pdf Plan nabave Komunalca – Dvor d.o.o. za 2019. godinu. (3 preuzimanja) New
pdf Plan nabave Dvorkom-a d.o.o. za 2019. godinu (4 preuzimanja) New
document Strategija – Smjernice zaštite osobnih podataka Općine Dvor (2 preuzimanja) New
document Pravilnik o zaštiti osobnih podataka (12 preuzimanja) New
document Politika privatnosti zaštite osobnih podataka Općine Dvor (2 preuzimanja) New
document Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka (2 preuzimanja) New
default Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu (3 preuzimanja)
pdf Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu (4 preuzimanja)
default Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija (12 preuzimanja)
document Popis ugovora koje je Općina Dvor sklopila u 2018. godini – stanje na dan 31.12.2018. godine (osim ugovora o javnoj nabavi i ugovora o jednostavnoj nabavi) (18 preuzimanja)
document Plan nabave Općine Dvor za 2019. godinu (28 preuzimanja)
document ZAPISNIK sa 15. sjednice Vijeća - 30.11.2018. (27 preuzimanja)
document ZAPISNIK sa 14. sjednice Vijeća - 30.10.2018. (20 preuzimanja)
document ZAPISNIK sa 13. sjednice Vijeća - 11.10.2018 (18 preuzimanja)
document ZAPISNIK sa 12. sjednice Vijeća - 13.09.2018. (22 preuzimanja)
document ZAPISNIK sa 11. sjednice Vijeća - 06.09.2018. (19 preuzimanja)
document ZAPISNIK sa 10. sjednice Vijeća - 02.07.2018. (16 preuzimanja)
document ZAPISNIK sa 9. sjednice Vijeća - 25.05.2018. (17 preuzimanja)
document ZAPISNIK sa 8. sjednice Vijeća - 27.03.2018. (17 preuzimanja)
document ZAPISNIK sa 7. sjednice Vijeća - 31.01.2018. (16 preuzimanja)

Ured načelnika

Nikola Arbutina

Nikola Arbutina

Načelnik

Nikola Arbutina

Načelnik
Email: nacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 281
Milan Rudić

Milan Rudić

Zamjenik načelnika

Milan Rudić

Zamjenik načelnika
Email: donacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 288
Franjo Juranović

Franjo Juranović

Zamjenik načelnika

Franjo Juranović

Zamjenik načelnika
Email: donacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 288
Rozina Pavlović

Rozina Pavlović

Administrativna tajnica

Rozina Pavlović

Administrativna tajnica
Email: tajnica@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 281