Page 70 - LIDIBA-LUKAS-1

Basic HTML Version

Strategija razvoja Općine Dvor
2011-2015
UNDP Hrvatska
©Fotografije: Boris Krstinić
70
Prioritet 1.2: Zaštita, standardizacija, oblikovanje i marketing autentične ponude područja Općine
Dvor s razvojem inovacija
M1.2.1
Razvoj oznake proizvoda i područja (razvoj prepoznatljivosti proizvoda i područja)
M1.2.2 Razvoj proizvoda s višom dodanom vrijednosti (postojećih i novih), s razvojem suvenirske
proizvodnje te proizvodnje domaćih poljoprivrednih proizvoda koji se temelje na dobroj
poljoprivrednoj praksi te ekoloških proizvoda
M1.2.3 Razvoj prodaje na mjestu nastanka ili daljnje distribucije proizvoda
M1.2.4 Razvoj potpore inovacijama i inovativnim pristupima razvoja područja
Prioritet 1.3: Umrežavanje proizvođača i razvoj prepoznatljive ponude područja
M1.3.1
Potpora umrežavanju proizvođača i pružatelja usluga
M1.3.2 Organizacija manifestacija i događanja s ciljem poboljšanja kvalitete života u području i
kreiranja identiteta područja te distribucije proizvoda i usluga
M1.3.3 Organizacija i potpora zajedničkom nastupu na domaćem i međunarodnom tržištu
Ciljane skupine mjera su stanovnici koji posjeduju znanja i vještine neophodne za razvoj
poduzetničkih inicijativa: pojedinci svih dobnih skupina s osobitim naglaskom na mlade, udruge,
javne ustanove instucije, OPG-i, poduzetnici (tvrtke/obrti), JLS.
Nositelji aktivnosti/provedbe mjera: JLS, javne ustanove/institucije i organizacije, organizacije
civilnog društva, poduzetnici.
6.5.2 Prioriteti i mjere strateškog cilja 2
Slika 6.6 Strateški cilj 2 i njegovi prioriteti.