Toggle Naziv Datum Preuzmi
document Plan klasifikacijskih i brojčanih oznaka u radu 17.01.2022. (25 preuzimanja) New Preuzmi (docx, 88 KB)
spreadsheet 3. Izmjene i dopune Proračuna Općine Dvor za 2021. godinu - 30.12.2021. (35 preuzimanja) Preuzmi (xls, 141 KB)
document Plan nabave za 2022. Godinu (62 preuzimanja) Preuzmi (docx, 23 KB)
document Plan nabave Knjižnice i čitaonice Dvor za 2022. godinu (54 preuzimanja) Preuzmi (docx, 14 KB)
document XV izmjena i dopuna plana nabave (90 preuzimanja) Preuzmi (docx, 19 KB)
document XIV. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Dvor za 2021. godinu (127 preuzimanja) Popular Preuzmi (docx, 19 KB)
spreadsheet Proračun Općine Dvor za 2022. sa projekcijama - 03.12.2021. (127 preuzimanja) Popular Preuzmi (xls, 158 KB)
document Odluka o izvršenju Proračuna za 2022. - 03.12.2022 (111 preuzimanja) Popular Preuzmi (docx, 18 KB)
document XIII Izmjena i dopuna plana nabave općine Dvor za 2021.godinu (163 preuzimanja) Popular Preuzmi (docx, 19 KB)
pdf Izjava o ne postojanju sukoba interesa (210 preuzimanja) Popular Preuzmi (pdf, 91 KB)
pdf Popis gospodarskih subjekata s kojima je Dvorkom u sukobu interesa (213 preuzimanja) Popular Preuzmi (pdf, 21 KB)
pdf Pravilnik o provođenju postupka jednostavne nabave (215 preuzimanja) Popular Preuzmi (pdf, 338 KB)
document II izmjene Plana nabave za 2021. (184 preuzimanja) Popular Preuzmi (docx, 12 KB)
pdf Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš (190 preuzimanja) Popular Preuzmi (pdf, 190 KB)
document XII izmjene i dopune Plana nabave (180 preuzimanja) Popular Preuzmi (docx, 19 KB)
pdf Izvješće o provedenoj javnoj raspravi o prijedlogu II ID UP uređenja naselja Dvor (194 preuzimanja) Popular Preuzmi (pdf, 846 KB)
spreadsheet Financijski izvještaj za razdoblje 01.01.- 30.0.92021 - Knjižnica (177 preuzimanja) Popular Preuzmi (xls, 1 MB)
spreadsheet Financijski izvještaj za razdoblje 01.01.- 30.0.92021 - Dječji vrtić (160 preuzimanja) Popular Preuzmi (xls, 1.26 MB)
spreadsheet Financijski izvještaj za razdoblje 01.01.- 30.0.92021 - Općina Dvor (165 preuzimanja) Popular Preuzmi (xls, 1 MB)
document XI izmjena i dopuna Plana nabave (182 preuzimanja) Popular Preuzmi (docx, 19 KB)

Ured načelnika

Nikola Arbutina

Nikola Arbutina

Načelnik

Nikola Arbutina

Načelnik
Email: nacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 281
Franjo Juranović

Franjo Juranović

Zamjenik načelnika

Franjo Juranović

Zamjenik načelnika
Email: donacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 288
Rozina Pavlović

Rozina Pavlović

Referentica za administrativne poslove i društvene djelatnosti

Rozina Pavlović

Referentica za administrativne poslove i društvene djelatnosti
Referentica za administrativne poslove i društvene djelatnosti
Email:
tajnica@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 281