Page 6 - LIDIBA-LUKAS-1

Basic HTML Version

Strategija razvoja Općine Dvor
2011-2015
UNDP Hrvatska
©Fotografije: Boris Krstinić
6
1
Opće zemljopisne značajke Općine Dvor
1.1
Osnovne zemljopisne karakteristike
1.1.1
Veličina i osnovne prostorne karakteristike
Sisačko-moslavačka županija zauzima 4.467,55 km2 ili 7,89% kopnenoga područja Republike
Hrvatske, te je među najvećim hrvatskim županijama. Graniči s pet županija: Karlovačkom,
Zagrebačkom, Bjelovarsko-bilogorskom, Požeško-slavonskom i Brodsko-posavskom, a na jugu s
Republikom Bosnom i Hercegovinom. Kao jugoistočni dio središnje Hrvatske, županija je zemljopisno
smještena između 15°45’ do 17° istočne zemljopisne dužine te 45° do 45°45’ južne zemljopisne
širine. Zauzima područje oko prisavske nizine s kompleksnim i raznolikim rubnim pojasom. Banovina,
zapadni i južni brdoviti dio županije, podijeljena je plitkim dolinama rijeke Gline, Trepče i Sunje, te
dubljim usječenim sustavom Žirovca prema Uni. Županija završava planinskim prostorom Zrinske
gore (616 mnv) i Petrove gore (512 mnv). Središnji nizinski, najveći i najnaseljeniji dio oko rijeke
Save, pokriva i prostor Parka prirode Lonjsko polje. Sjeverni dio županije završava južnim padinama
Moslavačke gore (489 m) i gorjem Psunj. Županija ima 456 naselja, s prosječno 406 stanovnika.
Obuhvaća 19 jedinica lokalne samouprave: 6 gradova (Glina, Hrvatska Kostajnica, Kutina, Novska,
Sisak, Petrinja) i 13 općina (Donji Kukuruzari, Dvor, Gvozd, Hrvatska Dubica, Jasenovac, Lekenik,
Lipovljani, Majur, Martinska Ves, Popovača, Sunja, Topusko i Velika Ludina).
Slika 1.1 Administrativne jedinice lokalne samouprave u okviru Sisačko-moslavačke županije.
(Izvor: Strategija razvoja seoskog područja grada Siska, 2009.)
Na samom jugu Regije Panonska Hrvatska i jugu Sisačko-moslavačke županije, smještena je Općina
Dvor. Općina obuhvaća 64 naselja (NN 86/06): Bansko Vrpolje, Buinja, Buinjski Riječani, Čavlovica,
Ćore, Divuša, Donja Oraovica, Donja Stupnica, Donji Dobretin, Donji Javoranj, Donji Žirovac,
Draškovac, Dvor, Gage, Glavičani, Golubovac Divuški, Gorička, Gornja Oraovica, Gornja Stupnica,
Gornji Dobretin, Gornji Javoranj, Gornji Žirovac, Grabovica, Grmušani, Gvozdansko, Hrtić, Javnica,