Page 81 - LIDIBA-LUKAS-1

Basic HTML Version

Strategija razvoja Općine Dvor
2011-2015
UNDP Hrvatska
©Fotografije: Boris Krstinić
81
6.6.8 Struktura odgovornosti za provedbu rev. Strategije razvoja Općine Dvor
Struktura odgovorna za provedbu Strategije počinje od Načelnika Općine, u planskom i operativnom
dijelu. Za provedbu mjera predviđenih u programu potrebno je oformiti jedinicu za upravljanje
projektima. Jedinica može biti sastavljena od stručnog kadra unutar same uprave jedinice lokalne
samouprave i/ili vanjskih stručnjaka, ovisno o zahtjevu određenog projekta. Jedinica za upravljanje
projektima ima zadatak postavljanja projektnog zadatka i akcijskog plana za svaki pojedini projekt,
postavljanja preduvjeta kod podugovaranja projekata, praćenje i nadzor tijeka projekta, praćenje
roka i proračuna projekta.
Slika 6.11 Shema izvedbe revizije i provedbe Strategije razvoja Općine Dvor 2011.-2015.
7.
Praćenje provedbe
Posljednji korak u izradi Strategije razvoja je:
provođenje
praćenje i
ažuriranje.
Test Strategije je upravo njezina provedba. Postoje 3 razine praćenja realizacije Strategije:
Prva razina praćenja
je praćenje
provedbe
programa (prioritetnih i ostalih mjera) i ažuriranje
provedbe aktivnosti. Tim osoba koji je zadužen za praćenje Strategije pomno prati razvoj situacije
vezano za provedbu. Odnosno prati u kojoj se mjeri podudaraju planovi iz Strategije sa stvarnom
situacijom na terenu. Takvo praćenje podrazumijeva stupanj usklađenosti aktivnosti poduzetih
prema Strategiji, promjene u procjeni troškova ili rasporeda, zatim uključuju razloge tih promjena te
njihov očekivani utjecaj na provedbu programa. Ukoliko dođe do bilo kakve od spomenutih