document Zapisnik sa 21. sjednice Općinskog vijeća (301 preuzimanje) Popular
document Obavijest o odgodi 22. sjednice Općinskog vijeća (297 preuzimanja) Popular
document Saziv za 22. sjednicu Općinskog vijeća i Obavijest o odgodi 22. sjednice Općinskog vijeća Općine Dvor (300 preuzimanja) Popular
document XVII. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Dvor za 2019. godinu (278 preuzimanja) Popular
pdf I. Izmjene Plana nabave trgovačkog društva Dvorkom d.o.o. za komunalne usluge za 2019. godinu (388 preuzimanja) Popular
document XVI. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Dvor za 2019. godinu (272 preuzimanja) Popular
default Službeni vjesnik - Akti Općinskog vijeća 51A/19 (425 preuzimanja) Popular
document XV. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Dvor za 2019. godinu (287 preuzimanja) Popular
document Zapisnik za 20 sjednice Općinskog vijeća Općine Dvor (292 preuzimanja) Popular
document Saziv za 21. sjednicu Općinskog vijeća Općine Dvor (278 preuzimanja) Popular
default Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma za 2019. godinu – stanje na dan 19. 9. 2019. (406 preuzimanja) Popular
document XIV. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Dvor za 2019. godinu (266 preuzimanja) Popular
default Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma – 2019. godina – stanje na dan 6. 9. 2019. godine (407 preuzimanja) Popular
default Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma – 2019. godina – stanje na dan 4.9.2019. (408 preuzimanja) Popular
document XIII. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Dvor za 2019. godinu (232 preuzimanja) Popular
document XII. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Dvor za 2019. godinu (191 preuzimanje) Popular
default Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma za 2019. godinu – stanje na dan 9.8.2019. godine
document XI. izmjene i dopune Plana nabave Općine Dvor i to u Dokumentima po skupinama (201 preuzimanje) Popular
document Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma 2019 godina stanje na dan 2 8 2019 (242 preuzimanja) Popular
document X Izmjene i dopune Plana nabave Općine Dvor za 2019 godinu (200 preuzimanja) Popular

Ured načelnika

Nikola Arbutina

Nikola Arbutina

Načelnik

Nikola Arbutina

Načelnik
Email: nacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 281
Milan Rudić

Milan Rudić

Zamjenik načelnika

Milan Rudić

Zamjenik načelnika
Email: donacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 288
Franjo Juranović

Franjo Juranović

Zamjenik načelnika

Franjo Juranović

Zamjenik načelnika
Email: donacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 288
Rozina Pavlović

Rozina Pavlović

Referentica za administrativne poslove i društvene djelatnosti

Rozina Pavlović

Referentica za administrativne poslove i društvene djelatnosti
Referentica za administrativne poslove i društvene djelatnosti
Email:
tajnica@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 281