pdf KARTOGRAM - Karta zaštite (3460 preuzimanja) Popular
pdf KARTOGRAM - INFRASTRUKTURA (2889 preuzimanja) Popular
pdf KARTOGRAM - Korištenje i namjena (4061 preuzimanje) Popular
pdf Prostorni plan - Tekstualni dio (5990 preuzimanja) Popular
pdf Odredbe Urbanistièkog plana (2939 preuzimanja) Popular
pdf Obrazloženje Urbanistièkog plana (4304 preuzimanja) Popular
pdf KARTOGRAM - NAÈIN GRADNJE (2688 preuzimanja) Popular
pdf KARTOGRAM - UVJETI KORIŠTENJA 2 (2709 preuzimanja) Popular
pdf KARTOGRAM - UVJETI KORIŠTENJA (2625 preuzimanja) Popular
pdf KARTOGRAM - OBLICI KORIŠTENJA (2365 preuzimanja) Popular
pdf KARTOGRAM - INFRASTRUKTURA (2531 preuzimanje) Popular
pdf KARTOGRAM - PROMET (2506 preuzimanja) Popular
pdf Kartogram - NAMJENA (3076 preuzimanja) Popular
pdf Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o radnom vremenu prodavaonica i drugih oblika trgovine na malo (1741 preuzimanje) Popular
pdf Odluka o raspisivanju javnog natjeèaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH (654 preuzimanja) Popular
document Zahtjev za pristup informacijama (1242 preuzimanja) Popular
pdf Prostorni plan Opæine Dvor (6555 preuzimanja) Popular
document Zahtjev za korištenje javne površine (2006 preuzimanja) Popular
pdf Odluka o koncesijama (2035 preuzimanja) Popular
pdf Odluka o komunalnom doprinosu (2667 preuzimanja) Popular

Ured načelnika

Nikola Arbutina

Nikola Arbutina

Načelnik

Nikola Arbutina

Načelnik
Email: nacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 281
Milan Rudić

Milan Rudić

Zamjenik načelnika

Milan Rudić

Zamjenik načelnika
Email: donacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 288
Franjo Juranović

Franjo Juranović

Zamjenik načelnika

Franjo Juranović

Zamjenik načelnika
Email: donacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 288
Rozina Pavlović

Rozina Pavlović

Administrativna tajnica

Rozina Pavlović

Administrativna tajnica
Email: tajnica@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 281