default VOLINJA (1212 preuzimanja) Popular
default LOTINE (1280 preuzimanja) Popular
default ROGULJE (1133 preuzimanja) Popular
default ZRIN (1160 preuzimanja) Popular
default BRÐANI ZRINSKI (1764 preuzimanja) Popular
default ŠVRAKARICA (1277 preuzimanja) Popular
default LJESKOVAC 2 (1360 preuzimanja) Popular
default LJESKOVAC (1406 preuzimanja) Popular
default ÈAVLOVICA (1513 preuzimanja) Popular
default KOBILJAK (1450 preuzimanja) Popular
pdf Sažetak Studije utjecaja na okoliš Farme za uzgoj i tov junadi Hrtiæ-Dvor (8122 preuzimanja) Popular
pdf OBAVIJEST o stavljanju na javnu raspravu Studije o utjecaju na okoliš farme za uzgoj i tov junadi H (482 preuzimanja) Popular
pdf KARTOGRAM - Karta zaštite 2 (3535 preuzimanja) Popular
pdf KARTOGRAM - Karta zaštite (3786 preuzimanja) Popular
pdf KARTOGRAM - INFRASTRUKTURA (3216 preuzimanja) Popular
pdf KARTOGRAM - Korištenje i namjena (4404 preuzimanja) Popular
pdf Prostorni plan - Tekstualni dio (6646 preuzimanja) Popular
pdf Odredbe Urbanistièkog plana (3286 preuzimanja) Popular
pdf Obrazloženje Urbanistièkog plana (4687 preuzimanja) Popular
pdf KARTOGRAM - NAÈIN GRADNJE (2997 preuzimanja) Popular

Ured načelnika

Nikola Arbutina

Nikola Arbutina

Načelnik

Nikola Arbutina

Načelnik
Email: nacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 281
Milan Rudić

Milan Rudić

Zamjenik načelnika

Milan Rudić

Zamjenik načelnika
Email: donacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 288
Franjo Juranović

Franjo Juranović

Zamjenik načelnika

Franjo Juranović

Zamjenik načelnika
Email: donacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 288
Rozina Pavlović

Rozina Pavlović

Referentica za administrativne poslove i društvene djelatnosti

Rozina Pavlović

Referentica za administrativne poslove i društvene djelatnosti
Referentica za administrativne poslove i društvene djelatnosti
Email:
tajnica@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 281