Page 47 - LIDIBA-LUKAS-1

Basic HTML Version

Strategija razvoja Općine Dvor
2011-2015
UNDP Hrvatska
©Fotografije: Boris Krstinić
47
tokova, naglašena je osebujnost motiva ruralnog, odnosno, ekološkog fonda. Osim očuvanja tlocrtne
dispozicije i organizacije, te diferencijacije prostora, potrebno je stimulirati očuvanje tradicijskog
načina izgradnje. Osebujne doline rijeke (obale, riječni otoci i rukavci) Une i njenog sliva, te valoviti
proplanci i gore naizmjeničnog su slijeda slike šumovitih i obradivih površina. Prostorne
determinante ovog područja, zbog svoje raznolikosti motiva, klimatskih, topografskih i, općenito,
pejzažnih karakteristika, predstavljaju izvanredan potencijal za razvoj turizma, posebno obzirom na
blizinu jakih urbanih centara (Zagreb, Sisak) i glavnih prometnica.
Slika 2.7 Tradicionalna imanja – velik turistički potencijal
U Općini Dvor postoje realne
mogućnosti za razvoj seoskog i
lovnog turizma kroz ponudu za
smještaj stranih lovaca koji sve
masovnije dolaze u lov, a ne žele
biti smješteni u hotelima već u
samim lovištima. Tu se pružaju
mogućnosti za plasman vlastitih
autohtonih proizvoda (specijaliteti
domaće kuhinje) preko seoskih
domaćinstava
i
obiteljskih
poljoprivrednih gospodarstava.
Na području općine djeluju 2 lovačka društva, „Jelen“ iz Divuše, koji je lovozakupnik lovišta Divuša, te
lovačko društvo „Vepar“ iz Dvora, lovozakupnik lovišta Grmušani i Glina II. Oba lovačka društva
djeluju dugi niz godina i jedan su od pokretača razvoja lovnog turizma na području općine.
Razvija se i ponuda privatnih smještajnih kapaciteta, na obiteljskim domaćinstvima, i to na OPG-ima
Krstinić, Kovačević, Butić, Malivuk te Vujčić. Tijekom 2010-te ostvarili su 220 noćenja, i to sa 219
stranih posjetitelja. Razvija se i ponuda aktivnog turizma korištenjem prirodnih resursa i to na rijeci
Uni, poput iznajmljivanja čamaca i organizacije sportskih sadržaja.