default GORIÈKA (1518 preuzimanja) Popular
default PEDALJ 2 (1036 preuzimanja) Popular
default PEDALJ 1 (1036 preuzimanja) Popular
default GRABOVICA (1234 preuzimanja) Popular
default STUPNICA 2 (1033 preuzimanja) Popular
default STUPNICA 1 (1021 preuzimanje) Popular
default RUJEVAC 2 (1098 preuzimanja) Popular
default RUJEVAC 1 (1118 preuzimanja) Popular
default GVOZDANSKO (1370 preuzimanja) Popular
default KOMORA (1267 preuzimanja) Popular
default ŽIROVAC 5 (1246 preuzimanja) Popular
default ŽIROVAC 4 (1103 preuzimanja) Popular
default ŽIROVAC 3 (1145 preuzimanja) Popular
default ŽIROVAC 2 (1146 preuzimanja) Popular
default ŽIROVAC 1 (1134 preuzimanja) Popular
default VOLINJA (1185 preuzimanja) Popular
default LOTINE (1254 preuzimanja) Popular
default ROGULJE (1108 preuzimanja) Popular
default ZRIN (1114 preuzimanja) Popular
default BRÐANI ZRINSKI (1710 preuzimanja) Popular

Ured načelnika

Nikola Arbutina

Nikola Arbutina

Načelnik

Nikola Arbutina

Načelnik
Email: nacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 281
Milan Rudić

Milan Rudić

Zamjenik načelnika

Milan Rudić

Zamjenik načelnika
Email: donacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 288
Franjo Juranović

Franjo Juranović

Zamjenik načelnika

Franjo Juranović

Zamjenik načelnika
Email: donacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 288
Rozina Pavlović

Rozina Pavlović

Referentica za administrativne poslove i društvene djelatnosti

Rozina Pavlović

Referentica za administrativne poslove i društvene djelatnosti
Referentica za administrativne poslove i društvene djelatnosti
Email:
tajnica@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 281