Page 74 - LIDIBA-LUKAS-1

Basic HTML Version

Strategija razvoja Općine Dvor
2011-2015
UNDP Hrvatska
©Fotografije: Boris Krstinić
74
6.5.5
Prioriteti i mjere strateškog cilja 5
Slika 6.9 Strateški cilj 5 i njegovi prioriteti.
Prioritet 5.1: Organizacija i rad Općine kao potporne institucije s razvojem drugih potpornih
institucija
M5.1.1
Uspostava i ogranizacija rada, osposobljavanje i edukacija JLS i lokalnih potpornih
institucija
M5.1.2 Implementacija revidirane strategije kao razvojnog okvira Općine Dvor
Prioritet 5.2: Animacija stanovništva i razvoj zajedničkog djelovanja
M5.2.1
Razvoj informacijskog sustava o razvojnim mogućnostima prema ciljanim skupinama
razvojnih dionika
M5.2.2 Animacija stanovništva, civilnog društva te javnog i privatnog sektora
M5.2.3
Umrežavanje interesnih skupina/partnera s ciljem postizanja sinergijskog djelovanja
Prioritet 5.3: Razvoj suradnje s nadležnim i potpornim institucijama i stručnjacima
M5.3.1
Uspostava mreže suradnika i stručnjaka s područja Općine Dvor/koji imaju znanje o
području
M5.3.2 Uspostava suradnje i sustava razmjene informacija i znanja s nadležnim i potpornim
institucijama i organizacijama
M5.3.3
Razvoj i izrada stručnih podloga za ukupan razvoj područja Općine Dvor