pdf ODLUKA O KONAČNIM REZULTATIMA IZBORA ČLANOVA VIJEĆA SRPSKE NACIONALNE MANJINE U OPĆINI DVORU (19 preuzimanja)
pdf Sjednica stožera civilne zaštite Općine Dvor (18 preuzimanja)
pdf ODLUKA O REZULTATIMA IZBORA ČLANOVA VIJEĆA SRPSKE NACIONALNE MANJINE U OPĆINI DVORU (66 preuzimanja)
default Službeni vjesnik - Akti Općinskog vijeća broj 22/19 (24 preuzimanja)
default Službeni vjesnik - Akti Općinskog vijeća broj 15/19 (23 preuzimanja)
document Odluka o poništenju javnog poziva za isticanje kandidatura za izbor članova savjeta mladih Općine Dvor i njihovih zamjenika (18 preuzimanja)
pdf PRAVOVALJANA LISTU KANDIDATA ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA SRPSKE NACIONALNE MANJINE U OPĆINI DVORU (54 preuzimanja)
pdf PRAVOVALJANA LISTU KANDIDATA ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA SRPSKE NACIONALNE MANJINE U OPĆINI DVORU (44 preuzimanja)
pdf ZBIRNA LISTA KANDIDATA ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA SRPSKE NACIONALNE MANJINE U OPĆINI DVORU (48 preuzimanja)
pdf Rješenje o određivanju biračkih mjesta (33 preuzimanja)
spreadsheet Financijaska izvješća za DJEČJI VTIĆ OPĆINE DVOR u razdoblju od 01.01. do 31.03.2019 (19 preuzimanja)
spreadsheet Financijaska izvješća za KNJIŽNICU OPĆINE DVOR u razdoblju od 01.01. do 31.03.2019 (16 preuzimanja)
spreadsheet Financijaska izvješća za OPĆINU DVOR u razdoblju od 01.01. do 31.03.2019 (19 preuzimanja)
default Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma za 2019. godinu – stanje na dan 05.04.2019. (33 preuzimanja)
default Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma za 2019. godinu – stanje na dan 27.03.2019. (39 preuzimanja)
document IV. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Dvor za 2019. godinu (42 preuzimanja)
default Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma za 2019. godinu – stanje na dan 25.03.2019. godine (48 preuzimanja)
spreadsheet Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Dvor za 2017. godinu (35 preuzimanja)
document Saziv za 18 sjednicu Općinskog Vijeća Općine Dvor (39 preuzimanja)
default Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma – 2019. godina – stanje na dan 15.03.2019 (46 preuzimanja)

Ured načelnika

Nikola Arbutina

Nikola Arbutina

Načelnik

Nikola Arbutina

Načelnik
Email: nacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 281
Milan Rudić

Milan Rudić

Zamjenik načelnika

Milan Rudić

Zamjenik načelnika
Email: donacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 288
Franjo Juranović

Franjo Juranović

Zamjenik načelnika

Franjo Juranović

Zamjenik načelnika
Email: donacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 288
Rozina Pavlović

Rozina Pavlović

Administrativna tajnica

Rozina Pavlović

Administrativna tajnica
Email: tajnica@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 281