default Službeni vjesnik - Akti Općinskog načelnika 27/19 (46 preuzimanja)
default Službeni vjesnik - Akti Općinskog načelnika 26/19 (45 preuzimanja)
default Službeni vjesnik - Akti Općinskog vijeća broj 34/19 (47 preuzimanja)
document IX. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Dvor za 2019. godinu (40 preuzimanja)
document VIII. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Dvor za 2019. godinu (46 preuzimanja)
document VII. izmjene i dopune Plana nabave Općine Dvor za 2019. godinu (59 preuzimanja)
document VI. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Dvor za 2019. godinu (63 preuzimanja)
document ZAPISNIK sa 16. sjednice Vijeća 20.12.2018 (17 preuzimanja)
document V Izmjene i dopune Plana nabave Općine Dvor za 2019. godinu (83 preuzimanja)
pdf Izvješće Općinskog izbornog povjerenstva Općine Dvor KLASA: 013-01/19-01/03, URBROJ: 2176/08-01/19-21 od 10.06.2019. o visini troškova izbora vijeća i predstavnika nacionalnih manjina 2019. godine i načinu njihova korištenja (92 preuzimanja)
document Saziv za 19. sjednicu Općinskog vijeća (97 preuzimanja)
default Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma za 2019. godinu – stanje na dan 03. lipnja 2019. (106 preuzimanja) Popular
pdf ODLUKA O KONAČNIM REZULTATIMA IZBORA ČLANOVA VIJEĆA SRPSKE NACIONALNE MANJINE U OPĆINI DVORU (131 preuzimanje) Popular
pdf Sjednica stožera civilne zaštite Općine Dvor (133 preuzimanja) Popular
pdf ODLUKA O REZULTATIMA IZBORA ČLANOVA VIJEĆA SRPSKE NACIONALNE MANJINE U OPĆINI DVORU (176 preuzimanja) Popular
default Službeni vjesnik - Akti Općinskog vijeća broj 22/19 (129 preuzimanja) Popular
default Službeni vjesnik - Akti Općinskog vijeća broj 15/19 (128 preuzimanja) Popular
document Odluka o poništenju javnog poziva za isticanje kandidatura za izbor članova savjeta mladih Općine Dvor i njihovih zamjenika (102 preuzimanja) Popular
pdf PRAVOVALJANA LISTU KANDIDATA ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA SRPSKE NACIONALNE MANJINE U OPĆINI DVORU (165 preuzimanja) Popular
pdf PRAVOVALJANA LISTU KANDIDATA ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA SRPSKE NACIONALNE MANJINE U OPĆINI DVORU (151 preuzimanje) Popular

Ured načelnika

Nikola Arbutina

Nikola Arbutina

Načelnik

Nikola Arbutina

Načelnik
Email: nacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 281
Milan Rudić

Milan Rudić

Zamjenik načelnika

Milan Rudić

Zamjenik načelnika
Email: donacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 288
Franjo Juranović

Franjo Juranović

Zamjenik načelnika

Franjo Juranović

Zamjenik načelnika
Email: donacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 288
Rozina Pavlović

Rozina Pavlović

Administrativna tajnica

Rozina Pavlović

Administrativna tajnica
Email: tajnica@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 281