pdf KARTOGRAM - UVJETI KORIŠTENJA 2 (3037 preuzimanja) Popular
pdf KARTOGRAM - UVJETI KORIŠTENJA (2973 preuzimanja) Popular
pdf KARTOGRAM - OBLICI KORIŠTENJA (2702 preuzimanja) Popular
pdf KARTOGRAM - INFRASTRUKTURA (3065 preuzimanja) Popular
pdf KARTOGRAM - PROMET (2924 preuzimanja) Popular
pdf Kartogram - NAMJENA (3631 preuzimanje) Popular
pdf Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o radnom vremenu prodavaonica i drugih oblika trgovine na malo (2062 preuzimanja) Popular
pdf Odluka o raspisivanju javnog natjeèaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH (654 preuzimanja) Popular
document Zahtjev za pristup informacijama (1487 preuzimanja) Popular
pdf Prostorni plan Opæine Dvor (7449 preuzimanja) Popular
document Zahtjev za korištenje javne površine (2518 preuzimanja) Popular
pdf Odluka o koncesijama (2390 preuzimanja) Popular
pdf Odluka o komunalnom doprinosu (2944 preuzimanja) Popular
pdf Odluka o objavi poziva za iskaz interesa za izradu poslovnog plana (2440 preuzimanja) Popular
document Zahtjev za oslobaðanje od plaæanja komunalne naknade (679 preuzimanja) Popular
pdf Odluka o komunalnoj naknadi (3763 preuzimanja) Popular
document Obrazac za prijavu štete od elementarne nepogode (1672 preuzimanja) Popular

Ured načelnika

Nikola Arbutina

Nikola Arbutina

Načelnik

Nikola Arbutina

Načelnik
Email: nacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 281
Milan Rudić

Milan Rudić

Zamjenik načelnika

Milan Rudić

Zamjenik načelnika
Email: donacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 288
Franjo Juranović

Franjo Juranović

Zamjenik načelnika

Franjo Juranović

Zamjenik načelnika
Email: donacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 288
Rozina Pavlović

Rozina Pavlović

Referentica za administrativne poslove i društvene djelatnosti

Rozina Pavlović

Referentica za administrativne poslove i društvene djelatnosti
Referentica za administrativne poslove i društvene djelatnosti
Email:
tajnica@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 281