pdf Sažetak Studije utjecaja na okoliš Farme za uzgoj i tov junadi Hrtiæ-Dvor (7871 preuzimanje) Popular
pdf OBAVIJEST o stavljanju na javnu raspravu Studije o utjecaju na okoliš farme za uzgoj i tov junadi H (482 preuzimanja) Popular
pdf KARTOGRAM - Karta zaštite 2 (3446 preuzimanja) Popular
pdf KARTOGRAM - Karta zaštite (3678 preuzimanja) Popular
pdf KARTOGRAM - INFRASTRUKTURA (3141 preuzimanje) Popular
pdf KARTOGRAM - Korištenje i namjena (4305 preuzimanja) Popular
pdf Prostorni plan - Tekstualni dio (6463 preuzimanja) Popular
pdf Odredbe Urbanistièkog plana (3176 preuzimanja) Popular
pdf Obrazloženje Urbanistièkog plana (4546 preuzimanja) Popular
pdf KARTOGRAM - NAÈIN GRADNJE (2914 preuzimanja) Popular
pdf KARTOGRAM - UVJETI KORIŠTENJA 2 (2934 preuzimanja) Popular
pdf KARTOGRAM - UVJETI KORIŠTENJA (2854 preuzimanja) Popular
pdf KARTOGRAM - OBLICI KORIŠTENJA (2586 preuzimanja) Popular
pdf KARTOGRAM - INFRASTRUKTURA (2921 preuzimanje) Popular
pdf KARTOGRAM - PROMET (2808 preuzimanja) Popular
pdf Kartogram - NAMJENA (3474 preuzimanja) Popular
pdf Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o radnom vremenu prodavaonica i drugih oblika trgovine na malo (1986 preuzimanja) Popular
pdf Odluka o raspisivanju javnog natjeèaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH (654 preuzimanja) Popular
document Zahtjev za pristup informacijama (1431 preuzimanje) Popular
pdf Prostorni plan Opæine Dvor (7084 preuzimanja) Popular

Ured načelnika

Nikola Arbutina

Nikola Arbutina

Načelnik

Nikola Arbutina

Načelnik
Email: nacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 281
Milan Rudić

Milan Rudić

Zamjenik načelnika

Milan Rudić

Zamjenik načelnika
Email: donacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 288
Franjo Juranović

Franjo Juranović

Zamjenik načelnika

Franjo Juranović

Zamjenik načelnika
Email: donacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 288
Rozina Pavlović

Rozina Pavlović

Referentica za administrativne poslove i društvene djelatnosti

Rozina Pavlović

Referentica za administrativne poslove i društvene djelatnosti
Referentica za administrativne poslove i društvene djelatnosti
Email:
tajnica@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 281