document XX Izmjene i dopune Plana nabave Općine Dvor za 2019. godinu (1 preuzimanje) New
spreadsheet Financijski izvještaj za 2019. Knjižnica (16 preuzimanja)
spreadsheet Financijski izvještaj za 2019. Dječji vrtić (12 preuzimanja)
pdf Urbanističi plan uređenja naselja Dvor - Komunalna infrastruktura mreza (56 preuzimanja)
pdf Urbanističi plan uređenja naselja Dvor - sažetak (31 preuzimanje)
pdf Zaključak o utvrđivanju prijedloga I. Izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja naselja Dvor (20 preuzimanja)
pdf Urbanističi plan uređenja naselja Dvor - Komunalna infrastruktura mreza (21 preuzimanje)
pdf Urbanističi plan uređenja naselja Dvor - sažetak (23 preuzimanja)
pdf Plan nabave za 2020. godinu – TD Komunalac (27 preuzimanja)
pdf Plan nabave za 2020. godinu – TD Dvorkom (28 preuzimanja)
document I. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Dvor za 2020. godinu (27 preuzimanja)
document Plan nabave Općine Dvor za 2020. godinu (27 preuzimanja)
spreadsheet 3. Izmjene i dopune proračuna Općine Dvor za 2019. (23 preuzimanja)
document Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Dvor za 2019. godinu (54 preuzimanja)
document Saziv za 24. sjednicu Vijeća (49 preuzimanja)
spreadsheet Proračun Općine Dvor za 2020. i projekcije za 2021. i 2022. godinu (51 preuzimanje)
pdf Odruka o prihvaćanju najpovoljnije ponude (65 preuzimanja)
document Saziv za 23. sjednicu Općinskog vijeća (62 preuzimanja)
default Službeni vjesnik - Akti Općinskog načelnika broj 71/19 (63 preuzimanja)
default Odluku o razrješenju službene osobe za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama (65 preuzimanja)

Ured načelnika

Nikola Arbutina

Nikola Arbutina

Načelnik

Nikola Arbutina

Načelnik
Email: nacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 281
Milan Rudić

Milan Rudić

Zamjenik načelnika

Milan Rudić

Zamjenik načelnika
Email: donacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 288
Franjo Juranović

Franjo Juranović

Zamjenik načelnika

Franjo Juranović

Zamjenik načelnika
Email: donacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 288
Rozina Pavlović

Rozina Pavlović

Referentica za administrativne poslove i društvene djelatnosti

Rozina Pavlović

Referentica za administrativne poslove i društvene djelatnosti
Referentica za administrativne poslove i društvene djelatnosti
Email:
tajnica@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 281