Page 9 - LIDIBA-LUKAS-1

Basic HTML Version

Strategija razvoja Općine Dvor
2011-2015
UNDP Hrvatska
©Fotografije: Boris Krstinić
9
1.1.2
Položaj i granice područja
Granica Općine Dvor u svom zapadnom, južnom i istočnom dijelu općine jest državna granica
Republike Hrvatske i Republike Bosne i Hercegovine. Ona se proteže suhom međom – kopnenim
dijelom cca 35.525 m, rijekom i oko rijeke Une cca 36.400 m.
Glavni elementi koji karakteriziraju granice Općine Dvor temeljeni su na bivšim katastarskim
općinama. Zapadna granica Općine Dvor, koja je čitavom svojom dužinom i državna granica, proteže
se granicama katastarskih općina: dio KO Kobiljak, dio KO Žirovac, KO Majdan, KO Ljubina i KO
Javnica. Južna granica, koja je čitavom svojom dužinom i državna granica, proteže se granicama
katastarskih općina KO Zut, KO Dobretin, KO Stanić Polje. Istočna granica, koja je čitavom svojom
dužinom i državna granica, proteže se granicama katastarskih općina KO Matijevići, KO Dvor, KO
Zamlača, KO Struga, KO Unčani, KO Golubovac, KO Divuša, KO Kozibrod, KO Kuljani i dio KO Volinja.
Na sjeveru, općina Dvor graniči s područjem grada Glina, prostorom katastarskih općina: dio KO
Kobiljak, dio KO Žirovac, KO Čavlovica i dio KO Ljeskovac; sa područjem grada Petrinja koje se
proteže granicom katastarskih općina: dio KO Ljeskovac, KO Švrakarica i dio KO Brđani; granica sa
područjem općine Donji Kukuruzari proteže se granicama katastarskih općina: dio KO Brđani, KO
Zrin, KO Buinja i dio KO Volinja; te graniči i sa područjem grada Hrvatska Kostajnica, koje se proteže
granicama katastarske općine: dio KO Volinja.
Zemljopisni položaj prostora Općine Dvor pruža joj velike komparativne prednosti u odnosu na druga
područja, posebno u kontekstu ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju te razvoja integriranog
europskog i svjetskog gospodarstva, prvenstveno radi njezina velikog značaja u povezivanju
sjevernog i južnog dijela Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine, budući se nalazi na paneuropskoj
prometnoj transferzali Sjever-Jug.
1.1.3
Geomorfološke karakteristike
Prema Prostornom planu Sisačko-moslavačke županije, Općina Dvor pripada gorskom pojasu -Zrinska
gora. Većina teritorija Općine ima nadmorsku visinu od 200-500 m izuzev manjeg pojasa uz Unu i
njene pritoke, koji se prostiru na području nadmorske visine od 100-200 m. Najviši vrh općine Dvor je
Piramida, koja je ujedno i najviši vrh Zrinske gore (i najviši vrh Sisačko-moslavačke županije), s
nadmorskom visinom od 616 m.
Područje Općine Dvor geomorforloški karakteriziraju tri prirodne cjeline:
1.
pobrđe Zrinske gore i njezinih južnih pristanaka,
2.
nizinski, dolinski, dijelovi oko rječice Žirovnice koja teče središnjim dijelom Općine u
smjeru jugozapad-sjeveroistok,
3.
nizinski, dolinski, dijelovi uz dolinu rijeke Une koja zahvaća krajnje istočne, južne i
jugozapadne dijelove Općine.