Page 72 - LIDIBA-LUKAS-1

Basic HTML Version

Strategija razvoja Općine Dvor
2011-2015
UNDP Hrvatska
©Fotografije: Boris Krstinić
72
6.5.3 Prioriteti i mjere strateškog cilja 3
Slika 6.7 Strateški cilj 3 i njegovi prioriteti.
Prioritet 3.1: Razvoj civilnog društva
M3.1.1
Razvoj i potpora postojećim i poticanje razvoja novih organizacija civilnog društva
M3.1.2 Razvoj i potpora umrežavanju i sinergijskom djelovanju organizacija civilnog društva
M3.1.3 Razvoj i potpora međuregionalnoj i međunarodnoj suradnji organizacija civilnog društva
Prioritet 3.2: Razvoj obrazovnog sustava i cjeloživotnog učenja
M3.2.1
Podizanje svijesti o potrebi cjeloživotnog obrazovanja i osposobljavanja
M3.2.2 Razvoj sposobnosti vještina učenja odraslih u postojećim i novim ustanovama i
organizacijama
M3.2.3
Razvoj inovativnih oblika osposobljavanja i obrazovanja, učenje na daljinu
M2.3.4 Razvoj i potpora provedbi postojećih i izradi novih programa cjeloživotnog učenja i
obrazovanja odraslih
Ciljane skupine mjera su nezaposlene osobe, mladi, osobe s posebnim potrebama, osobe treće
životne dobi, žene ali i cjelokupno stanovništvo.
Nositelji aktivnosti/provedbe mjera: JLS, javne ustanove/institucije i organizacije, organizacije
civilnog društva.