Page 53 - LIDIBA-LUKAS-1

Basic HTML Version

Strategija razvoja Općine Dvor
2011-2015
UNDP Hrvatska
©Fotografije: Boris Krstinić
53
sposobnosti unutar Općine na koje se ona može osloniti u razvoju, s najvećim mogućnostima za
uspjeh. Slabosti ukazuju koja područja, resursi i sposobnosti unutar općine ograničavaju ili
onemogućuju njezin razvoj. Prilike su područja, resursi i sposobnosti izvan Općine koje bi ona mogla
iskoristiti za svoj razvoj (povećati snage i/ili smanjiti slabosti). Prijetnje su područja, resursi i
sposobnosti izvan utjecaja Općine, a koje mogu ugroziti njezin razvoj (smanjiti snage i/ili povećati
slabosti).
Radna skupina za izradu strategije pripremila je prijedlog područja, resurse i sposobnosti unutar i
izvan Općine, s utjecajem na razvoj po sljedećim kategorijama: stanovništvo, društveni trendovi,
gospodarstvo, infrastruktura, kultura, mediji, miniranost, obrazovanje, poduzetništvo, poljoprivreda,
priroda i okoliš, promet, razvoj i inovacije, turizam i zemljište. Ukupno je predloženo 5 ključnih
sektorskih područja, resursa i sposobnosti unutar i izvan općine s utjecajem na razvoj. Radna skupina
za izradu strategije, zajedno s konzultantom, na zajedničkoj radionici odabrala je, rangirala i
razvrstala područja, resurse i sposobnosti prema SWOT metodologiji.
Za identifikaciju područja, resursa i sposobnosti unutar Općine (snage i slabosti) korištem je PRIMO-F
model. Faktori PRIMO-F modela su: ljudi/ osoblje, resursi, inovacije i ideje, marketing, operativa i
financije. Područja, resursa i sposobnosti izvan Općine (prilike i prijetnje) identificirani su prema
PESTLE modelu. U PESTLE model uključeni su sljedeći faktori: političko okruženje, gospodarstvo,
društveni trendovi, tehnologija, zakonodavni okvir i okoliš. Korištenje PRIMO-F i PESTLE modela u
okviru SWOT analize shematski je prikazano u sljedećoj tablici.
Pozitivni utjecaj na razvoj
Negativni utjecaj na razvoj
Područja, resursi i
sposobnosti unutar
županije
Snage
PRIMO-F model
Ljudi/ osoblje,
Resursi,
Inovacije i ideje,
Marketing,
Operativa i
Financije.
Slabosti
PRIMO-F model
Ljudi/ osoblje,
Resursi,
Inovacije i ideje,
Marketing,
Operativa i
Financije.
Područja, resursi i
sposobnosti izvan
županije
Prilike
PESTLE model
Političko okruženje,
Gospodarstvo,
Društveni trendovi,
Tehnologija,
Zakonodavni okvir i
Okoliš.
Prijetnje
PESTLE model
Političko okruženje,
Gospodarstvo,
Društveni trendovi,
Tehnologija,
Zakonodavni okvir i
Okoliš.
Rezultat ovih aktivnosti je gotova SWOT analiza općine Dvor koja je prvenstveno prikazana u
objedinjenom obliku a zatim detaljnije, u sektorskim tabelama ključnih razvojnih sektora i područja
utjecaja.
4.1 Objedinjena SWOT analiza
PREDNOSTI
SLABOSTI
PRILIKE
PRIJETNJE