document VIII. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Dvor za 2019. godinu (17 preuzimanja) New
document VII. izmjene i dopune Plana nabave Općine Dvor za 2019. godinu (28 preuzimanja)
document VI. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Dvor za 2019. godinu (32 preuzimanja)
document V Izmjene i dopune Plana nabave Općine Dvor za 2019. godinu (39 preuzimanja)
pdf Izvješće Općinskog izbornog povjerenstva Općine Dvor KLASA: 013-01/19-01/03, URBROJ: 2176/08-01/19-21 od 10.06.2019. o visini troškova izbora vijeća i predstavnika nacionalnih manjina 2019. godine i načinu njihova korištenja (50 preuzimanja)
document Saziv za 19. sjednicu Općinskog vijeća (69 preuzimanja)
default Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma za 2019. godinu – stanje na dan 03. lipnja 2019. (63 preuzimanja)
pdf ODLUKA O KONAČNIM REZULTATIMA IZBORA ČLANOVA VIJEĆA SRPSKE NACIONALNE MANJINE U OPĆINI DVORU (91 preuzimanje)
pdf Sjednica stožera civilne zaštite Općine Dvor (96 preuzimanja)
pdf ODLUKA O REZULTATIMA IZBORA ČLANOVA VIJEĆA SRPSKE NACIONALNE MANJINE U OPĆINI DVORU (137 preuzimanja) Popular
default Službeni vjesnik - Akti Općinskog vijeća broj 22/19 (92 preuzimanja)
default Službeni vjesnik - Akti Općinskog vijeća broj 15/19 (92 preuzimanja)
document Odluka o poništenju javnog poziva za isticanje kandidatura za izbor članova savjeta mladih Općine Dvor i njihovih zamjenika (75 preuzimanja)
pdf PRAVOVALJANA LISTU KANDIDATA ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA SRPSKE NACIONALNE MANJINE U OPĆINI DVORU (126 preuzimanja) Popular
pdf PRAVOVALJANA LISTU KANDIDATA ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA SRPSKE NACIONALNE MANJINE U OPĆINI DVORU (113 preuzimanja) Popular
pdf ZBIRNA LISTA KANDIDATA ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA SRPSKE NACIONALNE MANJINE U OPĆINI DVORU (118 preuzimanja) Popular
pdf Rješenje o određivanju biračkih mjesta (99 preuzimanja)
spreadsheet Financijaska izvješća za DJEČJI VTIĆ OPĆINE DVOR u razdoblju od 01.01. do 31.03.2019 (78 preuzimanja)
spreadsheet Financijaska izvješća za KNJIŽNICU OPĆINE DVOR u razdoblju od 01.01. do 31.03.2019 (77 preuzimanja)
spreadsheet Financijaska izvješća za OPĆINU DVOR u razdoblju od 01.01. do 31.03.2019 (81 preuzimanje)

Ured načelnika

Nikola Arbutina

Nikola Arbutina

Načelnik

Nikola Arbutina

Načelnik
Email: nacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 281
Milan Rudić

Milan Rudić

Zamjenik načelnika

Milan Rudić

Zamjenik načelnika
Email: donacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 288
Franjo Juranović

Franjo Juranović

Zamjenik načelnika

Franjo Juranović

Zamjenik načelnika
Email: donacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 288
Rozina Pavlović

Rozina Pavlović

Administrativna tajnica

Rozina Pavlović

Administrativna tajnica
Email: tajnica@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 281