Page 69 - LIDIBA-LUKAS-1

Basic HTML Version

Strategija razvoja Općine Dvor
2011-2015
UNDP Hrvatska
©Fotografije: Boris Krstinić
69
Slika 6.4 Hijerarhija Strategije Općine Dvor.
Strateški ciljevi razvoja ostvaruju se kroz različite
prioritetne
aktivnosti
koje,
u
suštini,
predstavljaju mjere. Mjere razvoja sadržane su u
svim pojedinim ciljevima i prioritetima razvoja
Općine. Mjere koje su rezultat postavljenih
ciljeva prvenstveno se odnose na aktivnosti koje
treba provesti za pokretanje gospodarskog
razvoja te poboljšanje uvjeta života lokalnog
stanovništva razvojem društvenih djelatnosti te
očuvanjem
tradicijskih
djelatnosti,
poput
poljoprivrede, uz poticanje male privrede,
odnosno razvoj poduzetništva i gospodarske
infrastrukture.
6.5.1 Prioriteti i mjere strateškog cilja 1
Slika 6.5 Strateški cilj 1 i njegovi prioriteti.
Prioritet 1.1: Brandiranje područja Općine Dvor
M1.1.1
Popis, analiza stanja i valorizacija vrijednih kulturno-povijesnih, tradicijskih i prirodnih
resursa sa smjernicama revitalizacije i održivog korištenja
M1.1.2 Popis, analiza stanja i valorizacija tradicijskih obrta sa smjernicama revitalizacije
M1.1.3 Popis, analiza stanja i valorizacija tradicijskih, autohtonih i inovativnih poljoprivrednih
proizvoda i gastronomske ponude područja
M1.1.4 Pokretanje i provedba postupka brandiranja Općine Dvor
Vizija
Mjere razvoja
Prioriteti
Ciljevi