Page 75 - LIDIBA-LUKAS-1

Basic HTML Version

Strategija razvoja Općine Dvor
2011-2015
UNDP Hrvatska
©Fotografije: Boris Krstinić
75
Ciljane skupine mjera su stanovnici, gospodarstvenici, lokalne incijative i udruge, te posjetitelji
područja.
Nositelji aktivnosti/provedbe mjera: JLS, javne ustanove/institucije i organizacije, organizacije
civilnog društva, gospodarstvenici.
6.6.6 Prioriteti i mjere strateškog cilja 6
Slika 6.10 Strateški cilj 6 i njegovi prioriteti.
Prioritet 6.1: Razvoj suradnje s JLS, institucijama, gospodarskim sektorom i udrugama na području
regije
M6.1.1
Potpora aktivnostima suradnje te razvoj i uspostava zajedničkih projekata na regionalnoj
razini
M6.1.2 Prijenos primjera dobre prakse i implementacija na području Općine Dvor
Prioritet 6.2: Razvoj suradnje s JLS, institucijama, gospodarskim sektorom i udrugama na
nacionalnoj i međunarodnoj razini
M6.2.1
Potpora aktivnostima suradnje te razvoj i uspostava zajedničkih projekata na
međunardonoj razini (CBC)
M6.2.2 Prijenos iskustava i primjera dobre prakse na međunarodnoj razini i implementacija na
području Općine Dvor
M6.2.3
Sudjelovanje u mrežama na međunarodnoj razini