document Plan nabave Općine Dvor za 2018. godinu (8 preuzimanja) New
spreadsheet II Izmjene i dopune Proračuna Općine Dvor (14 preuzimanja)
default Službeni vjesnik - Akti Općinskog vijeća 60/2017 (24 preuzimanja)
pdf Izvješće o javnoj raspravi o Prijedlogu II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Dvor (21 preuzimanje)
default Službeni vjesnik - Akti Općinskog načelnika 36/2017 (42 preuzimanja)
default Službeni vjesnik - Akti Općinskog načelnika 52/2017 (40 preuzimanja)
default Službeni vjesnik - Akti Općinskog vijeća 49/2017 (35 preuzimanja)
spreadsheet Proračun za 2018. godinu (37 preuzimanja)
document Saziv za 5. sjednicu Općinskog vijeća Općine Dvor (28 preuzimanja)
document IV. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Dvor za 2017. godinu. (38 preuzimanja)
spreadsheet Prijedlog Proračuna Općine Dvor za 2018. god. sa projekcijama za 2019. i 2020. god. (50 preuzimanja)
pdf Zaključak o utvrđivanju Prijedloga II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Dvor (65 preuzimanja)
pdf Objava javne rasprave o Prijedlogu II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Dvor (94 preuzimanja)
document I. Izmjene i dopune Plana nabave roba, usluga i radova Komunalca – Dvor d.o.o. (43 preuzimanja)
spreadsheet Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika - Općina Dvor (50 preuzimanja)
spreadsheet Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika - Knjižnica (44 preuzimanja)
spreadsheet Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika - Dječji vrtić (56 preuzimanja)
document Ispitni izvještaj - 17 V1624 - lokalni vodovod Rujevac (53 preuzimanja)
default Javni poziv za sufinanciranje troškova javnog prijevoza učenika (95 preuzimanja)
spreadsheet Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Dvor za razdoblje 1.1. – 30.6. 2017. (48 preuzimanja)

Ured načelnika

Nikola Arbutina

Nikola Arbutina

Načelnik

Nikola Arbutina

Načelnik
Email: nacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 281
Milan Rudić

Milan Rudić

Zamjenik načelnika

Milan Rudić

Zamjenik načelnika
Email: donacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 288
Franjo Juranović

Franjo Juranović

Zamjenik načelnika

Franjo Juranović

Zamjenik načelnika
Email: donacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 288
Rozina Pavlović

Rozina Pavlović

Administrativna tajnica

Rozina Pavlović

Administrativna tajnica
Email: tajnica@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 281