pdf KARTOGRAM - UVJETI KORIŠTENJA 2 (2485 preuzimanja) Popular
pdf KARTOGRAM - UVJETI KORIŠTENJA (2396 preuzimanja) Popular
pdf KARTOGRAM - OBLICI KORIŠTENJA (2140 preuzimanja) Popular
pdf KARTOGRAM - INFRASTRUKTURA (2090 preuzimanja) Popular
pdf KARTOGRAM - PROMET (2184 preuzimanja) Popular
pdf Kartogram - NAMJENA (2597 preuzimanja) Popular
pdf Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o radnom vremenu prodavaonica i drugih oblika trgovine na malo (1528 preuzimanja) Popular
pdf Odluka o raspisivanju javnog natjeèaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH (654 preuzimanja) Popular
document Zahtjev za pristup informacijama (1094 preuzimanja) Popular
pdf Prostorni plan Opæine Dvor (6163 preuzimanja) Popular
document Zahtjev za korištenje javne površine (1713 preuzimanja) Popular
pdf Odluka o koncesijama (1774 preuzimanja) Popular
pdf Odluka o komunalnom doprinosu (2450 preuzimanja) Popular
pdf Odluka o objavi poziva za iskaz interesa za izradu poslovnog plana (1984 preuzimanja) Popular
document Zahtjev za oslobaðanje od plaæanja komunalne naknade (679 preuzimanja) Popular
pdf Odluka o komunalnoj naknadi (3094 preuzimanja) Popular
document Obrazac za prijavu štete od elementarne nepogode (1223 preuzimanja) Popular

Ured načelnika

Nikola Arbutina

Nikola Arbutina

Načelnik

Nikola Arbutina

Načelnik
Email: nacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 281
Milan Rudić

Milan Rudić

Zamjenik načelnika

Milan Rudić

Zamjenik načelnika
Email: donacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 288
Franjo Juranović

Franjo Juranović

Zamjenik načelnika

Franjo Juranović

Zamjenik načelnika
Email: donacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 288
Rozina Pavlović

Rozina Pavlović

Administrativna tajnica

Rozina Pavlović

Administrativna tajnica
Email: tajnica@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 281