pdf KARTOGRAM - Karta zaštite (3207 preuzimanja) Popular
pdf KARTOGRAM - INFRASTRUKTURA (2563 preuzimanja) Popular
pdf KARTOGRAM - Korištenje i namjena (3634 preuzimanja) Popular
pdf Prostorni plan - Tekstualni dio (5273 preuzimanja) Popular
pdf Odredbe Urbanistièkog plana (2672 preuzimanja) Popular
pdf Obrazloženje Urbanistièkog plana (4023 preuzimanja) Popular
pdf KARTOGRAM - NAÈIN GRADNJE (2442 preuzimanja) Popular
pdf KARTOGRAM - UVJETI KORIŠTENJA 2 (2472 preuzimanja) Popular
pdf KARTOGRAM - UVJETI KORIŠTENJA (2382 preuzimanja) Popular
pdf KARTOGRAM - OBLICI KORIŠTENJA (2130 preuzimanja) Popular
pdf KARTOGRAM - INFRASTRUKTURA (2067 preuzimanja) Popular
pdf KARTOGRAM - PROMET (2166 preuzimanja) Popular
pdf Kartogram - NAMJENA (2563 preuzimanja) Popular
pdf Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o radnom vremenu prodavaonica i drugih oblika trgovine na malo (1516 preuzimanja) Popular
pdf Odluka o raspisivanju javnog natjeèaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH (654 preuzimanja) Popular
document Zahtjev za pristup informacijama (1085 preuzimanja) Popular
pdf Prostorni plan Opæine Dvor (6145 preuzimanja) Popular
document Zahtjev za korištenje javne površine (1698 preuzimanja) Popular
pdf Odluka o koncesijama (1766 preuzimanja) Popular
pdf Odluka o komunalnom doprinosu (2441 preuzimanje) Popular

Ured načelnika

Nikola Arbutina

Nikola Arbutina

Načelnik

Nikola Arbutina

Načelnik
Email: nacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 281
Miloš Mrkobrada

Miloš Mrkobrada

Zamjenik načelnika

Miloš Mrkobrada

Zamjenik načelnika
Email: donacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 288
Franjo Juranović

Franjo Juranović

Zamjenik načelnika

Franjo Juranović

Zamjenik načelnika
Email: donacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 288
Rozina Pavlović

Rozina Pavlović

Administrativna tajnica

Rozina Pavlović

Administrativna tajnica
Email: tajnica@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 281