Page 73 - LIDIBA-LUKAS-1

Basic HTML Version

Strategija razvoja Općine Dvor
2011-2015
UNDP Hrvatska
©Fotografije: Boris Krstinić
73
6.5.4 Prioriteti i mjere strateškog cilja 4
Slika 6.8 Strateški cilj 4 i njegovi prioriteti.
Prioritet 4.1: Razvoj fizičke infrastrukture
M4.1.1
Razvoj sustava voopskrbe i revitalizacija lokalnih vodovoda
M4.1.2 Razvoj sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda
M4.1.3 Razvoj sustava gospodarenja otpadom, korištenja otpada te uređenje postojećih
odlagališta i sanacija nelegalnih odlagališta otpada
M4.1.4
Jačanje svijesti o potrebi očuvanja okoliša i korištenju obnovljivih izvora energije
Prioritet 4.2: Razvoj društvene infrastrukture
M4.2.1
Obnova i izgradnja društvene infrastrukture važne za razvoj zajednice
M4.2.2 Opremanje objekata društvene infrastrukture
M4.2.3
Potpora upravljanju i održivom korištenju objekata društvene infrastrukture
Ciljane skupine mjera su stanovnici, gospodarstvenici, lokalne incijative i udruge, te posjetitelji
područja.
Nositelji aktivnosti/provedbe mjera: JLS, javne ustanove/institucije i organizacije, organizacije
civilnog društva, gospodarstvenici.