document III. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Dvor za 2017. godinu. (36 preuzimanja)
default Službeni vjesnik - Akti općinskog načelnika (50 preuzimanja)
default Službeni vjesnik - Akti općinskog vijeća (45 preuzimanja)
document II. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Dvor za 2017. godinu. (60 preuzimanja)
spreadsheet Obrasci financijskog izvješća 2017. Općina Dvor 1-6.17 (37 preuzimanja)
spreadsheet Obrasci financijskog izvješća 2017. knjižnica 1-6.17 (36 preuzimanja)
spreadsheet Obrasci financijskog izvješća 2017. Dječji vrtić 1-6.17 (40 preuzimanja)
spreadsheet Financijsko izvješće 2017. Općina Dvor 1-6.17 i konsolidirani (44 preuzimanja)
document Donacije i sponzorstva – 01.01.2017. do 30.06.2017 (66 preuzimanja)
default Popis ugovora koje je Općina Dvor sklopiila u 2017. godini (61 preuzimanje)
document Registar ugovora bagatelne nabave – 2016. godina – stanje na dan 30.06.2017. godine (41 preuzimanje)
document Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma – 2016. godina – stanje na dan 30.06.2017. godine (37 preuzimanja)
document Registar ugovora jednostavne nabave u 2017. godini (51 preuzimanje)
document Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma – 2017. godina (48 preuzimanja)
pdf Akti Općinskog vijeća Općine Dvor (61 preuzimanje)
document Saziv za 2.sjednicu općinskog vijeća općine Dvor (67 preuzimanja)
document Odluka OIP Općine Dvor o visini troškova lokalnih izbora (59 preuzimanja)
default Obavijest fizičkim i pravnim osobama na koje se odnose Odluke o davanju u zakup bez javnog poziva na koje je Ministarstvo poljoprivrede dalo suglasnost (76 preuzimanja)
pdf Konačni rezultate izbora za općinskog načelnika Općine Dvor (132 preuzimanja) Popular
pdf Službeni vjesnik 1/17 (134 preuzimanja) Popular

Ured načelnika

Nikola Arbutina

Nikola Arbutina

Načelnik

Nikola Arbutina

Načelnik
Email: nacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 281
Milan Rudić

Milan Rudić

Zamjenik načelnika

Milan Rudić

Zamjenik načelnika
Email: donacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 288
Franjo Juranović

Franjo Juranović

Zamjenik načelnika

Franjo Juranović

Zamjenik načelnika
Email: donacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 288
Rozina Pavlović

Rozina Pavlović

Administrativna tajnica

Rozina Pavlović

Administrativna tajnica
Email: tajnica@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 281