document ZAPISNIK sa 17. sjednice Vijeća - 30.01.2019 (42 preuzimanja)
spreadsheet 1. Izmjene i dopune Proračuna Općine Dvor za 2019. godinu (60 preuzimanja)
document Saziv za 20. sjednicu Općinskog vijeća (69 preuzimanja)
spreadsheet Financijasko izvješće za Lipanj OPĆINA DVOR (78 preuzimanja)
spreadsheet Financijasko izvješće za Lipanj KNJIŽNICA OPĆINE DVOR (55 preuzimanja)
spreadsheet Financijasko izvješće za Lipanj DJEČJI VTIĆ OPĆINE DVOR (59 preuzimanja)
default Službeni vjesnik - Akti Općinskog načelnika 31/19 (74 preuzimanja)
default Službeni vjesnik - Akti Općinskog načelnika 27/19 (69 preuzimanja)
default Službeni vjesnik - Akti Općinskog načelnika 26/19 (68 preuzimanja)
default Službeni vjesnik - Akti Općinskog vijeća broj 34/19 (78 preuzimanja)
document IX. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Dvor za 2019. godinu (58 preuzimanja)
document VIII. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Dvor za 2019. godinu (60 preuzimanja)
document VII. izmjene i dopune Plana nabave Općine Dvor za 2019. godinu (75 preuzimanja)
document VI. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Dvor za 2019. godinu (79 preuzimanja)
document ZAPISNIK sa 16. sjednice Vijeća 20.12.2018 (29 preuzimanja)
document V Izmjene i dopune Plana nabave Općine Dvor za 2019. godinu (105 preuzimanja) Popular
pdf Izvješće Općinskog izbornog povjerenstva Općine Dvor KLASA: 013-01/19-01/03, URBROJ: 2176/08-01/19-21 od 10.06.2019. o visini troškova izbora vijeća i predstavnika nacionalnih manjina 2019. godine i načinu njihova korištenja (116 preuzimanja) Popular
document Saziv za 19. sjednicu Općinskog vijeća (110 preuzimanja) Popular
default Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma za 2019. godinu – stanje na dan 03. lipnja 2019. (129 preuzimanja) Popular
pdf ODLUKA O KONAČNIM REZULTATIMA IZBORA ČLANOVA VIJEĆA SRPSKE NACIONALNE MANJINE U OPĆINI DVORU (150 preuzimanja) Popular

Ured načelnika

Nikola Arbutina

Nikola Arbutina

Načelnik

Nikola Arbutina

Načelnik
Email: nacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 281
Milan Rudić

Milan Rudić

Zamjenik načelnika

Milan Rudić

Zamjenik načelnika
Email: donacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 288
Franjo Juranović

Franjo Juranović

Zamjenik načelnika

Franjo Juranović

Zamjenik načelnika
Email: donacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 288
Rozina Pavlović

Rozina Pavlović

Referentica za administrativne poslove i društvene djelatnosti

Rozina Pavlović

Referentica za administrativne poslove i društvene djelatnosti
Referentica za administrativne poslove i društvene djelatnosti
Email:
tajnica@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 281