Page 61 - LIDIBA-LUKAS-1

Basic HTML Version

Strategija razvoja Općine Dvor
2011-2015
UNDP Hrvatska
©Fotografije: Boris Krstinić
61
Koristeći snage maksimizirati
prilike
Koristeći snage minimizirati
prijetnje
Slabosti
Mini-maxi strategija:
Koristeći prilike minimizirati
prijetnje
Mini-mini strategija:
Minimiziranje slabosti i
izbjegavanje prijetnji
TOWS analizom formirane su smjernice za razradu vizije, cilljeva, prioriteta i mjera.
5
Vizija
Vizija razvoja sažeta je i jasna zamisao o željenom i predvidljivom postignuću u razvoju Općine.
Zasniva se na rezultatima osnovne analize, SWOT analize, razvojnih trendova u užem i širem krugu te
idejama o budućnosti područja. Ona je misao vodilja za razradu strateških ciljeva, prioriteta i mjera
razvoja Općine.