Page 68 - LIDIBA-LUKAS-1

Basic HTML Version

Strategija razvoja Općine Dvor
2011-2015
UNDP Hrvatska
©Fotografije: Boris Krstinić
68
6.5 Prioriteti i Mjere razvoja
Slika 6.3 Strategija razvoja općine Dvor 2011.-2015.
Mjere razvoja Općine predstavljaju najvažniji dio Revidirane Strategije gospodarskog razvoja Općine
Dvor, izrađene 2003. Općenito rečeno, mjere su srednjoročni putovi za postizanje prioritetnih ciljeva,
a njima se također omogućava iskorištavanje postojećih resursa. Mjere razvoja predstavljaju
konkretizaciju strategije, tj. ciljeva i prioriteta. Razvojne mjere služe kao smjer razvoja, one su na
snazi dok se u cijelosti ne postignu postavljeni ciljevi. U tehničkom smislu, one su i most između
strateških ciljeva i konkretnih razvojnih projekata. Bez njih, planirani razvoj ne bi imao konkretno
uporište, te se u konačnici ne bi ni ostvario. Metodom
konzultacija s lokalnim dionicima u okviru
Radne grupe za Reviziju Strateškog plana gospodasrkog razvoja Općine Dvor,
razrađene su i glavne
projektne ideje koje su prihvaćene u izradi ovog strateškog dokumenta. U piramidalnoj strukturi
mjere su jedini opipljivi i vidljivi dio strategije razvoja pojedine jedinice lokalne samouprave (u
nastavku teksta: JLS).