Page 52 - LIDIBA-LUKAS-1

Basic HTML Version

Strategija razvoja Općine Dvor
2011-2015
UNDP Hrvatska
©Fotografije: Boris Krstinić
52
Slika 3.5: Udio poljoprivrednog stanovništva u ukupnom stanovništvu općine
Dvor u razdoblju od 1953.-2001.
(Izvor: DZS RH)
Sustav
civilnog društva
, kao potpora općem društvenom razvoju zajednice je u začetku. Na području
općine Dvor registrirano je 17 organizacija civilnog društva i to KUD „Pounjski pleter“ Dvor; SKD
„Prosvjeta“- Pododbor Dvor; Udruga umirovljenika Dvor; Klub žena Dvor; Udruga roditelja „Sretna
djeca“; Amarersko kazalište „Radoholičari“; Ekološka udruga Dvor; UDVDR-Ogranak Dvor; UABA
«Miloš Čavić»; Udruga mladih NOKOZ; Udruga mladih CUBE 11; Hrvatski demokratski forum; Udruga
«Vidik» Dvor; Pčelarska udruga Kesten Dvor; Športsko ribolovna udruga «Sedra» Divuša; Tamburaško
društvo „Zlatne žice; Ban union udruga;. Udruge civilnog društva velik su društveni potencijal za
razvoj ljudskih resursa i potrebno ih je dalje jačati kako bi se što kvalitetnije osposobile za opće
jačanje ljudskih resursa općine ali i značajno pomogle u očuvanju povijesne i tradicijske baštine, te
zaštite prirode. Udruge su prihvatljiv nositelj projekata koji imaju izvore financiranja iz inozemstva i
dobar su način za privljačenje sredstava za opći razvoj zajednice. Udruge s područja Dvora već imaju
iskustva u provedbi domaćih i međunarodnih projekata te je potrebno nastaviti sa njihovim
aktivnostima i pružiti im maksimalnu potporu od strane jedinice lokalne samouprave i šire zajednice,
kao i poticati međusektorske odnose i projektne aktivnosti.
4 SWOT analiza područja Općine Dvor
SWOT analiza daje ocjenu snaga i slabosti te prilika i prijetnji bitnih za razvoj svakog od ključnih
društveno-gospodarskih područja općine, kao i Općine u cjelini. Snage su područja, resursi i