malo (2939 preuzimanja) Popular

Ured načelnika

Nikola Arbutina

Nikola Arbutina

Načelnik

Nikola Arbutina

Načelnik
Email: nacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 281
Milan Rudić

Milan Rudić

Zamjenik načelnika

Milan Rudić

Zamjenik načelnika
Email: donacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 288
Franjo Juranović

Franjo Juranović

Zamjenik načelnika

Franjo Juranović

Zamjenik načelnika
Email: donacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 288
Rozina Pavlović

Rozina Pavlović

Referentica za administrativne poslove i društvene djelatnosti

Rozina Pavlović

Referentica za administrativne poslove i društvene djelatnosti
Referentica za administrativne poslove i društvene djelatnosti
Email:
tajnica@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 281