spreadsheet Prijedlog Proračuna Općine Dvor za 2018. god. sa projekcijama za 2019. i 2020. god. (13 preuzimanja) New
pdf Zaključak o utvrđivanju Prijedloga II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Dvor (15 preuzimanja) New
pdf Objava javne rasprave o Prijedlogu II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Dvor (18 preuzimanja) New
document I. Izmjene i dopune Plana nabave roba, usluga i radova Komunalca – Dvor d.o.o. (20 preuzimanja)
spreadsheet Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika - Općina Dvor (24 preuzimanja)
spreadsheet Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika - Knjižnica (20 preuzimanja)
spreadsheet Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika - Dječji vrtić (25 preuzimanja)
document Ispitni izvještaj - 17 V1624 - lokalni vodovod Rujevac (22 preuzimanja)
default Javni poziv za sufinanciranje troškova javnog prijevoza učenika (73 preuzimanja)
spreadsheet Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Dvor za razdoblje 1.1. – 30.6. 2017. (27 preuzimanja)
spreadsheet Godišnji obračun proračuna za 2016. godinu (34 preuzimanja)
document III. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Dvor za 2017. godinu. (80 preuzimanja)
default Službeni vjesnik - Akti općinskog načelnika (96 preuzimanja)
default Službeni vjesnik - Akti općinskog vijeća (87 preuzimanja)
document II. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Dvor za 2017. godinu. (102 preuzimanja) Popular
spreadsheet Obrasci financijskog izvješća 2017. Općina Dvor 1-6.17 (72 preuzimanja)
spreadsheet Obrasci financijskog izvješća 2017. knjižnica 1-6.17 (73 preuzimanja)
spreadsheet Obrasci financijskog izvješća 2017. Dječji vrtić 1-6.17 (74 preuzimanja)
spreadsheet Financijsko izvješće 2017. Općina Dvor 1-6.17 i konsolidirani (82 preuzimanja)
document Donacije i sponzorstva – 01.01.2017. do 30.06.2017 (101 preuzimanje) Popular

Ured načelnika

Nikola Arbutina

Nikola Arbutina

Načelnik

Nikola Arbutina

Načelnik
Email: nacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 281
Milan Rudić

Milan Rudić

Zamjenik načelnika

Milan Rudić

Zamjenik načelnika
Email: donacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 288
Franjo Juranović

Franjo Juranović

Zamjenik načelnika

Franjo Juranović

Zamjenik načelnika
Email: donacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 288
Rozina Pavlović

Rozina Pavlović

Administrativna tajnica

Rozina Pavlović

Administrativna tajnica
Email: tajnica@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 281