Page 8 - LIDIBA-LUKAS-1

Basic HTML Version

Strategija razvoja Općine Dvor
2011-2015
UNDP Hrvatska
©Fotografije: Boris Krstinić
8
Tablica 1.2 Naseljenost općine Dvor 2001/2011.
Br.
Naselje
Broj stanovnika
Br.
Naselje
Broj stanovnika
2001.
2011.
2001.
2011.
1
Bansko Vrpolje
102
67
33
Kosna
36
35
2
Buinja
9
10
34
Kotarani
9
3
3
Buinjski Riječani
17
13
35
Kozibrod
119
70
4
Čavlovica
8
2
36
Kuljani
136
104
5
Ćore
48
33
37
Ljeskovac
69
42
6
Divuša
69
62
38
Ljubina
101
60
7
Donja Oraovica
46
41
39
Lotine
55
100
8
Donja Stupnica
60
89
40
Majdan
4
11
9
Donji Dobretin
15
19
41
Matijevići
421
707
10
Donji Javoranj
168
171
42
Ostojići
4
5
11
Donji Žirovac
53
45
43
Pukovac
44
79
12
Draškovac
18
23
44
Pedalj
67
59
13
Dvor
1313
1425
45
Rogulje
29
33
14
Gage
58
68
46
Rudeži
-
1
15
Glavičani
26
19
47
Rujevac
224
94
16
Golubovac Divuški
104
85
48
Sočanica
31
11
17
Gorička
107
113
49
Stanić Polje
7
7
18
Gornja Oraovica
37
38
50
Struga Banska
161
54
19
Gornja Stupnica
55
63
51
Šakanlije
30
18
20
Gornji Dobretin
15
9
52
Šegestin
65
20
21
Gornji Javoranj
62
75
53
Švrakarica
65
31
22
Gornji Žirovac
19
22
54
Trgovi
115
45
23
Grabovica
43
32
55
Udetin
76
29
24
Grmušani
142
121
56
Unčani
261
67
25
Gvozdansko
69
44
57
Vanići
86
83
26
Hrtić
106
117
58
Volinja
81
81
27
Javnica
72
55
59
Zakopa
58
83
28
Javornik
96
114
60
Zamlača
184
142
29
Jovac
22
25
61
Zrin
12
16
30
Kepčije
81
78
62
Zrinska Draga
44
35
31
Kobiljak
6
0
63
Zrinski Brđani
66
30
32
Komora
26
14
64
Zut
10
1
Izvor: DZS,Popis stanovništva RH, 2010./2011.
Daljnju zemljopisnu specifičnost ovog područja predstavlja njezina krajobrazna raznolikost. Cijelo
područje karakteriziraju blaga brda s plodnim dolinama ispresjecanim potocima i riječicama.
Područje obiluje izvorima pitke vode. Na području Općine, najviši vrh je Piramida na Zrinskoj gori s
616 mnv. Također, Općina Dvor je karakteristična trokutastog oblika i duboko ulazi u prostor Bosne i
Hercegovine.