pdf Poziv za prethodnu provjeru znanja (1583 preuzimanja) Popular
pdf Proraèun za 2010. godinu (1965 preuzimanja) Popular
pdf Program utroška šumskog doprinosa za 2010. godinu (1474 preuzimanja) Popular
pdf Program održavanja komunalne infrastrukture u 2010. godini (1413 preuzimanja) Popular
pdf Program javnih potreba u sportu za 2010.godinu (1014 preuzimanja) Popular
pdf Program javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2010. godinu (1204 preuzimanja) Popular
pdf Program javnih potreba u školstvu za 2010. godinu (1395 preuzimanja) Popular
pdf Program javnih potreba u kulturi za 2010. godinu (1041 preuzimanje) Popular
pdf Program gradnje objekata i ureðaja komunalne infrastrukture u 2010. godini (1461 preuzimanje) Popular
pdf Pravilnik o stipendiranju studenata s podruèja Opæine Dvor (1807 preuzimanja) Popular
pdf Odluka o subvencioniranju prijevoza uèenika (1544 preuzimanja) Popular
pdf Odluka o subvencioniranju osjemenjivanja (1009 preuzimanja) Popular
pdf Odluka o raspisivanju natjeèaja za zakup zemlje (2195 preuzimanja) Popular
pdf Odluka o izvršenju Proraèuna Opæine Dvor za 2010. godinu (1440 preuzimanja) Popular
pdf Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi (1588 preuzimanja) Popular
pdf Odluka o autotaxi prijevozu (1273 preuzimanja) Popular
pdf Intervju-Predrag Borojeviæ (2043 preuzimanja) Popular
pdf Prethodna provjera (1564 preuzimanja) Popular
spreadsheet Zahtjev za prikljuèenje na komunalnu infrastrukturu (867 preuzimanja) Popular
pdf Popis izlagaèa Gospodarskog sajma 2009 (654 preuzimanja) Popular

Ured načelnika

Nikola Arbutina

Nikola Arbutina

Načelnik

Nikola Arbutina

Načelnik
Email: nacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 281
Milan Rudić

Milan Rudić

Zamjenik načelnika

Milan Rudić

Zamjenik načelnika
Email: donacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 288
Franjo Juranović

Franjo Juranović

Zamjenik načelnika

Franjo Juranović

Zamjenik načelnika
Email: donacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 288
Rozina Pavlović

Rozina Pavlović

Administrativna tajnica

Rozina Pavlović

Administrativna tajnica
Email: tajnica@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 281