default Službeni vjesnik - Akti općinskog načelnika (15 preuzimanja)
default Službeni vjesnik - Akti općinskog vijeća (12 preuzimanja)
document II. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Dvor za 2017. godinu. (28 preuzimanja)
spreadsheet Obrasci financijskog izvješća 2017. Općina Dvor 1-6.17 (17 preuzimanja)
spreadsheet Obrasci financijskog izvješća 2017. knjižnica 1-6.17 (16 preuzimanja)
spreadsheet Obrasci financijskog izvješća 2017. Dječji vrtić 1-6.17 (19 preuzimanja)
spreadsheet Financijsko izvješće 2017. Općina Dvor 1-6.17 i konsolidirani (16 preuzimanja)
document Donacije i sponzorstva – 01.01.2017. do 30.06.2017 (42 preuzimanja)
default Popis ugovora koje je Općina Dvor sklopiila u 2017. godini (25 preuzimanja)
document Registar ugovora bagatelne nabave – 2016. godina – stanje na dan 30.06.2017. godine (17 preuzimanja)
document Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma – 2016. godina – stanje na dan 30.06.2017. godine (15 preuzimanja)
document Registar ugovora jednostavne nabave u 2017. godini (24 preuzimanja)
document Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma – 2017. godina (25 preuzimanja)
pdf Akti Općinskog vijeća Općine Dvor (27 preuzimanja)
document Saziv za 2.sjednicu općinskog vijeća općine Dvor (43 preuzimanja)
document Odluka OIP Općine Dvor o visini troškova lokalnih izbora (35 preuzimanja)
default Obavijest fizičkim i pravnim osobama na koje se odnose Odluke o davanju u zakup bez javnog poziva na koje je Ministarstvo poljoprivrede dalo suglasnost (54 preuzimanja)
pdf Konačni rezultate izbora za općinskog načelnika Općine Dvor (99 preuzimanja)
pdf Službeni vjesnik 1/17 (101 preuzimanje) Popular
pdf Službeni vjesnik 17/17 (111 preuzimanja) Popular

Ured načelnika

Nikola Arbutina

Nikola Arbutina

Načelnik

Nikola Arbutina

Načelnik
Email: nacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 281
Milan Rudić

Milan Rudić

Zamjenik načelnika

Milan Rudić

Zamjenik načelnika
Email: donacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 288
Franjo Juranović

Franjo Juranović

Zamjenik načelnika

Franjo Juranović

Zamjenik načelnika
Email: donacelnik@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 288
Rozina Pavlović

Rozina Pavlović

Administrativna tajnica

Rozina Pavlović

Administrativna tajnica
Email: tajnica@dvor.hr
Telefon: 044/ 525 – 281