pdf ZBIRNA LISTA KANDIDATA ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA SRPSKE NACIONALNE MANJINE U OPĆINI DVORU (155 preuzimanja) Popular
pdf Rješenje o određivanju biračkih mjesta (131 preuzimanje) Popular
spreadsheet Financijaska izvješća za DJEČJI VTIĆ OPĆINE DVOR u razdoblju od 01.01. do 31.03.2019 (103 preuzimanja) Popular
spreadsheet Financijaska izvješća za KNJIŽNICU OPĆINE DVOR u razdoblju od 01.01. do 31.03.2019 (100 preuzimanja) Popular
spreadsheet Financijaska izvješća za OPĆINU DVOR u razdoblju od 01.01. do 31.03.2019 (108 preuzimanja) Popular
default Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma za 2019. godinu – stanje na dan 05.04.2019. (130 preuzimanja) Popular
default Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma za 2019. godinu – stanje na dan 27.03.2019. (131 preuzimanje) Popular
document IV. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Dvor za 2019. godinu (122 preuzimanja) Popular
default Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma za 2019. godinu – stanje na dan 25.03.2019. godine (140 preuzimanja) Popular
spreadsheet Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Dvor za 2017. godinu (105 preuzimanja) Popular
document Saziv za 18 sjednicu Općinskog Vijeća Općine Dvor (108 preuzimanja) Popular
default Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma – 2019. godina – stanje na dan 15.03.2019 (126 preuzimanja) Popular
default Službeni vjesnik - Akti Općinskog načelnika 7/19 (134 preuzimanja) Popular
default Službeni vjesnik - Akti Općinskog načelnika 84/18 (130 preuzimanja) Popular
default Službeni vjesnik - Akti Općinskog vijeća 10/19 (137 preuzimanja) Popular
default Službeni vjesnik - Akti Općinskog vijeća 79A/18 (132 preuzimanja) Popular
default Službeni vjesnik - Akti Općinskog vijeća 68/18 (134 preuzimanja) Popular
default Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma Dječjeg vrtića “Sunce” Dvor za 2019. godinu (127 preuzimanja) Popular
document III. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Dvor za 2019. godinu (109 preuzimanja) Popular
document Bilješke uz konsolidirano financijsko izvješće (117 preuzimanja) Popular

Ured načelnika

Nikola Arbutina

Nikola Arbutina

Načelnik

Nikola Arbutina

Načelnik
Email: nacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 281
Milan Rudić

Milan Rudić

Zamjenik načelnika

Milan Rudić

Zamjenik načelnika
Email: donacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 288
Franjo Juranović

Franjo Juranović

Zamjenik načelnika

Franjo Juranović

Zamjenik načelnika
Email: donacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 288
Rozina Pavlović

Rozina Pavlović

Administrativna tajnica

Rozina Pavlović

Administrativna tajnica
Email: tajnica@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 281