default ŽIROVAC 3 (1116 preuzimanja) Popular
default ŽIROVAC 2 (1119 preuzimanja) Popular
default ŽIROVAC 1 (1109 preuzimanja) Popular
default VOLINJA (1159 preuzimanja) Popular
default LOTINE (1230 preuzimanja) Popular
default ROGULJE (1080 preuzimanja) Popular
default ZRIN (1084 preuzimanja) Popular
default BRÐANI ZRINSKI (1682 preuzimanja) Popular
default ŠVRAKARICA (1190 preuzimanja) Popular
default LJESKOVAC 2 (1306 preuzimanja) Popular
default LJESKOVAC (1349 preuzimanja) Popular
default ÈAVLOVICA (1435 preuzimanja) Popular
default KOBILJAK (1369 preuzimanja) Popular
pdf Sažetak Studije utjecaja na okoliš Farme za uzgoj i tov junadi Hrtiæ-Dvor (7781 preuzimanje) Popular
pdf OBAVIJEST o stavljanju na javnu raspravu Studije o utjecaju na okoliš farme za uzgoj i tov junadi H (482 preuzimanja) Popular
pdf KARTOGRAM - Karta zaštite 2 (3418 preuzimanja) Popular
pdf KARTOGRAM - Karta zaštite (3640 preuzimanja) Popular
pdf KARTOGRAM - INFRASTRUKTURA (3100 preuzimanja) Popular
pdf KARTOGRAM - Korištenje i namjena (4267 preuzimanja) Popular
pdf Prostorni plan - Tekstualni dio (6350 preuzimanja) Popular

Ured načelnika

Nikola Arbutina

Nikola Arbutina

Načelnik

Nikola Arbutina

Načelnik
Email: nacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 281
Milan Rudić

Milan Rudić

Zamjenik načelnika

Milan Rudić

Zamjenik načelnika
Email: donacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 288
Franjo Juranović

Franjo Juranović

Zamjenik načelnika

Franjo Juranović

Zamjenik načelnika
Email: donacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 288
Rozina Pavlović

Rozina Pavlović

Administrativna tajnica

Rozina Pavlović

Administrativna tajnica
Email: tajnica@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 281