default Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma za 2018. godinu (212 preuzimanja) Popular
spreadsheet Financijski izvještaj 2017 - Općina Dvor (175 preuzimanja) Popular
spreadsheet I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Dvor za 2018. godinu (173 preuzimanja) Popular
document Novi infrastrukturni projekti! (169 preuzimanja) Popular
document Donacije i sponzorstva za 2017. godinu (155 preuzimanja) Popular
document Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma za 2017. godinu – stanje na dan 31.12.2017. godine (142 preuzimanja) Popular
document Registar ugovora jednostavne nabave za 2017. godinu – stanje na dan 31.12.2017. godine (152 preuzimanja) Popular
document Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma za 2016. godinu – stanje na dan 31.12.2017. godine (143 preuzimanja) Popular
document Registar ugovora bagatelne nabave za 2016. godinu – stanje na dan 31.12.2017. godine. (148 preuzimanja) Popular
default Popis ugovora koje je Općina Dvor sklopila u 2017. godini – stanje na dan 31.12.2017. godine (188 preuzimanja) Popular
spreadsheet Financijski izvještaj Knjižnica (149 preuzimanja) Popular
spreadsheet Financijski izvještaj Dječji vrtić (146 preuzimanja) Popular
pdf Plan nabave Dvorkoma d.o.o. (205 preuzimanja) Popular
pdf Plan nabave Komunalca – Dvor d.o.o. (201 preuzimanje) Popular
default Službeni vjesnik - Akti Općinskog načelnika 73/2017 (191 preuzimanje) Popular
default Službeni vjesnik - Akti Općinskog vijeća 72/2017 (188 preuzimanja) Popular
default Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu (excel) (128 preuzimanja) Popular
pdf Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu (pdf) (118 preuzimanja) Popular
document Saziv za 07. sjednicu Općinskog vijeća (118 preuzimanja) Popular
document Plan nabave Općine Dvor za 2018. godinu (141 preuzimanje) Popular

Ured načelnika

Nikola Arbutina

Nikola Arbutina

Načelnik

Nikola Arbutina

Načelnik
Email: nacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 281
Milan Rudić

Milan Rudić

Zamjenik načelnika

Milan Rudić

Zamjenik načelnika
Email: donacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 288
Franjo Juranović

Franjo Juranović

Zamjenik načelnika

Franjo Juranović

Zamjenik načelnika
Email: donacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 288
Rozina Pavlović

Rozina Pavlović

Administrativna tajnica

Rozina Pavlović

Administrativna tajnica
Email: tajnica@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 281