Page 65 - LIDIBA-LUKAS-1

Basic HTML Version

Strategija razvoja Općine Dvor
2011-2015
UNDP Hrvatska
©Fotografije: Boris Krstinić
65
je dokument koji, kao glavni strateški cilj za razdoblje 2012.-2013. definira
rast i zapošljavanje u
konkurentnom tržišnom gospodarstvu koje djeluje u Europskoj socijalnoj državi XXI. stoljeća
Strateški ciljevi Nacionalnog strateškog referentnog okvira (NSRF 2012-2013):
Brži gospodarski rast zasnovan na integraciji tržišta i institucionalnim reformama
Veća zaposlenost – brže otvaranje radnih mjesta
Promicanje održivog razvoja
U nacionalnom Strateškom okviru za razvoj 2006.-2013. strateški ciljevi opisani su u obliku Kruga
prosperiteta (Slika 6.2):
6.3 Strateški ciljevi Sisačko-moslavačke županije 2011.-2013.
Učinkovito upravljanje razvojem i razvojnim resursima
Razvoj konkuretnog i društveno odgovornog gospodarstva
Razvoj ljudskih resursa i visokog društvenog standarda
Očuvani okoliš, održivo upravljanje prirodnom i kulturnom baštinom
Strategija razvoja Općine Dvor u potpunosti je usklađena sa strateškim razvojnim ciljevima direktno
nadređenog dokumenta regionalne razine. Ostvarivanje strateških ciljeva Strategije razvoja Općine
Dvor doprinosi ostvarivanju i strateških razvojnih ciljeva Sisačko-moslavačke županije 2011.-2013.
6.4 Strateški ciljevi Općine Dvor
Na temelju osnovne analize, SWOT analize i vizije Općine, radna grupa utvrdila je 6 razvojnih ciljeva: