Page 76 - LIDIBA-LUKAS-1

Basic HTML Version

Strategija razvoja Općine Dvor
2011-2015
UNDP Hrvatska
©Fotografije: Boris Krstinić
76
Ciljane skupine mjera su stanovnici, gospodarstvenici, lokalne incijative i udruge.
Nositelji aktivnosti/provedbe mjera: JLS, javne ustanove/institucije i organizacije, organizacije
civilnog društva, gospodarstvenici.
6.6.7 Mjere i njihova realizacija
Da bi se ostvario gospodarski napredak Općine potrebno je uskladiti nekoliko važnih elemenata. Od
tih elementa najvažniji su
financijski, ljudski, prostorni resursi i resurs vremena
, odnosno potrebno
je uskladiti:
sva dostupna financijska sredstva iz raspoloživih izvora,
postojeću strukturu ljudskih potencijala s naglaskom na privlačenje i povratak obrazovanog
kadra,
očuvani prostor u svrhu ostvarenja zacrtanih ciljeva razvoja i
na kraju ograničeni resurs vremena odnosno njegova iskorištenja.
Sinergijsko djelovanje ovih elemenata polučiti će veće efekte u konačnici od zbroja efekata svakog
pojedinačnog elementa. Takav razvoj Općine Dvor omogućiti će minimalne troškove svih vrsta
resursa, te njihovu optimalnu alokaciju i učinkovitost.
Općina Dvor, svojim izborom vizije i ciljeva, jasno naglašava strategiju koja se zasniva na temeljima
održivog razvoja, s unaprjeđenjem institucija koje će moći biti nositelji razvoja. Razvoj gospodarske
cjeline mora biti usmjeren prema zaštiti životne sredine. Ta zaštita ne smije biti usamljeni cilj već se
mora temeljiti na neraskidivoj povezanosti s ekonomskim i socijalnim razvojem. To znači da održiv
razvoj osigurava: socijalne zahtjeve, gospodarske zahtjeve i ekološke zahtjeve.
Općina Dvor, stvaranjem poduzetničke atmosfere, želi privući nove ulagače koji će se usmjeriti na:
Proizvodnju i selektivne uslužne djelatnosti,
Turističke kapacitete u ruralnom turizmu,
Očuvanje i unaprjeđenje okoliša,
Zapošljavanje domaćeg kadra i
Doprinos kulturnom i društvenom razvitku Općine.
Očuvanje kulturne baštine nastojat će se organizirati kroz razne kulturne manifestacije radi prijenosa
tradicije i očuvanja identiteta te brandiranja područja. Nadalje, kulturno-spomenička i tradicijska
baština nastojat će se povezivati s turizmom zbog stvaranja kvalitetnije turističke ponude i
komercijalizacije same kulturne baštine.
Poljoprivreda će se poticati potporom udruživanja i usavršavanja proizvođača na prostoru Općine.
Općina Dvor će raditi na unaprjeđenju svih uvjeta za razvoj turizma, posebno aktivnog turizma, pod
uvjetom očuvanja tradicije i kulturne baštine respektirajući i čuvajući prirodni okoliš.