document I. Izmjene i dopune Plana nabave roba, usluga i radova Komunalca – Dvor d.o.o. (78 preuzimanja)
spreadsheet Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika - Općina Dvor (87 preuzimanja)
spreadsheet Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika - Knjižnica (79 preuzimanja)
spreadsheet Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika - Dječji vrtić (92 preuzimanja)
document Ispitni izvještaj - 17 V1624 - lokalni vodovod Rujevac (94 preuzimanja)
default Javni poziv za sufinanciranje troškova javnog prijevoza učenika (137 preuzimanja) Popular
spreadsheet Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Dvor za razdoblje 1.1. – 30.6. 2017. (79 preuzimanja)
spreadsheet Godišnji obračun proračuna za 2016. godinu (99 preuzimanja)
document III. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Dvor za 2017. godinu. (129 preuzimanja) Popular
default Službeni vjesnik - Akti općinskog načelnika (168 preuzimanja) Popular
default Službeni vjesnik - Akti općinskog vijeća (175 preuzimanja) Popular
document II. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Dvor za 2017. godinu. (155 preuzimanja) Popular
spreadsheet Obrasci financijskog izvješća 2017. Općina Dvor 1-6.17 (125 preuzimanja) Popular
spreadsheet Obrasci financijskog izvješća 2017. knjižnica 1-6.17 (118 preuzimanja) Popular
spreadsheet Obrasci financijskog izvješća 2017. Dječji vrtić 1-6.17 (122 preuzimanja) Popular
spreadsheet Financijsko izvješće 2017. Općina Dvor 1-6.17 i konsolidirani (131 preuzimanje) Popular
document Donacije i sponzorstva – 01.01.2017. do 30.06.2017 (148 preuzimanja) Popular
default Popis ugovora koje je Općina Dvor sklopiila u 2017. godini (172 preuzimanja) Popular
document Registar ugovora bagatelne nabave – 2016. godina – stanje na dan 30.06.2017. godine (118 preuzimanja) Popular
document Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma – 2016. godina – stanje na dan 30.06.2017. godine (109 preuzimanja) Popular

Ured načelnika

Nikola Arbutina

Nikola Arbutina

Načelnik

Nikola Arbutina

Načelnik
Email: nacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 281
Milan Rudić

Milan Rudić

Zamjenik načelnika

Milan Rudić

Zamjenik načelnika
Email: donacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 288
Franjo Juranović

Franjo Juranović

Zamjenik načelnika

Franjo Juranović

Zamjenik načelnika
Email: donacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 288
Rozina Pavlović

Rozina Pavlović

Administrativna tajnica

Rozina Pavlović

Administrativna tajnica
Email: tajnica@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 281