pdf KARTOGRAM - UVJETI KORIŠTENJA (2338 preuzimanja) Popular
pdf KARTOGRAM - OBLICI KORIŠTENJA (2094 preuzimanja) Popular
pdf KARTOGRAM - INFRASTRUKTURA (2009 preuzimanja) Popular
pdf KARTOGRAM - PROMET (2112 preuzimanja) Popular
pdf Kartogram - NAMJENA (2469 preuzimanja) Popular
pdf Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o radnom vremenu prodavaonica i drugih oblika trgovine na malo (1474 preuzimanja) Popular
pdf Odluka o raspisivanju javnog natjeèaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH (654 preuzimanja) Popular
document Zahtjev za pristup informacijama (1058 preuzimanja) Popular
pdf Prostorni plan Opæine Dvor (6072 preuzimanja) Popular
document Zahtjev za korištenje javne površine (1638 preuzimanja) Popular
pdf Odluka o koncesijama (1732 preuzimanja) Popular
pdf Odluka o komunalnom doprinosu (2407 preuzimanja) Popular
pdf Odluka o objavi poziva za iskaz interesa za izradu poslovnog plana (1938 preuzimanja) Popular
document Zahtjev za oslobaðanje od plaæanja komunalne naknade (679 preuzimanja) Popular
pdf Odluka o komunalnoj naknadi (3028 preuzimanja) Popular
document Obrazac za prijavu štete od elementarne nepogode (1189 preuzimanja) Popular

Ured načelnika

Nikola Arbutina

Nikola Arbutina

Načelnik

Nikola Arbutina

Načelnik
Email: nacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 281
Miloš Mrkobrada

Miloš Mrkobrada

Zamjenik načelnika

Miloš Mrkobrada

Zamjenik načelnika
Email: donacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 288
Franjo Juranović

Franjo Juranović

Zamjenik načelnika

Franjo Juranović

Zamjenik načelnika
Email: donacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 288
Rozina Pavlović

Rozina Pavlović

Administrativna tajnica

Rozina Pavlović

Administrativna tajnica
Email: tajnica@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 281