default egistar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma za 2019. godinu – stanje na dan 11.11.2019. New
document XIX. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Dvor za 2019. godinu New
pdf III. Izmjene Plana nabave Komunalca – Dvor d.o.o. za 2019. godinu (6 preuzimanja) New
default Popis ugovora koje je Općina Dvor sklopila u 2019. godini (osim ugovora o javnoj nabavi i ugovora o jednostavnoj nabavi) (6 preuzimanja) New
default Službeni vjesnik - Akti Općinskog vijeća broj 65/19 (23 preuzimanja)
default Službeni vjesnik - Akti Općinskog načelnika 65/19 (14 preuzimanja)
default I. Izmjene i dopune Procedure stvaranja ugovornih obveza u Općini Dvor (u Dokumentima po skupinama (9 preuzimanja)
spreadsheet Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Dvor – 01.01.2019. – 30.06.2019. (7 preuzimanja)
document XVIII. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Dvor za 2019. godinu (9 preuzimanja)
pdf Odluku o izradi I izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Dvor (43 preuzimanja)
spreadsheet Devetomjesečni financijski izvještaj za Dječji vrtić (17 preuzimanja)
spreadsheet Devetomjesečni financijski izvještaj za Knjižnica (15 preuzimanja)
spreadsheet Devetomjesečni financijski izvještaj za Općinu Dvor (13 preuzimanja)
document Zapisnik sa 21. sjednice Općinskog vijeća (33 preuzimanja)
document Obavijest o odgodi 22. sjednice Općinskog vijeća (38 preuzimanja)
document Saziv za 22. sjednicu Općinskog vijeća i Obavijest o odgodi 22. sjednice Općinskog vijeća Općine Dvor (33 preuzimanja)
document XVII. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Dvor za 2019. godinu (21 preuzimanje)
pdf I. Izmjene Plana nabave trgovačkog društva Dvorkom d.o.o. za komunalne usluge za 2019. godinu (24 preuzimanja)
document XVI. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Dvor za 2019. godinu (19 preuzimanja)
default Službeni vjesnik - Akti Općinskog vijeća 51A/19 (35 preuzimanja)

Ured načelnika

Nikola Arbutina

Nikola Arbutina

Načelnik

Nikola Arbutina

Načelnik
Email: nacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 281
Milan Rudić

Milan Rudić

Zamjenik načelnika

Milan Rudić

Zamjenik načelnika
Email: donacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 288
Franjo Juranović

Franjo Juranović

Zamjenik načelnika

Franjo Juranović

Zamjenik načelnika
Email: donacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 288
Rozina Pavlović

Rozina Pavlović

Referentica za administrativne poslove i društvene djelatnosti

Rozina Pavlović

Referentica za administrativne poslove i društvene djelatnosti
Referentica za administrativne poslove i društvene djelatnosti
Email:
tajnica@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 281