document Registar ugovora sa EOJN-a ažuriran na dan 18.03.2020. godine (42 preuzimanja)
document II izmjena I dopuna Plana nabave za 2020. godinu (39 preuzimanja)
document Plan nabave Knjižnice i čitaonice Dvor za 2020. godinu (52 preuzimanja)
pdf Izjava o nepostojanju sukoba interesa u smislu članka 80 ZJN (103 preuzimanja) Popular
document BILJEŠKE uz Financijsko izvješće za 2019. godinu - Općina Dvor (89 preuzimanja)
spreadsheet Financijsko izvješće za 2019. godinu - Općina Dvor (79 preuzimanja)
pdf Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za izradu I. izmjena i dopuna UPU naselja Dvor (86 preuzimanja)
pdf Zaključak o utvđivanju konačnog prijedloga - I. izmjenja i dopuna Urbanističkog plana uređenja neselja Dvor (87 preuzimanja)
pdf Izvještaj o provedenoj javnoj raspravi o prijedlogu I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Dvor (76 preuzimanja)
document XX Izmjene i dopune Plana nabave Općine Dvor za 2019. godinu (70 preuzimanja)
spreadsheet Financijski izvještaj za 2019. Knjižnica (87 preuzimanja)
spreadsheet Financijski izvještaj za 2019. Dječji vrtić (76 preuzimanja)
pdf Urbanističi plan uređenja naselja Dvor - Komunalna infrastruktura mreza (132 preuzimanja) Popular
pdf Urbanističi plan uređenja naselja Dvor - sažetak (104 preuzimanja) Popular
pdf Zaključak o utvrđivanju prijedloga I. Izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja naselja Dvor (89 preuzimanja)
pdf Urbanističi plan uređenja naselja Dvor - Komunalna infrastruktura mreza (82 preuzimanja)
pdf Urbanističi plan uređenja naselja Dvor - sažetak (88 preuzimanja)
pdf Plan nabave za 2020. godinu – TD Komunalac (111 preuzimanja) Popular
pdf Plan nabave za 2020. godinu – TD Dvorkom (103 preuzimanja) Popular
document I. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Dvor za 2020. godinu (86 preuzimanja)

Ured načelnika

Nikola Arbutina

Nikola Arbutina

Načelnik

Nikola Arbutina

Načelnik
Email: nacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 281
Milan Rudić

Milan Rudić

Zamjenik načelnika

Milan Rudić

Zamjenik načelnika
Email: donacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 288
Franjo Juranović

Franjo Juranović

Zamjenik načelnika

Franjo Juranović

Zamjenik načelnika
Email: donacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 288
Rozina Pavlović

Rozina Pavlović

Referentica za administrativne poslove i društvene djelatnosti

Rozina Pavlović

Referentica za administrativne poslove i društvene djelatnosti
Referentica za administrativne poslove i društvene djelatnosti
Email:
tajnica@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 281