default Obavijest fizičkim i pravnim osobama na koje se odnose Odluke o davanju u zakup bez javnog poziva na koje je Ministarstvo poljoprivrede dalo suglasnost (8 preuzimanja)
pdf Konačni rezultate izbora za općinskog načelnika Općine Dvor (33 preuzimanja)
pdf Službeni vjesnik 1/17 (64 preuzimanja)
pdf Službeni vjesnik 17/17 (64 preuzimanja)
pdf Službeni vjesnik 67 B/16 (74 preuzimanja)
document Rezultati izbora za općinskog načelnika Općine Dvor (58 preuzimanja)
document Rezultati izbora za zamjenika općinskog načelnika iz reda pripadnika hrvatskog naroda 2017. (66 preuzimanja)
document Rezultati izbora za članove Općinskog vijeća (142 preuzimanja) Popular
document Rezultati izbora za općinskog načelnika (175 preuzimanja) Popular
default Obavijest iz članka 80. Zakona o javnoj nabavi. (66 preuzimanja)
pdf ZBIRNA LISTA KANDIDATURA ZA ZAMJENIKA NAČELNIKA OPĆINE DVOR (338 preuzimanja) Popular
pdf ZBIRNA LISTA KANDIDATURA ZA NAČELNIKA OPĆINE DVOR (691 preuzimanje) Popular
pdf ZBIRNA LISTA KANDIDATURA ZA ČLANOVE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE DVOR (542 preuzimanja) Popular
pdf SDP HNS KANDIDACIJSKA LISTA ZA ČLANOVE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE DVOR (286 preuzimanja) Popular
pdf NS BDS KANDIDACIJSKA LISTA ZA ČLANOVE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE DVOR (247 preuzimanja) Popular
pdf HSS DSS KANDIDACIJSKA LISTA ZA ČLANOVE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE DVOR (236 preuzimanja) Popular
pdf HDZ KANDIDACIJSKA LISTA ZA ČLANOVE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE DVOR (261 preuzimanje) Popular
pdf SDSS KANDIDACIJSKA LISTA ZA ČLANOVE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE DVOR (239 preuzimanja) Popular
pdf VIJEĆE GRUPA BIRAČA KANDIDACIJSKA LISTA ZA ČLANOVE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE DVOR (217 preuzimanja) Popular
pdf MARKO TEPŠIĆ KANDIDATURA ZA NAČELNIKA OPĆINE DVOR (181 preuzimanje) Popular

Ured načelnika

Nikola Arbutina

Nikola Arbutina

Načelnik

Nikola Arbutina

Načelnik
Email: nacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 281
Miloš Mrkobrada

Miloš Mrkobrada

Zamjenik načelnika

Miloš Mrkobrada

Zamjenik načelnika
Email: donacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 288
Franjo Juranović

Franjo Juranović

Zamjenik načelnika

Franjo Juranović

Zamjenik načelnika
Email: donacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 288
Rozina Pavlović

Rozina Pavlović

Administrativna tajnica

Rozina Pavlović

Administrativna tajnica
Email: tajnica@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 281