spreadsheet Fin izvjestaj 01 06 20 KNJIZ (563 preuzimanja) Popular
spreadsheet Fin izvjestaj 01 06 20 DV (542 preuzimanja) Popular
document IV. Izmjene I dopne Plana nabave (623 preuzimanja) Popular
pdf Odluku o odabiru najpovoljnije ponude (828 preuzimanja) Popular
pdf Odluku o korisnicima stipendije za školsku 2019/2020 godinu (815 preuzimanja) Popular
pdf III Izmjene i dopune Plana nabave 2020. (869 preuzimanja) Popular
pdf Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristupa informacijama za 2019 (877 preuzimanja) Popular
spreadsheet Financijski izvještaj 1.3.2020. godine - Općina Dvor (717 preuzimanja) Popular
spreadsheet Financijski izvještaj 1.3.2020. godine - Dječji vrtić (723 preuzimanja) Popular
spreadsheet Financijski izvještaj 1.3.2020. godine - Knjižnica (727 preuzimanja) Popular
document Odluka o dodjeli potpore male vrijednosti ZBIRNA (765 preuzimanja) Popular
pdf STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE DVOR 2018. - 2023. (1563 preuzimanja) Popular
pdf Saziv 27. Sjednice Općinskog vijeća (868 preuzimanja) Popular
document Registar ugovora sa EOJN-a ažuriran na dan 18.03.2020. godine (809 preuzimanja) Popular
document II izmjena I dopuna Plana nabave za 2020. godinu (745 preuzimanja) Popular
document Plan nabave Knjižnice i čitaonice Dvor za 2020. godinu (848 preuzimanja) Popular
pdf Izjava o nepostojanju sukoba interesa u smislu članka 80 ZJN (1264 preuzimanja) Popular
document BILJEŠKE uz Financijsko izvješće za 2019. godinu - Općina Dvor (965 preuzimanja) Popular
spreadsheet Financijsko izvješće za 2019. godinu - Općina Dvor (941 preuzimanje) Popular
pdf Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za izradu I. izmjena i dopuna UPU naselja Dvor (1154 preuzimanja) Popular

Ured načelnika

Nikola Arbutina

Nikola Arbutina

Načelnik

Nikola Arbutina

Načelnik
Email: nacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 281
Milan Rudić

Milan Rudić

Zamjenik načelnika

Milan Rudić

Zamjenik načelnika
Email: donacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 288
Franjo Juranović

Franjo Juranović

Zamjenik načelnika

Franjo Juranović

Zamjenik načelnika
Email: donacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 288
Rozina Pavlović

Rozina Pavlović

Referentica za administrativne poslove i društvene djelatnosti

Rozina Pavlović

Referentica za administrativne poslove i društvene djelatnosti
Referentica za administrativne poslove i društvene djelatnosti
Email:
tajnica@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 281