Page 62 - LIDIBA-LUKAS-1

Basic HTML Version

Strategija razvoja Općine Dvor
2011-2015
UNDP Hrvatska
©Fotografije: Boris Krstinić
62
Nakon razmatranja ocjena ekonomskog potencijala i razvojnih kočnica karakterističnih za ovo
područje, Radna grupa je utvrdila kako bi se vizija razvoja Općine za 2015. godinu trebala
usredotočiti na: razvoj gospodarstva (poljoprivreda, turizam, malo i srednje poduzetništvo i ekološki
prihvatljiva prerađivačka industrija), razvoj ljudskih resursa (zapošljavanje, obrazovanje i razvoj
civilnog društva), razvoj održivog korištenja povijesne i prirodne baštine te razvoj infrastrukture
(ceste, vodoopskrba i odvodnja te zaštita okoliša).
VIZIJA OPĆINE DVOR
Općina Dvor područje je očuvanih prirodnih ljepota, kulturno-povijesne i
tradicijske baštine, oaza aktivnog turizma, vrhunskih lokalnih gastronomskih
proizvoda i ekološke poljoprivrede, razvijenog malog gospodarstva
zasnovanog na stoljetnoj obrtničkoj tradiciji i multikulturalnosti prostora.
6
Strateški ciljevi
Strateški ciljevi razvoja su konzistentan i sažeti opis namjeravanih ishoda razvoja, jasno izraženih i
mjerljivih, a vremenski su povezani s razdobljem trajanja Strategije. Kvaliteta strateških ciljeva ovisi o
tome koliko oni odražavaju trendove i procese u Općini kao i one koje nameće njezino okruženje.
Hijerarhija strateških ciljeva određuje se tako da dugoročno usmjerava razvoj Općine i to tako da